Při obhajobě diplomové práce (z oboru INSK či IMKK) diplomant prezentuje svou práci prostřednictvím krátkého vystoupení, v němž přednese hlavní body práce, použité metody a přínosy práce.
Prezentaci v libovolném formátu je zapotřebí zaslat mailem nejpozději týden před termínem obhajoby na adresu klara.foglarova@ff.cuni.cz .

Tento požadavek se týká pouze prací diplomových, nikoliv bakalářských.