Při obhajobě diplomové práce (z oboru INSK či IMKK) diplomant prezentuje svou práci prostřednictvím krátkého vystoupení, v němž přednese hlavní body práce, použité metody a přínosy práce.

Tento požadavek se týká pouze prací diplomových, nikoliv bakalářských.