Obhajoba trvá 30 minut a má předem danou strukturu:

  1. Představení práce: Student/ka během 10 minut představí svou práci. Řekněte komisi, čím jste se zabývali, co jste dělali v praktické části a seznamte je s hlavními výsledky. Doporučujeme si toto představení dobře strukturovat a vyzkoušet si ho, ať dodržíte čas a řeknete vše podstatné. Můžete mít při ruce poznámky. Při obhajobě DP si připravte prezentaci v pptx.  Prezentaci v je zapotřebí zaslat mailem nejpozději týden před termínem obhajoby koordinátorce závěrečných prací Kláře Foglarové (klara.foglarova@ff.cuni.cz).
  2. Posudky: Ke každé práci vypracuje posudek vedoucí a je vám přidělen oponent nebo oponentka, které se představí po první části obhajoby. Posudky jsou nahrány do SISu nejpozději týden před obhajobou a o nahrání posudku vám přijde automatická notifikace e-mailem. Posudky mají dvě části – bodové hodnocení od 0-100 a slovní hodnocení práce. Posudky si pečlivě projděte a připravte si reakce na výtky a odpovědi na otázky, pokud je oponent nebo vedoucí napíší do posudku. Na posudky nereagujte při představení práce.
  3. Vyjádření studenta/ky na posudky: Reakce na posudky mají být věcné a dobře se na ně připravte. Přiznejte chybu, ale zdůvodněte ji, přijďte s návrhem, jak by se to dalo případně řešit. Poraďte se se svým/svou vedoucí, jak je nejlepší reagovat. Postupně zodpovězte otázky, nezabíhejte do zbytečných detailů, ať se obhajoba stihne ve vyhrazeném čase.
  4. Diskuse: Po těchto prvních třech bodech nastává všeobecná diskuse, do které se často zapojují i ostatní členové a členky komise, kteří nebyli ani vedoucí či oponenti. Otázky často směřují k tomu, kam jde téma dále rozvíjet nebo se řeší výzkum a nejzajímavější zjištění.
  5. Hodnocení: Po diskusi budete vyzvání, aby jste na chvíli odešli mimo místnost. Komise se poradí – při hodnocení bere v potaz jak navržené známky z posudků, tak i průběh obhajoby. To, jak jste byli připravení, jak jste dokázali práci prezentovat a jak jste zareagovali na posudky ovlivňuje výslednou známku ať pozitivně, tak negativně. Zvláště když posudky navrhují jiné hodnocení, můžete díky dobré obhajobě odejít s lepší známkou. Po poradě vás komise zavolá zpět a řekne vám výslednou známku.