Profily absolventů/tek

O úspěších na trhu práce svědčí i to, že naši absolventi a absolventky nemají problém si sehnat práci v oboru již při studiu. Často míří do specializovaných knihoven jakými jsou akademické knihovny nebo národní knihovny. Někteří se uplatní i v komerční sféře ve firmách na pozicích informačních specialistů a specialistek nebo v managementu informací. Tím, jak se posiluje role knihoven v dnešní informační společnosti, se díky studiu u nás v životě opravdu neztratíte.

Dr. Adéla Jarolímková, ředitelka ústavu

 

Na Ústavu informačních studií a knihovnictví nabízíme tyto programy:

 • bakalářský program Informační studia a knihovnictví, který je otevřený všem s maturitou po studiu na střední škole nebo gymnáziu
 • navazující magisterský program Informace, média a knižní kultura, do kterého se mohou přihlásit všichni absolventi a absolventky bakalářského studia u nás nebo na jiných školách
 • navazující magisterský program Studia nových médií, do kterého se mohou přihlásit všichni absolventi a absolventky bakalářského studia u nás i na jiných školách

Profily absolventů a absolventek

Absolventi a absolventky bakaláře
Absolvování bakalářského programu Informační studia a knihovnictví (Bc.) vám nabízí ucelené studium zaměřené na práci s informacemi a dá vám dobrý základ pro další vysokoškolské studium. Zároveň otevírá možnosti pro vstup do praxe. Absolvent/ka bakalářského programu ovládá:

 • vyspělé informační a knihovnické technologie,
 • profesionální metody organizace práce v knihovnách i dalších informačních střediscích,
 • ví, jak komunikovat s uživatelem a čtenářem,
 • rozumí jeho potřebám a ví, jak mu vyjít vstříc díky znalostem výpočetní a telekomunikační techniky, psychologie i didaktiky,
 • teoreticky i prakticky ovládá prostředky třídění informací, jejich ukládání a zpětného vyhledávání.

Absolvent se může uplatnit například jako

 • Informační specialista/ka spravující informační databáze
 • Odborný knihovník nebo knihovnice
 • Informační asistent/ka zajišťující sběr, zpracování, ukládání a zpětné vyhledávání a šíření informací
Absolventi a absolventky magistra Informace, média a knižní kultura
S magisterským titulem (Mgr.) můžete pracovat jako informační specialista nebo specialistka ve veřejné správě, ve vědě i komerční sféře. Budete mít potřebnou kvalifikaci na vedoucí pozice v knihovnách. Absolvent/ka navazujícího magisterského programu dovede:

  • analyzovat informační chování a informační potřeby uživatelů informačních služeb
  • rozvíjet informační a mediální gramotnost a čtenářství u dětské i dospělé populace
  • používat analytické metody a vyhledávat informace v různých informačních zdrojích pro vládní, neziskový a vzdělávací, výzkumný i soukromý sektor
  • spravovat sbírky kulturního dědictví
  • spravovat digitální sbírky
  • aplikovat výzkumné metody pro potřebu výzkumu oboru
  • modelovat informační systémy
  • aplikovat knihovědné metody při práci s rukopisy a starými tisky.

Absolvent/ka se může uplatnit například jako:

 • Informační specialista/ka
 • Správce odborných databází
 • Manažer/ka informačních institucí
 • Manažer/ka sbírek kulturního dědictví
 • Digitální kurátor/ka
 • Informační analytik a analytička řídících procesů v informačních fondech podniků, škol i veřejných institucí
 • Výzkumný pracovník či pracovnice v oblasti rukopisů a vzácných tisků
 • Správce sbírek rukopisů a vzácných tisků včetně digitálních archivů
Absolventi a absolventky magitra Studia nových médií
Studium poskytuje vzdělání, díky kterému jeho absolventi a absolventky snadno nacházejí uplatnění v oblasti digitálních médií, kulturní správy, obchodu, marketingu, vzdělávání ve firmách i školách a všude tam, kde je kladen důraz na komunikaci prostřednictvím interaktivních médií. Připravuje osobnosti schopné vytvářet a rozvíjet občanské a informační služby a aktivity se znalostí soudobých filosofických a sociálních aspektů komunikace a nových médií. Absolvent/ka zná a dovede:

 • teoretické a praktické znalosti z oblasti komunikace a nových médií, kritická reflexe současné mediální a globální kultury
 • ovládání nejvyspělejších metod a technologií práce s informacemi
 • má koncepční myšlení a schopnost sledovat, vyhodnocovat a prakticky uplatňovat poznatky z vývojových trendů informačních technologií a informační politiky
 • umí tvořit interaktivní informační a multimediálních produkty
 • má profesionální znalosti problematiky informační architektury, interaktivního designu a schopnosti optimalizace komunikačních procesů.

Absolvent se může uplatnit například ve

 • Výzkumné a vývojové organizace, obchodní, projekční a poradenské organizace zabývající se novými informačními technologiemi a médii
 • Média a kulturní správa
 • Pedagogika
 • Firmy a studia zabývající se grafickým designem 2D i 3D grafiky, televizní a filmové ateliéry, reklamní agentury, softwarové firmy
 • Projektant informačních systémů s vyspělou multimediální kulturou
 • Informační analytik pro veřejnoprávní i soukromé instituce, ziskové i neziskové
 • Absolventky a absolventi jsou schopní založit vlastní firmu produkující multimediální obsah, webové stránky, reklamní animovanou televizní a filmovou tvorbu, počítačové hry, statickou i animovanou 3D realitu apod.
Úvod > Pro uchazeče > Profily absolventů/tek