EdTech a vzdělávání

Cílem tohoto pilotního kurzu je vybavit studující znalostmi, dovednostmi a návyky, které jim umožní vytvářet vzdělávací projekty a efektivně vzdělávat v digitálním, či hybridním prostředí. Absolventi získají teoretické dovednosti, podněty pro praxi a osvojí si strategie, jak účelně vytvářet podnětné vzdělávací situace s využitím ICT/IT a naplňovat své edukační cíle. Učení za pomoci ICT/IT má svá specifika, a to jak na straně technologie, tak vyučujícího i studenta. Každý nástroj disponuje jinými možnostmi, příležitostmi a limity. Stejně tak v různých výukových situacích má student určité kognitivní kapacity a předešlé zkušenosti, což je při přípravě výuky třeba zohledňovat. 

 

Kurz se skládá z 10 základních témat/modulů: 

 • Technologie ve vzdělávání (EdTech) – aktuální výzkum; 
 • Specifické způsoby vzdělávání v online prostoru; 
 • Konstruktivistická výuka a základní principy digitálních médií; 
 • Legislativní a strategické rámce vzdělávání: Strategie 2030+; 
 • Nová informatika; 
 • Pokročilá tvorba: Specifika vývoje vzdělávacího SW; 
 • Digitální didaktika u studujících se speciálními potřebami; 
 • Práce s lidmi v digitálním prostředí; 
 • Mediální a informační vzdělávání; 
 • VR ve vzdělávání.

 

Moduly jsou dle potřeb složeny z části z výuky, která je kombinací přednášky a semináře, z praktických úkolů a samostudia předepsané literatury a studijních opor v Moodle.

Profil absolventa/ky

Absolvent/ka tohoto modulu má široké možnosti uplatnění a to jak v komerční, neziskové nebo státní sféře. Díky schopnosti vytvářet bohaté výukové situace, dokáže absolvent pro potřebu vzdělávání tvořit komplexní digitální či hybridní projekty. Může se uplatnit jako digitální lektor či mentor, bude také schopen nejen vyhledávat a tvořit eLearningové moduly, ale i navrhovat nejefektivnější řešení pro různé vzdělávací příležitosti. Př. pracovního uplatnění v anglicky mluvícím světě: Learning Designer, Online Tutor, eLearning Project Manager, LMS Specialist, Learning Program Lead, Instructional Designer, Learning and Development Trainer/ Specialist, etc.

 

Kdo se může přihlásit? 

 • Podmínkou přihlášení do kurzu je ukončené středoškolské vzdělání s maturitou, předpokládá se také znalost angličtiny na úrovni B2. K přihlášce je třeba doložit krátký motivační dopis.

Kdy a kde je možné se přihlásit? 

 • Přihlášku najdete na https://forms.office.com/e/1M9j8eiVLU. Její součástí jsou kromě potřebných osobních údajů také otázky týkající se motivace, Vašich příp. zkušeností a uplatnění nabytých znalostí. Věnujte jim prosím pozornost, odpovědi budou využity pro sestavení pořadí uchazečů v případě překročení kapacity kurzu. Uzávěrka přihlášek je 30.1.2024. 

Počet účastníků 

 • Maximální kapacita pilotního kurzu je 10 účastníků.  

Kdy kurz proběhne?   

 • 27.2. – 14.5.2024 

Jaká je cena kurzu?

 • Pilotní kurz je zdarma.

Kolik času si na kurz vyhradit?  

Kurz zahrnuje: 

 • 6 hodin přímé výuky ve formě přednášek a seminářů v prostorách Filozofické fakulty Univerzity Karlovy  (úterky 14.10 – 15.40 ve dnech 27.2., 9.4. a 14.5.) nebo synchronní online výuky (úterky 14.10 – 15.40 ve dnech
 • cca 50 hodin samostudia podpořeného studijními materiály a praktickými úkoly v Moodle. 

Jaké osvědčení dostanete? 

Po absolvování kurzu obdržíte osvědčení o absolvování kurzu. 

Co je potřeba ke splnění kurzu a obdržení osvědčení? 

 • splnit všechny průběžné úkoly; 
 • zpracovat závěrečnou práci. 

Máte další otázky?

Tento výstup vznikl za podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Národního plánu obnovy v rámci projektu Transformace VŠ na UK (reg. č. NPO_UK_MSMT-16602/2022). 

Úvod > Pro veřejnost > Celoživotní vzdělávání > EdTech a vzdělávání