Historie budovy Na Příkopě 29

Na konci ledna 2020 se Ústav informačních studií a knihovnictví přestěhoval z Jinonic do budovy Na Příkopě 29. Pojdťe se s námi dozvědět o její historii!

Zdroj obrázku: Wikipedie.

Ve středověku zde byl pouze příkop, ale poblíž stálo několik budov univerzitních kolejí:

Zdroj mapy: TOMEK, Václav Vladivoj. Mappy staré Prahy. Praha: s. n., 1892.

Palác Šramota s kavárnou Lloyd vznikl jako novostavba na místě staršího domu v letech 1926-1927, architekt Jan Chládek, stavitel a projektant Bohumil Belada.

Zdroj obrázku: Český svět, 25. 8. 1927.

V letech 1959-1960 byla budova přestavěna podle návrhu architektů Jiřího Kadeřábka, Karla Firbase a V. Tomeše na restauraci Moskva. Na fasádě je od té doby v úrovni prvního a druhého patra (na místě terasy, která byla zrušena) závěsná prosklená stěna.

Aktuální podoba budovy České spořitelny a Ústavu informačních studií a knihovnictví.

 

Další dobové informace o novostavbě paláce:

Český svět 25. 8. 1927: O tehdejším využití budovy (restaurace, kavárna, banka, kanceláře, fotografický ateliér). S fotografiemi exteriéru a kotelny.
Český svět 1. 3. 1928: O zařízení restauračních podniků. S fotografiemi interiéru.
Světozor 15. 3. 1928: O novém podniku včetně využití technologií. S fotografiemi exteriéru i interiéru.
Úvod > O ústavu > Historie ústavu > Historie budovy Na Příkopě 29