Studentské projekty

V rámci prakticky zaměřeného povinného předmětu „Informační a knihovnické služby“ studenti 3. ročníku řeší zajímavé, multidisciplinární projekty s tematikou informační vědy a knihovnictví. Zde jsou k nahlédnutí výstupy jejich práce. Projekty vypracovávají v týmech až o 4 studentech, konzultují s vedoucím pedagogem, s garantem předmětu a člověkem z praxe, mimo náš ústav, který je zadavatelem a příjemcem výstupu jejich dlouhodobého úsilí. Snahou je, aby projekty byly opravdu využívány skutečnými institucemi a uživateli. Přidanou hodnotou každého projektu je prohloubení schopnosti pracovat v týmu, reálný výsledek, možnost propojit znalosti nabité během studia a zjištění zajímavých informací z různých prostředí.

Projekty v ZS 2019/20

ZACHRAŇTE KNIHOVNU před skřety Knihožrouty

Cílem projektu bylo představit dětským čtenářům knihovnu z jiného pohledu a umožnit dětem, aby knihovnu zažily nejen jako místo pro půjčování knih. Projekt vznikal pro Dětskou univerzitu. Během akce se děti formou her seznámí s hrozbami, které knížky mohou ničit (oheň, voda, roztoči, cenzura, nedbalé zacházení). Edukace je tak spojena s hrou.

Projekt realizovaly: Jana Pivoňková, Martina Eliášková, Štěpánka Filipová, Eliška Rudová

Vedoucí pedagog: Mgr. Nina Wančová

Závěrečná prezentace projektu

Dětská univerzita: Přednáška o bezpečnosti na internetu

Dětská univerzita by ráda vyzkoušela nový formát, který by mohla nabídnout školám. Proto studentky vypracovaly a zrealizovaly 90 minut dlouho přednášku proloženou kvízy, diskusemi a jinými interaktivními prvky. Cílem akce je upozornit děti na úskalí internetu a dát jim podněty, jak se online chovat lépe a bezpečněji.

Projekt realizovaly: Sára Bezovodová, Kateřina Suchá, Anežka Hegerová, Ivana Syrovátková

Vedoucí pedagog: Mgr. Nina Wančová

Závěrečná prezentace projektu

Biografická kniha pro klienty a pracovníky domova Sue Ryder

V rámci péče o seniory v domově Sue Ryder vzniká biografická kniha, která představuje život klientů. Studentky se během projektu podílely na zlepšení vzhledu knih a zaučení pracovnice domova, která knihu vytváří. V projektu bylo důležité respektovat schopnosti i technologické vybavení pracovnice domova.

Projekt realizovaly: Patricie Slaničková, Dominika Růžičková, Libuše Šímová

Vedoucí pedagog: Mgr. Sandra Ort Feyglová

Závěrečná prezentace projektu

Digitalizace časopisu Urgentní medicína – analýza funkcionalit a tvorba uživatelského rozhraní

Výstupem prvního projektu byl seznam a ukázky funkcionalit e-časopisů. Druhý projekt navrhl uživatelské rozhraní nového e-časopisu. Při jeho tvorbě studenti vyšli z aktuálních webových stránek. Úzká spolupráce obou týmů byla nutností i výhodou kvůli sdílení názorů a nápadů.

Projekty realizovali: Eliáš Bartoloměj, Gruntorád Tomáš, Jůnová Sabina; Tomáš Havran, Jana Hecová, Iveta Peterčáková

Vedoucí pedagog: Mgr. Michal Novák

Závěrečná prezentace projektu

Uživatelské testování webových stránek Institutu Bohuslava Martinů

Práci s personami, návrh uživatelského testování a jeho realizaci si vyzkoušely dva týmy. První z nich se zaměřil na českou verzi webu, druhý na anglickou. Informace, které formulovali do závěrečné zprávy, poslouží pracovníkům Institutu pro vylepšení a optimalizaci webových stránek.

Projekty realizovali: Mikkonen Aleksi, Petr Holubetz, Dominika Koubková; Soňa Veselá, Josefina Panenková, Lydie Franka Bartošová

Vedoucí pedagog: Helena Lipková, PhD.

Závěrečná prezentace projektu

Tvorba vzdělávací pomůcky pro výuku zdravotnických záchranářů

Tzv. kazuistiky jsou reálné případy skutečných pacientů, u kterých průběh léčení, diagnostika a vyústění má silný výukový potenciál. Každá ze tří skupin se ponořila hluboko do jádra případu a zpracovala formou interaktivní prezentace užitečnou a atraktivní výukovou pomůcku.

Projekty realizovali: Petra Vojtěchovská, Martina Horálková, Ludvík Steiner, Marek Kubašta; Martin Flohr, Markéta Charvátová, Zuzana Bohatová, Michaela Stará; Vít Švejda, Anna Doušová, Kristýna Dufková

Vedoucí pedagog: MUDr. Jana Šeblová, Ph.D.

Závěrečná prezentace projektu (tým Studené nohy)

Závěrečná prezentace projektu (tým Psychosomatická pacientka)

 

TechHelp: Mezinárodní studie

Ústav informačních studií a knihovnictví je zapojen do víceleté mezinárodní studie, kterou vede University of Illionis v Urbana-Champaign. Studie je zaměřená na zjištění, jak a kde získávají lidé pomoc s používáním technologií. Studenti provedli podle standardizované metodiky 8 kvalitativních rozhovorů.

Projekt realizovali: Ondřej Malý, Anna Valentová

Vedoucí pedagog: Adéla Jarolímková, Ph.D.

Závěrečná prezentace projektu

„Tajuplná“ podzemní nemocnice na Bulovce

Vzdělávací projekt s technicko-historickým námětem vypracoval tým pro žáky 3.-5. tříd, kteří se účastní Dětské univerzity. Design dětské akce s sebou nese mnohá úskalí, proto součástí projektu bylo i testování obsahu.

Projekt realizovali: Tomáš Vrba, Jindřich Douša, Kristýna Kimplová, Tereza Horalová

Vedoucí pedagog: Mgr. Nina Wančová

Závěrečná prezentace projektu

Úvod > Pro veřejnost > Studentské projekty