Přijímačky do doktorského studia

Přijímačky do doktorského studia

Doktorské studium je určeno absolventům magisterských studijních programů. Jeho cílem je především připravit studenta pro vědeckou dráhu a práci v akademické sféře. Na ÚISK můžete studovat program Informační věda v prezenční nebo kombinované formě. K přijetí musí uchazeč nebo uchazečka:

  1. vypracovat projekt budoucí disertační práce
  2. úspěšně absolvovat přijímací pohovor.

Vždy je třeba se spojit se svým budoucím školitelem a záměr na práci s ním nebo s ní konzultovat. Přijetí je rovněž omezeno kapacitou programu. Podrobnosti najdete v informačním systému. Přihlášku je možné vyplnit prostřednictvím informačního systému.

Kontaktní osoba pro doktorské studium:

doc. Jindřich Marek, Ph.D.
e-mail: jindrich.marek@ff.cuni.cz
telefon: 221 619 909

Informace k přihláškám do doktorského studia na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy

Úvod > Pro uchazeče > Přijímačky do doktorského studia