O ústavu

Ústav informačních studií a knihovnictví (ÚISK) vznikl v roce 1992. Studijní obor knihovnictví se ovšem na Univerzitě Karlově v Praze vyučuje již od roku 1950. ÚISK tak představuje nejstarší studijní půdu na vysokých školách pro oblast informační vědy a knihovnictví u nás. Historii a vývoj ÚISKu představuje retrospektivní výstava 65 let Ústavu informačních studií a knihovnictví na FF UK.

Brána k informační vědě

Informační věda patří mezi moderní a stále se rozvíjející obory interdisciplinárního charakteru. Ústav se věnuje studiu informační vědy na různých stupních vysokoškolského vzdělání. Strategické směřování ústavu v dlouhodobějším výhledu shrnuje Koncepce rozvoje 2022-2025.

Studium na ÚISK

Na ÚISK je možné studovat v bakalářském, navazujícím magisterském i doktorském oboru. ÚISK také podporuje výjezdy svých studentů do zahraničí, ať už v rámci Erasmu či jiných výjezdních programů.

Bakalářský studijní program

  • obor Informační studia a knihovnictví (INSK)

Navazující magisterský studijní program

  • obor Informace, média a knižní kultura (IMKK)
  • obor Studia nových médií (StuNoMe)

Doktorské studium

  • obor Informační věda
Úvod > O ústavu