Nina Wanča

Mgr. Nina Wanča, Ph.D.

Adresa

Ústav informačních studií a knihovnictví
Na Příkopě 29
Místnost č. NP505b

Nina Wanča je odbornou asistentkou na Filozofické fakultě, kde vyučuje v několika studijních programech (Studia nových médií, Informační věda a knihovnictví, Muzejních studia). Zabývá se využitím nových médií a technologií v paměťových institucích, zejména v muzeích a ve výstavách, a to v rámci designu zaměřeného na návštěvníky a jejich potřeby. Svoje interdisciplinární zázemí v žurnalistice a audiovizuálních médiích využívá v konkrétních muzejních projektech (aktuálně rodný domek Vítězslava Hálka, v minulosti např. Muzeum Fráni Šrámka nebo Hrdličkovo muzeum člověka).

Ve svém výzkumu se věnuje nejen tomu, jak výstavy a technologie vnímají návštěvníci, ale jak k nim přistupují muzejníci. V projektu INDIHU Exhibition se podílela na vývoji úspěšného softwaru pro tvorbu virtuálních výstav a vědecky se věnovala jejich analýze. V současnosti se věnuje využití her v muzeích v rámci vzdělávání, kvalitě muzejních textů nebo návštěvnické fotografii.

Mezi nejvýznamnější projekty, na kterých pracovala, patří spolupráce na nových interaktivních expozicích v Institutech Paměti národa s neziskovou organizací Post Bellum. V projektech také vytvářela virtuální výstavy, např. Výstavu Akci K o tvrdých zásazích proti církvi v 50. letech nebo v mezinárodním projektu výstavu o osudech konfiskovaných knih během 2. světové války.

Rozvrh

Publikace

    Odrážky:
Úvod > O ústavu > Vyučující > Nina Wanča