Pavlína Kolínová

Mgr. Pavlína Kolínová

Adresa

Ústav informačních studií a knihovnictví
Na Příkopě 29
Místnost č. NP505b

Kolínová Jsem absolventkou magisterského studia s knihovnickým zaměřením na Ústavu informačních studií a knihovnictví FF UK. V Městské knihovně v Praze jsem se podílela na projektech, které propagovaly koncepci rozvoje knihoven ČR a vyvíjely uživatelské rozhraní centrálního portálu českých knihoven www.knihovny.cz 

Jako vědecká pracovnice organizuji přednáškový cyklus Odborné fórum, jehož prostřednictvím se snažím studenty propojovat s odborníky a expertkami z oblasti knihovnictví, nových médií a informačních technologií. Současně se věnuji koordinaci studentských praxí. V rámci doktorského studia Informační vědy se zaměřuji na veřejné knihovny, zkoumám uživatele ve věku mladé dospělosti a jejich vztah ke službám knihoven. Zajímám se o metody designu služeb a fandím inovacím, ke kterým knihovny dospívají ve spolupráci se svými uživateli.  

Publikace

    Odrážky:

 

Úvod > O ústavu > Vyučující > Pavlína Kolínová