Rozvrhy

Kontakt na tajemnici ústavu: klara.foglarova@ff.cuni.cz, tel.: 221 619 906

Předběžné rozvrhy pro zimní semestr 2023/2024

⚠ Rozvrhy jsou pouze předběžné, průběžně bude docházet ke změnám.

Rozvrh LS 2023/2024 prez

Rozvrh LS 2023/2024 kombi

Přehled VS a PVP LS 2023/2024

Konzultační hodiny LS 2023/2024

Svůj studijní plán naleznete pod tímto odkazem: https://www.ff.cuni.cz/studium/studijni-obory-plany/studijni-plany/

Závazný rozvrh bude dostupný také ve Studijním informačním systému.

Informace pro studující v programu Informace, média a knižní kultura (IMMK)

Některé předměty jsou vyučovány jednou za dva roky. Frekvence a struktura výuky předmětů v nMgr. studijním programu IMKK:

1) Frekvence výuky povinných a povinně volitelných předmětů

2) Výhled výuky PV předmětu v nMgr. studiu dle skupin

V tabulce pod odkazem naleznete výhled na výuku povinně volitelných předmětů v programu IMKK v nadcházejících AR.


Úvod > Pro studující > Rozvrhy