Rozvrhy

Kontakt na tajemnici ústavu: klara.foglarova@ff.cuni.cz, tel.: 221 619 906

Kam na výuku? Budovy a učebny

https://is.cuni.cz/studium/rozvrhng/roz_budova_macro.php

Rozvrhy pro letní semestr AR 2022/2023

Rozvrh 2022-2023 LS – kombi

Rozvrh 2022-2023 LS – prez

Rozvrh 2022/2023 LS – SNM

Přehled PVP A VS LS 2022/2023

Konzultační hodiny LS 2022/2023


V některých případech může docházet k drobným překryvům v páteční výuce, v tomto případě se prosím domluvte s vyučujícími na dřívějším odchodu či pozdějším příchodu na výuku. Studenti kombinované formy mohou s ohledem na své časové možnosti plnit i předměty učené prezenčním studentům. Prezenční studenti ale nemohou plnit předměty kombinovaného studia. Výuka povinných předmětů bude probíhat i ve dnech děkanského a rektorského volna.


V rozvrhu mohou nastat změny!

Informace pro studující v programu Informace, média a knižní kultura (IMMK)

Některé předměty jsou vyučovány jednou za dva roky. Frekvence a struktura výuky předmětů v nMgr. studijním programu IMKK:

1) Frekvence výuky povinných a povinně volitelných předmětů

2) Výhled výuky PV předmětu v nMgr. studiu dle skupin

V tabulce pod odkazem naleznete výhled na výuku povinně volitelných předmětů v programu IMKK v nadcházejících AR.

Rozvrhy z minulého semestru či akademického roku

Rozvrh pro zimní semestr AR 2022/2023

Rozvrh pro letní semestr AR 2021/2022

Rozvrh výuky zimního semestru AR 2021/22


Závazný rozvrh bude také dostupný ve Studijním informačním systému.

Úvod > Pro studující > Rozvrhy