Erasmus+

Program Erasmus+ nabízí studijní pobyty a praktické stáže v zahraničí. V rámci programu Erasmus+ mají studenti možnost vycestovat vícekrát za studium. V každé fázi studia (prezenční i kombinované Bc., Mgr., PhD studium) mohou studenti vycestovat přes program Erasmus+ až na 12 měsíců. Tzn. na pobyty je možné vyjíždět opakovaně, až na dva semestry v každé fázi studia. Opakované výjezdy nejsou ničím omezené, student má stejné podmínky jako student, který vyjíždí poprvé.

Prodloužení zahraničního studia

Při výjezdu v zimním semestru mají studenti možnost si studium v zahraničí prodloužit i na letní semestr daného akademického roku. Prodloužení studia lze realizovat po dohodě se zahraniční univerzitou, UISK a FF. Student však na prodlouženou dobu pobytu nedostává stipendium automaticky. Je třeba o něj zažádat a uděleno bude pouze v případě, že jsou v programu na FF dostupné finance. Prodloužený pobyt je však možný i za podmínek tzv. „zero-grant-student“, tj. bez přiděleného stipendia. Prodloužit pobyt z letního semestru jednoho akademického roku i na zimní semestr následujícího akademického není možné.

Práce na bakalářské či diplomové práci

Na základě domluvy s vědoucím práce je mohou studenti během zahraničního pobytu pracovat na své bakalářské či diplomové práci. Práci je nutné mít v době podání přihlášky zadanou v SIS a je nutno předložit plán práce Erasmus koordinátorovi FF.  Při práci na bakalářské či doktorské práci je pro studenta povinné nižší penzum předmětů/ECTS kreditů, které je nutné v zahraničí absolvovat.

Výše stipendia

Výše stipendia se liší podle destinace. Přehled stipendií pro jednotlivé země a jednotlivé akademické roky naleznete na webových stránkách FF UK věnonvaných Erasmu+. Z důvodu předpokládané vyšší finanční zátěže související s možností cestovat vícekrát za studium bude všem studentům přiděleno stipendium jen na jeden semestr pobytu (5 měsíců), a to i v případě, že je možnost vycestovat na dva semestry. Studenti si mohou po prvním semestru pobyt prodloužit a v případě, že finanční prostředky budou k dispozici, mohou dodatečně žádat o stipendium i na druhý semestr pobytu. Druhé a další výjezdy jsou financovány stejným způsobem – vždy jeden semestr pobytu. Pokud zahraniční univerzita vyžaduje dvousemestrální pobyt a neumožní ukončení studia po jednom semestru, je nutné tuto situaci řešit individuálně před výjezdem se Zahraničním oddělením FF UK.

Požadavky na jazykové znalosti

Protože program Erasmus+ zpřísnil požadavky na jazykové znalosti vyjíždějících studentů, je nutné splnit jazykové požadavky zahraničních univerzit a mít dostatečnou znalost jazyka výuky, alespoň na úrovni B2 (v některých případech dostačuje B1). Některé univerzity vyžadují speciální zkoušky, nebo alespoň jazykovou zkoušku na FF UK. U konkurzu je na jazykové znalosti kladen důraz.

Konkurz

Konkurz na Erasmus+ probíhá jednou ročně v měsíci dubnu. Konkurz vyhlašujeme přibližně 1 měsíc před termínem na webových stránkách UISK a v elektronické konferenci uisk118. Program je určen pro studenty bakalářského, magisterského i doktorského studia v prezenční i kombinované formě.

U konkurzu předložíte svůj životopis a motivační dopis (každý dokument max. jedna A4). Konkurz probíhá formou rozhovoru v cizím jazyce (angličtina, němčina, španělština, aktivní znalost italštiny bude vyžadována; pro ostatní jazyky proběhne pohovor v angličtině). Posuzuje se motivace pro studium na vybrané univerzitě, úroveň odevzdaných materiálů (životopis a motivační dopis), dosavadní studijní výsledky, osobnostní předpoklady a znalost cizího jazyka.

Cílové destinace Erasmus+ pro studenty ÚISK v letech 2023 – 2020

země univerzita (kliknutím na název univerzity otevřete informace o destinaci v PDF) stupeň studia celkový počet studentů max. délka pobytu na 1 studenta
Dánsko University of Copenhagen: Royal School of Library and Information Science Bc. Mgr. 3 10 měsíců
Finsko Abo Akademi University Bc. Mgr. PhD. 1 5 měsíců
Francie University of Savoy Bc. Mgr 2 5 měsíců
Itálie Universita Degli Studi di Roma „Torvergata“ Bc. Mgr. 2 5 měsíců
Německo Hochschule der Medien Stuttgart Bc. 3 5 měsíců
Německo Universität Bonn Bc. Mgr. 2 5 měsíců
Norsko Universitetet i Tromsø
Polsko Uniwersytet Warszawski Bc. Mgr. 2 5 měsíců
Polsko Uniwersytet Wroclawski Bc. Mgr. PhD. 2+2 9 měsíců
Portugalsko Faculdade de Letras da Universidade do Porto Bc. 2 5 měsíců
Portugalsko Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto Mgr. 1 9 měsíců
Řecko University of West Attica Bc. Mgr. PhD 2+1+1 5 měsíců
Slovinsko University of Ljubljana Bc. Mgr. PhD 2+2+2 9 měsíců
Španělsko Universidad de Santiago de Compostela Bc 2 5 měsíců
Turecko Universitesi Ankara Bc. Mgr. PhD 2 5 měsíců

Jak se přihlásit na Erasmus+ krok za krokem

Podrobné informace a celý administrativní postup přihlášení naleznete na https://www.ff.cuni.cz/studium/studium-v-zahranici/zahranicni-vymenne-programy/llp-erasmus/

Vyhlášení konkurzu

  • Únor
  • Webové stránky ÚISK, FB, Instagram a e-mailová konference

Konkurz ÚISK

 

Koordinátor programu Erasmus+ na ÚISK

PhDr. Helena Lipková, Ph.D.
helena.lipkova@ff.cuni.cz
telefon: (+420) 221 619 912