Požadavky na malou obhajobu

  • Malá obhajoba musí proběhnout až poté, co student dokončí svůj výzkum a napíše alespoň 80 % disertační práce.
  • Školitel musí potvrdit, že výše uvedená podmínka je splněna.
  • S týdenním předstihem je třeba zaslat podklady pro obhajobu (nejlépe ve formě prezentace) školiteli, předseda oborové rady a koordinátor doktorského studia (Jindřich Marek) obdrží kopii.
  • Malá obhajoba proběhne nejméně čtvrt roku před závěrečnou obhajobou.
  • Obhajoba se skládá z dvacetiminutové prezentace, pak následuje odborná diskuse.