Kombinované studium Bc. a Mgr.

Podmínky přijímacích zkoušek jsou stejné jako pro prezenční studium. Podmínky přijímacích zkoušek jsou stejné jako u prezenčního studia. Uchazeč by měl mít jasnou představu, jak bude své studium kombinovat s dalšími aktivitami, které mu znemožňují studium prezenční.

Podmínkou pro přijetí je zejména motivace, nikoli zaměstnání v oborové instituci nebo předchozí absolvování studia knihovnictví.

Kombinované (dálkové) magisterské studium oboru Informace, média a knižní kultura:

  • Student plní studijní plán shodný jako pro prezenční studium. Stejný počet povinných i volitelných předmětů, stejné kreditní povinnosti pro zápis do dalších ročníků. Atestace probíhají ve zkouškovém období, společně s prezenčním studiem. Stejně tak závěrečné státní zkoušky.
  • Studenti se mohou účastnit výuky v rámci prezenčního studia (neplatí obráceně), což je doporučováno zejména u přípravy na jazykovou zkoušku.
  • Pro studenty prvních ročníků je pořádán víkendový výjezdní adaptační kurz (sobota až neděle, bude se konat v říjnu).
  • Speciální rozvrh pro kombinované studium bude dodán v nejbližší době.

Problematice kombinovaného studia ÚISK FF UK se věnuje článek:

ŘÍMANOVÁ, Radka. Práce při studiu, studium při práci: příspěvek k diskusi o průniku praxe a teorie. In: Knihovny současnosti 2015 [online]. Praha: SDRUK (Městská knihovna v Praze), s. 59-67. Dostupné z: http://sdruk.mlp.cz/data/xinha/sdruk/2015/knihovny_soucasnosti_2015.pdf.

Úvod > Pro studující > Kombinované studium Bc. a Mgr.