Kombinované studium Bc. a Mgr.

Podmínky přijímacích zkoušek jsou stejné jako pro prezenční studium. Uchazeč by měl mít jasnou představu, jak bude své studium kombinovat s dalšími aktivitami, které mu znemožňují studium prezenční.

Podmínkou pro přijetí je zejména motivace, nikoli zaměstnání v oborové instituci nebo předchozí absolvování studia knihovnictví.

Navazující magisterské studium v kombinované formě lze studovat pouze v knihovnické specializaci.

  • Student plní studijní plán shodný jako pro prezenční studium. Stejný počet povinných i volitelných předmětů, stejné kreditní povinnosti pro zápis do dalších ročníků.  Atestace probíhají ve zkouškovém období, společně s prezenčním studiem. Stejně tak závěrečné státní zkoušky.
  • Pro jednotlivé předměty jsou vypisovány hromadné konzultace (nejedná se o výuku, ta je v režimu samostudia) cca 3x za semestr každý předmět podle specifického rozvrhu. Zpravidla probíhají tyto konzultace v pátek, ale není to (zvláště u volitelných předmětů) vždy pouze tento den v týdnu – viz rozvrhy pro kombinované studium.
  • Studenti bakalářského stupně nemají povinnou účast na exkurzi, ale mají povinnou praxi v rozsahu tří týdnů.
  • Studenti se mohou účastnit výuky v rámci prezenčního studia (neplatí obráceně), což je doporučováno např.  u přípravy na jazykovou zkoušku.
  • Pro studenty prvních ročníků je pořádán dvacetičtyřhodinový výjezdní adaptační kurz v září – tento kurz není povinný, ale pro socializaci v novém prostředí přináší obrovské výhody.

Problematice kombinovaného studia ÚISK FF UK se věnuje článek:

ŘÍMANOVÁ, Radka. Práce při studiu, studium při práci: příspěvek k diskusi o průniku praxe a teorie. In: Knihovny současnosti 2015 [online]. Praha: SDRUK (Městská knihovna v Praze), s. 59-67. Dostupné z: http://sdruk.mlp.cz/data/xinha/sdruk/2015/knihovny_soucasnosti_2015.pdf.

Úvod > Studium > Kombinované studium Bc. a Mgr.