Doktorandi

Jméno a příjmení Studijní stav Rok přijetí Forma studia Školitel Název disertační práce
Mgr. et Mgr. Klára Andresová studuje 2015 prezenční PhDr. Richard Šípek, Ph.D. Tištěné raně novověké vojenské příručky
PhDr. Eliška Baťová, dipl. um. studuje 2021 prezenční doc. Jindřich Marek, Ph.D. Český liturgický zpěv druhé poloviny 15. století: média a šíření
Mgr. Jakub Fiala studuje 2015 prezenční doc. RNDr. Jiří Souček, DrSc. Quantified Self
Mgr. Michal Hokynek studuje 2019 prezenční PhDr. Petr Škyřík, Ph.D. Obrat ve službách knihoven od myšlenky udržitelného rozvoje k udržitelnému nerůstu
Mgr. Tomáš Chudlarský studuje 2011 kombinovaná doc. RNDr. Jiří Souček, DrSc. Bibliometrie a její aplikace
MgA. Ondřej Javora studuje 2017 prezenční doc. Mgr. Cyril Brom, Ph.D. Effect of formal aspects of educational visuals on learning outcomes
Mgr. Andrea Jelínková studuje 2019 prezenční doc. PhDr. Petr Voit, CSc. Hebrejský knihtisk na Moravě v letech 1754-1803
Jakub Kalenský studuje 2020 kombinovaná Mgr. Josef Šlerka, Ph.D. Countermeasures against information aggression
Mgr. Marie Kazárová přerušeno 2020 prezenční prof. RNDr. Jiří Ivánek, CSc. Využití Text & Data Miningu při analýze vědeckých informací
Ing. Anna Keclíková přerušeno 2014 prezenční doc. PhDr. Richard Papík, Ph.D. Univerzální XML formát pro výměnu citačních dat
Mgr. Marta Kolárová přerušeno 2016 prezenční prof. RNDr. Jiří Ivánek, CSc. Hudební datamining: Možnosti využití nástrojů dataminingu pro účely hudební vědy
Mgr. Pavlína Kolínová přerušeno 2013 prezenční PhDr. Barbora Drobíková, Ph.D. Vnímání a obraz veřejných knihoven ve společnosti
Ing. Mgr. Lucie Korhoňová přerušeno 2016 prezenční doc. PhDr. Richard Papík, Ph.D. Rozvoj výzkumných dovedností u studentů doktorského studia pomocí informačních a knihovnických nástrojů
Mgr. Miloslav Krátký studuje 2019 prezenční prof. RNDr. Jiří Ivánek, CSc. Využití znalostních systémů v učící se organizaci
PhDr. Martin Krčál studuje 2014 kombinovaná PhDr. Barbora Drobíková, Ph.D. Měření výkonu akademických knihoven a jeho využití při zvyšování kvality služeb
Mgr. Matěj Krejčiřík studuje 2021 prezenční Jan Dvořák, Dr. Utilisation of Decentralized Technology in Scholarly Communication
Ing. Martin Lhoták studuje 2014 kombinovaná doc. PhDr. Richard Papík, Ph.D. Analýza vývoje a udržitelnosti open source platforem pro digitální knihovny a repozitář
Ivana Yael Nepalová studuje 2021 kombinovaná PhDr. Jiřina Šmejkalová, CSc. Transfery vybraných fondů judaik a hebraik od roku 1939 do roku 1949 na území Evropy, Československa, mandátní Palestiny a státu Izrael
Mgr. Sandra Ort Feyglová přerušeno 2019 prezenční Mgr. Michaela Slussareff, Ph.D. Informační chování českých učitelů ve vztahu k inkluzi
RNDr. Tomáš Řehák studuje 2014 kombinovaná Ing. Martin Souček, Ph.D. Neocenitelné služby knihoven
PhDr. Veronika Sladká studuje 2016 prezenční doc. PhDr. Petr Voit, CSc. Tiskárna Jednoty bratrské v Ivančicích a její tisková produkce
Mgr. David Jiří Šlosar studuje 2020 prezenční prof. RNDr. Jiří Ivánek, CSc. Velké citační databáze v kontextu Benfordova zákona
Mgr. Michal Švarný studuje 2018 prezenční Mgr. Vít Šisler, Ph.D. Game mechanics as means of representing value judgments and their effects on users information reception
Mgr. Jana Vlachová studuje 2017 prezenční doc. PhDr. Petr Voit, CSc. Obrazová složka tisků Jiřího Melantricha z Aventinu

 

Seznam doktorandů byl naposledy aktualizován ke dni 20. 1. 2022.

Úvod > O ústavu > Doktorandi