Doktorandi

Jméno a příjmení Studijní stav Rok přijetí Forma studia Školitel Název disertační práce
Mgr. et Mgr. Klára Andresová studuje 2015 prezenční PhDr. Richard Šípek, Ph.D. Tištěné raně novověké vojenské příručky
PhDr. Eliška Baťová, dipl. um. studuje 2021 prezenční doc. Jindřich Marek, Ph.D. Český liturgický zpěv druhé poloviny 15. století: média a šíření
Mgr. Jakub Fiala studuje 2015 prezenční doc. RNDr. Jiří Souček, DrSc. Quantified Self
Mgr. Veronika Hanáková studuje 2022 prezenční Mgr. et Mgr. Čeněk Pýcha, Ph.D. Archivace digitálních artefaktů audiovizuální kultury
Mgr. Michal Hokynek studuje 2019 prezenční PhDr. Petr Škyřík, Ph.D. Obrat ve službách knihoven od myšlenky udržitelného rozvoje k udržitelnému nerůstu
Mgr. Tomáš Chudlarský studuje 2011 kombinovaná doc. RNDr. Jiří Souček, DrSc. Bibliometrie a její aplikace
Mgr. Andrea Jelínková studuje 2019 prezenční doc. PhDr. Petr Voit, CSc. Hebrejský knihtisk na Moravě v letech 1754-1803
Jakub Kalenský studuje 2020 kombinovaná Mgr. Josef Šlerka, Ph.D. Countermeasures against information aggression
Mgr. Marie Kazárová přerušeno 2020 prezenční prof. RNDr. Jiří Ivánek, CSc. Využití Text & Data Miningu při analýze vědeckých informací
Ing. Anna Keclíková přerušeno 2014 prezenční doc. PhDr. Richard Papík, Ph.D. Univerzální XML formát pro výměnu citačních dat
Mgr. Marta Kolárová přerušeno 2016 prezenční prof. RNDr. Jiří Ivánek, CSc. Hudební datamining: Možnosti využití nástrojů dataminingu pro účely hudební vědy
Mgr. Pavlína Kolínová studuje 2013 prezenční PhDr. Barbora Drobíková, Ph.D. Vnímání a obraz veřejných knihoven ve společnosti
Ing. Mgr. Lucie Korhoňová přerušeno 2016 prezenční doc. PhDr. Richard Papík, Ph.D. Rozvoj výzkumných dovedností u studentů doktorského studia pomocí informačních a knihovnických nástrojů
Mgr. Matěj Krejčiřík studuje 2021 prezenční Jan Dvořák, Dr. Utilisation of Decentralized Technology in Scholarly Communication
Mgr. Michaela Málková studuje 2022 prezenční Mgr. Adéla Jarolímková, Ph.D. Informační chování v souvislosti s environmentálními problémy
Ivana Yael Nepalová studuje 2021 kombinovaná PhDr. Jiřina Šmejkalová, CSc. Transfery vybraných fondů judaik a hebraik od roku 1939 do roku 1949 na území Evropy, Československa, mandátní Palestiny a státu Izrael
Mgr. Sandra Ort Feyglová přerušeno 2019 prezenční Mgr. Michaela Slussareff, Ph.D. Informační chování českých učitelů ve vztahu k inkluzi
PhDr. Veronika Sladká studuje 2016 prezenční doc. PhDr. Petr Voit, CSc. Tiskárna Jednoty bratrské v Ivančicích a její tisková produkce
Mgr. David Jiří Šlosar studuje 2020 prezenční prof. RNDr. Jiří Ivánek, CSc. Velké citační databáze v kontextu Benfordova zákona
Mgr. Martin Váňa studuje 2022 prezenční Mgr. Vít Šisler, Ph.D. Co je počítačová hra
Mgr. Jana Vlachová studuje 2017 prezenční doc. PhDr. Petr Voit, CSc. Obrazová složka tisků Jiřího Melantricha z Aventinu
PhDr. Tereza Willoughby studuje 2022 kombinované PhDr. Jiřina Šmejkalová, CSc. Veřejnoprávní kultura v mediálním kontextu

 

Seznam doktorandů byl naposledy aktualizován ke dni 21.3.2023.

Úvod > O ústavu > Doktorandi