Doktorandi

jméno příjmení rok přijetí studijní stav forma studia školitel název disertační práce
Iva Adlerová 2015 studuje kombinovaná Papík, Richard Informační a publikační chování mladých vědců
Klára Andresová 2015 studuje prezenční Šípek, Richard Tištěné raně novověké vojenské příručky
Tomáš Bouda 2011 uzavřel studium kombinovaná Škyřík, Petr Teoretické základy designu personalizovaných magazínů se zaměřením na informační a interakční elementy dotykového rozhraní
Helena Bouzková 2010 studuje kombinovaná Souček, Jiří Problematika celoživotního vzdělávání v kontextu profese knihovníka a informačního pracovníka ve zdravotnictví.
Eva Cerniňáková 2013 studuje kombinovaná Ivánek, Jiří Doménová ontologie pro oblast automatizace knihoven
Eduardo Fernández Couceiro 2010 studuje kombinovaná Voit, Petr Pronikání renesance a humanismu do české knižní kultury
Jakub Fiala 2015 studuje prezenční Souček, Jiří Quantified Self
Magdalena Hornová 2010 studuje kombinovaná Štogrová Jedličková, Petra Internetový aktivismus jako nástroj k prosazování ženských práv optikou informační vědy
David Horváth 2011 studuje kombinovaná Vlasák, Rudolf Informační podpora pracovišť s vědecko-výzkumným potenciálem vzhledem k možnosti vzniku specializovaného rešeršního centra
Tomáš Chudlarský 2011 přerušeno kombinovaná Souček, Jiří Bibliometrie a její aplikace
Václav Jansa 2011 studuje kombinovaná Nič, Miloslav Svobodný software a spolupráce jako směr rozvoje českého knihovnictví
Ondřej Javora 2017 studuje prezenční Šisler, Vít Effect of formal aspects of educational visuals on learning outcomes
Anna Keclíková 2014 přerušeno prezenční Papík, Richard Univerzální XML formát pro výměnu citačních dat
Marta Kolárová 2016 studuje prezenční Ivánek, Jiří Hudební datamining: Možnosti využití nástrojů dataminingu pro účely hudební vědy
Lukáš Kolek 2016 studuje prezenční Šisler, Vít Empirical research on the representation of historical information in the medium of computer games, their user reception, and intrapersonal learning outcomes
Pavlína Kolínová 2013 studuje prezenční Drobíková, Barbora Vnímání a obraz veřejných knihoven ve společnosti
Lucie Korhoňová 2016 přerušeno  prezenční Papík, Richard Rozvoj výzkumných dovedností u studentů doktorského studia pomocí informačních a knihovnických nástrojů
Marie Kovaříková 2009 studuje prezenční Papík, Richard Competitive Intelligence
Martin Krčál 2014 studuje kombinovaná Drobíková, Barbora Měření výkonu akademických knihoven a jeho využití při zvyšování kvality služeb
Helena Kučerová 2010 studuje kombinovaná Bratková, Eva Ontologie organizace znalostí: Projekt.
Martin Lhoták 2014 studuje kombinovaná Papík, Richard Interoperabilita a agregace digitálních knihoven
Kamil Matula 2013 studuje kombinovaná Planková, Jindra Vyhledávání informací v mobilním prostředí
Karel Minařík 2011 studuje kombinovaná Souček, Jiří Vizualizace dat
Kateřina Nekolová 2012 studuje kombinovaná Landová, Hana Služby veřejných knihoven pro jazykové a kulturní menšiny
Eva Novotná 2015 studuje kombinovaná Papík, Richard Kartografické kulturní dědictví
Lukáš Pokorný 2011 studuje kombinovaná Ivánek, Jiří Self-publishing elektronické literatury
Tomáš Řehák 2014 studuje kombinovaná Souček, Martin Neocenitelné služby knihoven
Veronika Sladká 2016 studuje prezenční Voit, Petr Tiskárna Jednoty bratrské v Ivančicích a její tisková produkce
Josef Šlerka 2011 studuje kombinovaná Souček, Jiří Big social data
Ilona Trtíková 2010 studuje kombinovaná Vlasák, Rudolf Analýza integrace systémů odborných informací pro vědu, výzkum a inovace v prostředí vysokých škol
Štěpánka Tůmová 2010 studuje kombinovaná Planková, Jindra Současné trendy přístupu knihovny k uživatelům prostředí sociálních sítí
Jana Tvrzníková 2017 studuje prezenční Voit, Petr Obrazová složka tisků Jiřího Melantricha z Aventinu
Nina Wančová 2013 studuje prezenční Stehlík, Michal Role nových médií v muzejním vzdělávání
Andrea Watt 2009 přerušeno kombinovaná Sedláčková, Beáta Interakce člověk-počítač v knihovnicko-informačním vzdělávání
Iva Zadražilová 2014 studuje prezenční Landová, Hana Senioři a problematika digitální propasti

 

Seznam doktorandů byl naposledy aktualizován ke dni 10. 11. 2017.

Úvod > O ústavu > Doktorandi