Adéla Jarolímková

Mgr. Adéla Jarolímková, Ph.D.

Funkce
  • ředitelka (vedoucí) - Ústav informačních studií a knihovnictví
Adresa

Ústav informačních studií a knihovnictví
Na Příkopě 29
Místnost č. NP505c

Jsem absolventkou magisterského i doktorského studia na Ústavu informačních studií a knihovnictví. Po ukončení studia jsem působila jsem jako rešeršérka a posléze vedoucí oddělení ve Vědecké lékařské knihovně IKEM a v Národní lékařské knihovně. Také jsem se podílela na výuce informačních kompetencí na 2. LF UK.  

Dlouhodobě se zabývám výzkumem informačního chování nejrůznějších profesních i věkových skupin. Zaměřuji se zejména na chování při hledání informací, na postoje ke sdílení informací, a to specificky u vědeckých dat. Také zjišťuji, jak lidé posuzují relevanci výsledků vyhledávání a jaké faktory je při tom ovlivňují. Z doby mého působení v lékařských knihovnách mi pak zůstala náklonnost k medicínským informačním zdrojům, ať už se jedná o zdroje pro tzv. medicínu založenou na důkazech (evidence based medicine) nebo o důvěryhodné zdroje pro laickou veřejnost, které souvisí se zdravotní gramotností. 

Rozvrh

Publikace

    Odrážky:
Úvod > O ústavu > Vyučující > Adéla Jarolímková