Věda a výzkum

Ústav informačních studií a knihovnictví (ÚISK) je studijním a výzkumným pracovištěm pro informační vědu v České republice. Výzkumná témata vyrůstají z oborů informační věda, knihovnictví, knihověda a studia nových médií.

V oblasti informační vědy se zabýváme problematikou vědeckých informací a jejich systémů, bibliometrií, informační gramotností či uživatelskými aspekty informačních systémů (např. human-computer interaction). V knihovnictví a knihovědě se prolínají témata digitalizace, ochrany fondů, správy kulturního dědictví, knižní kultury, a teorie knihy. Studia nových médií doplňují výzkumné spektrum pohledem na vztahy informačních technologií v sociálním kontextu včetně problematiky informační společnosti.

Spolupracující instituce

V České republice ÚISK spolupracuje s významnými knihovnami a informačními institucemi a profesními organizacemi mj. s Národní knihovnou ČR či Svazem knihovníků a informačních pracovníků. Ze zahraničních partnerů je významná spolupráce s profesní organizací IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions), s institucemi University of North Carolina – Chapel Hill (School of Information and Library Science), University of Ljubljana (Faculty of Arts) nebo Hochschule der Medien in Stuttgart. Aktivně je také rozvíjena spolupráce s Univerzitou Komenského v Bratislavě (Filozofická fakulta).

Úvod > Věda a výzkum