Věda a výzkum

Věda je nedílnou součástí práce všech, kteří na Ústavu informačních studií a knihovnictví pracují a vyučují. Kromě toho, že přicházíme na nové poznatky o světe, tak je pro nás výzkum příležitostí, jak obohacovat naši výuku. Stále se totiž vystavujeme novým poznatkům a můžeme informovat studenty a studentky o tom, na čem právě pracujeme.

 

Věda je u nás velmi pestrá. Věnujeme se výzkumu starých tisku a historii knihtisku až po nejmodernější trendy ve výzkumu počítačových her nebo využívání technologií v muzeích a technologiemi ve vzdělávání. Výzkumná témata vyrůstají z oborů informační věda, knihovnictví, knihověda a studia nových médií.

Interdisciplinární výzkum a jeho dopady do praxe

Informační věda je interdisciplinární obor, který kombinuje aspekty informatiky, knihovnictví a komunikační vědy ke studiu shromažďování, klasifikace, ukládání, vyhledávání, šíření informací a roli informací ve společnosti. Zahrnuje pochopení toho, jak jsou informace vytvářeny, organizovány, sdíleny a používány jednotlivci, organizacemi a společností jako celkem. Řadí se mezi sociální vědy a má velmi blízko k technologiím, čerpá z různých oblastí, včetně informatiky, sociologie, psychologie a matematiky. Mezi metody, které ve svém výzkumu používáme patří:

  • datová analýza
  • historický výzkum s primárními zdroji
  • rozhovory
  • uživatelská testování
  • obsahové a formální analýzy
  • analýzu médií
  • dotazníky a mnohé další.

V dnešním informačním věku se data a informace staly kritickými součástmi rozhodování, inovací a pokroku. Technologie se vyvíjí neuvěřitelným tempem, což vede k novým způsobům vytváření, sdílení a konzumace informací. Témata a trendy v informační vědě se neustále vyvíjí, proto my všichni neustále aktualizujeme naše dovednosti a znalosti, abychom udrželi krok. Díky tomu zůstáváme v obraze, máme přehled o nových trendech a nástrojích. Informační věda má praktické aplikace v různých odvětvích, jako je přenos vědeckých informací, vzdělávání, zábava. Více o našich vědeckých úspěších a tématech najdete u jednotlivých akademických pracovníků a pracovnic v jejich přehledu publikací.

Úvod > Věda a výzkum