Data steward – kurz CŽV

Jaká témata budou součástí kurzu? 

 • Úvod do problematiky otevřené vědy a managementu výzkumných dat (RDM) 
 • Plán managementu dat (DMP), FAIR principy – účel, zásady a nástroje pro tvorbu DMP, vztah dat a souvisejících výstupů, průběžná dokumentace, praktická aplikace FAIR principů 
 • Citlivá data a etika výzkumu 
 • Procesování a ukládání dat – krátkodobé a dlouhodobé ukládání dat, metadata, perzistentní identifikátory, repozitáře 
 • Licencování dat a reusabilita 
 • Data z pohledu účelové podpory, projektový management 

S kým se v kurzu potkáte? 

 • Odborný garant kurzu: Dr. Jan Dvořák (ÚISK FF UK) 
 • Vyučující a autoři materiálů: Mgr. Petra Černohlávková (NTK), Mgr. Tomáš Čížek (SoÚ AV ČR), Mgr. Dagmar Hanzlíková (ÚK UK), Mgr. Matyáš Hiřman (ÚK UK), Mgr. Michaela Lebedová (ÚISK FF UK/ÚK UK), PhDr. Helena Lipková, Ph.D. (ÚISK FF UK), Mgr. David Jiří Šlosar (ÚISK FF UK/KNAV), Mgr. Ilona Trtíková, Ph.D. (SoÚ AV ČR) 
 • Organizace kurzu, podpora e-learningu: Mgr. Adéla Jarolímková, Ph.D. (ÚISK FF UK) 

Kdo se může přihlásit? 

 • Podmínkou přihlášení do kurzu je ukončené středoškolské vzdělání s maturitou, předpokládá se také znalost angličtiny na úrovni B2. K přihlášce je třeba doložit krátký doporučující dopis zaměstnavatele nebo školitele.

Kdy a kde je možné se přihlásit? 

 • Přihlášku najdete na https://forms.office.com/e/pF2GnA6Kkp. Její součástí jsou kromě potřebných osobních údajů také otázky týkající se Vašich zkušeností, očekávání, motivace k dokončení kurzu a uplatnění nabytých znalostí. Věnujte jim prosím pozornost, odpovědi budou využity pro sestavení pořadí uchazečů v případě překročení kapacity kurzu. Uzávěrka přihlášek je 15.12.2023, o přijetí do kurzu budete vyrozuměni nejpozději 15.1.2024. 

Počet účastníků 

 • Maximální kapacita pilotního kurzu je 10 účastníků.  

Kdy kurz proběhne?   

 • 5.2. – 30.4.2024 

Jaká je cena kurzu?

 • Pilotní kurz je zdarma.

Kolik času si na kurz vyhradit?  

Kurz zahrnuje: 

 • 30 hodin přímé výuky ve formě přednášek a seminářů v prostorách Národní technické knihovny (5.2., 19.2., 4.3., 18.3., 2.4., 15.4., 29.4.); 
 • 20 hodin praktické výuky zahrnující krátké stáže v Centru pro podporu open science UK, Národní technické knihovně a Českém sociálně vědním datovém archivu a navazující úkoly; 
 • cca 50 hodin samostudia podpořeného studijními materiály a praktickými úkoly v Moodle. 

Jaké osvědčení dostanete? 

Po absolvování kurzu obdržíte osvědčení o absolvování kurzu. 

Co je potřeba ke splnění kurzu a obdržení osvědčení? 

 • splnit všechny průběžné úkoly; 
 • účastnit se praxe; 
 • zpracovat závěrečnou prezentaci. 

Máte další otázky?

Tento výstup vznikl za podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Národního plánu obnovy v rámci projektu Transformace VŠ na UK (reg. č. NPO_UK_MSMT-16602/2022). 

Úvod > Pro veřejnost > Celoživotní vzdělávání > Data steward – kurz CŽV