Odborné fórum

(dříve Informační pondělky)

Odborné fórum ÚISK je platforma pro setkávání studentů a studentek s odborníky. Každý týden se věnujeme aktuálním otázkám a tématům z oblasti informační vědy, knihoven, technologií a nových médií. Setkávání probíhá online na Zoomu a většinou jsou pořizovány záznamy, proto je otevřen i zájemcům z řad veřejnosti. Spolupořadatelem je Česká informační společnost, z.s.

Místo konání: online Zoom (ID: 983 367 0952, heslo: 3571315)

Podmínky zápočtu:

  • Seminární práce (8-10 NS), revize seminární práce jedno ze spolužáků
  • Podmínky atestace naleznete v SISu
  • Aktivní účast (diskuse, kladení dotazů)

Program přednášek na letní semestr 2021/2022

21. února
Přednášející: Matěj Krejčiřík (doktorand na ÚISK)
Název přednášky: Blockchain a jeho dopad na svět

28. února
Přednášející: Ivo Denemark
Název přednášky: Evropská kosmická agentura (ESA) a otevřená data

7. března
Přednášející: Magdalena Paul (University of Warsaw)
Název přednášky: Fake news and their reception

14. března
Přednášející: Helena Lipková (ÚISK)
Název přednášky: Informační chování v oblasti digitálního náboženství

21. března
Přednášející: Pavel Farkaš (FSV UK)
Název přednášky: Informace ve veřejném prostoru a město jako médium

28. března
Přednášející: Anna Hoťová
Název přednášky: Knihovny na základních a středních školách

4. dubna
Přednášející: Petra Caltová (Národní muzeum)
Název přednášky: Veřejnost, příroda a věda: Projekt City Nature Challenge

11. dubna
Přednášející: Petra Večeřová (Ústav pro českou literaturu AV ČR) – ODPADÁ (bude přeusnuto na ZS)
Název přednášky: Databáze České literární osobnosti v kontextu biografických informačních systémů a bází dat

25. dubna
Přednášející: Eva Lesenková (Národní lékařská knihovna)
Název přednášky: Zdravotní gramotnost a knihovny: můžeme lépe získávat informace pro své zdraví a nemoc?

2. května
Přednášející: Tereza Garamszegi
Název přednášky: Podpora informační gramotnosti zaměřené na osoby s mentálním handicapem

9. května
Přednášející: Marie Balíková (Národní knihovna ČR)
Název přednášky: Zákulisí a specifika tvorby databáze Národních autorit

16. května
Závěrečné setkání: Hledání tématu (společná konzultace seminárních prací a příprava na zápočet)

YouTube, sborník a Slideshare

Díky přechodu do online režimu jsou záznamy většiny přednášek uveřejňovány na YouTube kanále.

Přečtěte si výběr ze seminárních prací, které rozvíjejí přednášky z akademického roku 2021/2022. Sborník editovala Nina Wančová (garantka předmětu) a studenti Jaroslav Nedavaška a Jana Hecová. Sborník pdf ke stažení: Informacni-pondelky-sbornik-20-21

Archiv prezentací najdete na SlideShare. Pokud jsou pořizovány videozáznamy, prezentace na Slideshare nedávám.

Proběhlé přednášky

Zimní semestru 2021/22

Anna Štičková (Knihex, z. s.): Knižní trh očima nezávislých nakladatelů, knihkupců a profesionálů

Pavel Berounský (Seznam.cz): Datová centra

Hynek Trojánek (Iuridicum Remedium, z. s.): Digitální svobody

Sven Ubik (CESNET): Digitalizace muzejních předmětů

Rudolf Rosa (Ústav formální a aplikované lingvistiky MFF UK): Projekt THEaiTRE: umělá inteligence a umění

Tereza Paličková (Národní knihovna ČR): Projekt „Virtuální rekonstrukce knižních celků“ (výzkum knižních proveniencí)

Katarína Kalivodová (Společnost pro kreativitu ve vzdělávání, o.p.s ): Kreativita a vzdělávání (workshop)

Sara Polak: Umělá inteligence

Vilibald Wanča (Oracle): Co je cloud?

Letní semestr 2020/2021

Josef Šmída (Nadace OSF): Open data: Projekt Náš stát, naše data

Václav Jirovský (ČVUT): Kybernetická společnost

Klára Smolíková (Spisovatelka, scenáristka a lektorka): Vyprávějme dětem příběh knihy

Kateřina Bartošová a Adéla Dilhofová (Moravská zemská knihovna): Aktivity knihoven na podporu čtenářství

Michael Adamec (Nadace OSF), Jana Ustohalová (Deník N): Mediální vzdělávání

Jakub Ferenc: Teorie a praxe UX designu: Jak UX design pomáhá ve tvorbě vzdělávací aplikací?

Petra Vojtěchovská (bankovní sektor): Senioři a platby na internetu

Petra Večeřová (Ústav pro českou literaturu AV ČR): Databáze České literární osobnosti

Hana Šandová (http://puda.knihovna.policka.org/): Centrum technického vzdělávání Půda, jako třetí oddělení knihovny

Zimní semestr 2020/2021

Čeněk Pýcha (ÚSTR): Jak diskutovat v knize? Knižní projekt Dějiny v diskuzi reflektující témata z českých poválečných dějin

Jelena Braum a Robin Kopecký (PřF UK): Lidé pro vědu – Pokusní králíci

Sven Ubik (CESNET): Distanční spolupráce v živé kultuře

Nina Wančová (INDIHU): Workshop: Tvorba virtuální výstavy

MUDr. Jana Šeblová (Urgentní medicína): Jak vzniká odborný medicínský časopis

Honza Hrdlička (3dsence): Využití digitálních technologií v kultuře

Aneta Černá (Česká televize, redakce vědy): Historie v televizi

Anna Havlová (absolventka ÚISK): Reprezentace historie ve videohrách: případová studie hry “Kingdom Come: deliverance”

Tereza Simandlová (UK): Open science v prostředí akademických knihoven: nová výzva a také příležitost

Vojtěch Ripka (Ústav pro studium totalitních režimů): Jak učit dějepis moderně – projekt HistoryLab

Katka Nekolová (NK ČR): Komunitní role knihoven a společenské minority

Úvod > Pro veřejnost > Odborné fórum