Odborné fórum

Odborné fórum je platforma pro setkávání studentů a studentek s odborníky. Každý týden se věnujeme aktuálním tématům z oblasti informační vědy, knihoven, technologií a nových médií. Setkávání probíhá online v MS Teams a většinou jsou pořizovány záznamy, proto je otevřen i zájemcům z řad veřejnosti. Děkujeme České informační společnosti, která finančně podporuje přednášející.

Mgr. Pavlína Kolínová, hlavní vyučující

Kolínová

Místo konání: online, pondělí 10.50-12.25

Podmínky zápočtu:

  • Seminární práce (8-10 NS), revize seminární práce jedno ze spolužáků
  • Podmínky atestace naleznete v SISu
  • Aktivní účast (diskuse, kladení dotazů)

Aktuální program přednášek na zimní semestr 2023/2024

2. října
Přednášející: Pavlína Kolínová, Nina Wančová
Název přednášky: Představení předmětu a podmínek zápočtu

9. října
Přednášející: Josef Šlerka
Název přednášky: Artificial inteligence na vysokých školách 

16. října
Přednášející: Štěpán Drahokoupil
Název přednášky: Advokacie v knihovnách (Advokační fórum Nadace OSF)

23. října
Přednášející: Valentýna Drtinová
Název přednášky: Open science – přednáška v rámci Open Access Week (téma bude upřesněno)

30. října
Přednášející: Kateřina Borovanská
Název přednášky: Firemní publikace a obsahový marketing

6. listopadu
Přednášející: Tomáš Bernhardt, Eva Figurová
Název přednášky: Digitalizace v Národopisném muzeu Plzeňska (digitalizace skleněných negativů a lidových výšivek)

13. listopadu
Přednášející: Bude upřesněno
Název přednášky: Bude upřesněno

20. listopadu
Přednášející: Lenka Krsová
Název přednášky: Game design a vývoj počítačových her

27. listopadu
Přednášející: Jiří Jirát, Bedřich Košata
Název přednášky: Statistiky využívanosti elektronických informačních zdrojů v CzechELib a standard COUNTER

4. prosince
Přednášející: Lenka Dostálová
Název přednášky: Metodické centrum pro výstavbu a rekonstrukci knihoven

11. prosince
Přednášející: Tomáš Řehák
Název přednášky: ROI – neocenitelné služby knihoven

18. prosince
Závěrečné setkání: Hledání tématu (společná konzultace seminárních prací a příprava na zápočet)

Sborníky studentských prací

Už druhým rokem vydáváme ty nejlepší studentské práce.

Přečtěte si sborník studentských prací z akad. roku 2021/22

Ozvěny Odborného fóra

Přečtěte si sborník studentských prací z akad. roku 2020/21

Ozvěny informačních pondělků 2020/21

Záznamy přednášek

Díky přechodu do online režimu jsou záznamy většiny přednášek uveřejňovány na YouTube v kanálu Odborné fórum.

Archiv prezentací najdete na SlideShare. Pokud jsou pořizovány videozáznamy, prezentace na Slideshare nedávám.

Historie: Proběhlé přednášky

Letní semestr 2022/23

Martina Košanová: Vizuální smog v knihovnách

Andrea Jelínková: Knihovědní detektivové (KNAV)

Iva Horová: Sto let pokusů o vybudování národního zvukového archivu

Lucie Přibyl: Knihovna Jiřiny Šiklové a tvorba feministického tezauru v českém jazyce

Martin Burian: Služba Národní technické knihovny ZÍSKEJ

Eva Novotná: Kartografické dědictví v Mapové sbírce Přírodovědecké fakulty UK

Vojtěch Vojtíšek, Laďka Zbiejczuk Suchá: Redesign knihovních služeb: webové knihy a projekt Beletrion

Markéta Supa: Integrální výzkum textu a četby u dětí

Markéta Kučerová: E-ilustrace: Databáze české knižní ilustrace v raném novověku (projekt TAČR Éta)

Zimní semestr 2022/23

Roman Giebisch: SKIP: Největší oborová organizace knihovníků a informačních pracovníků v ČR

Václav Korbel: Mapa vzdělávání a možnosti pro knihovny

Eva Fialová: Právo na algoritmus a ochrana soukromí

Marek Fišer: Digitalizace vojenských matrik a jejich uveřejnění v databázi Kramerius

Jiří Nechvátal: Projekt Obálky knih

Jana Šeblová: Samizdatová literatura a hudební publicistika

Lucie Nemešová: Storytelling a pozitivní narativy jako obrana proti dezinformacím (Storyhunters)

Petr Plecháč: Analýza autorství Shakespearova Jindřicha VIII.

Zlata Houšková: Projekt Bookstart

Letní semestr 2021/22

Matěj Krejčiřík: Blockchain a jeho dopad na svět

Ivo Denemark: Evropská kosmická agentura (ESA) a otevřená data

Magdalena Paul: Fake news and their reception

Helena Lipková: Informační chování v oblasti digitálního náboženství

Pavel Farkaš: Informace ve veřejném prostoru a město jako médium

Anna Hoťová: Knihovny na základních a středních školách

Petra Caltová: Veřejnost, příroda a věda: Projekt City Nature Challenge

Eva Lesenková: Zdravotní gramotnost a knihovny: můžeme lépe získávat informace pro své zdraví a nemoc?

Tereza Garamszegi: Podpora informační gramotnosti zaměřené na osoby s mentálním handicapem

Marie Balíková: Zákulisí a specifika tvorby databáze Národních autorit

Zimní semestr 2021/22

Anna Štičková (Knihex, z. s.): Knižní trh očima nezávislých nakladatelů, knihkupců a profesionálů

Pavel Berounský (Seznam.cz): Datová centra

Hynek Trojánek (Iuridicum Remedium, z. s.): Digitální svobody

Sven Ubik (CESNET): Digitalizace muzejních předmětů

Rudolf Rosa (Ústav formální a aplikované lingvistiky MFF UK): Projekt THEaiTRE: umělá inteligence a umění

Tereza Paličková (Národní knihovna ČR): Projekt „Virtuální rekonstrukce knižních celků“ (výzkum knižních proveniencí)

Katarína Kalivodová (Společnost pro kreativitu ve vzdělávání, o.p.s ): Kreativita a vzdělávání (workshop)

Sara Polak: Umělá inteligence

Vilibald Wanča (Oracle): Co je cloud?

Letní semestr 2020/2021

Josef Šmída (Nadace OSF): Open data: Projekt Náš stát, naše data

Václav Jirovský (ČVUT): Kybernetická společnost

Klára Smolíková (Spisovatelka, scenáristka a lektorka): Vyprávějme dětem příběh knihy

Kateřina Bartošová a Adéla Dilhofová (Moravská zemská knihovna): Aktivity knihoven na podporu čtenářství

Michael Adamec (Nadace OSF), Jana Ustohalová (Deník N): Mediální vzdělávání

Jakub Ferenc: Teorie a praxe UX designu: Jak UX design pomáhá ve tvorbě vzdělávací aplikací?

Petra Vojtěchovská (bankovní sektor): Senioři a platby na internetu

Petra Večeřová (Ústav pro českou literaturu AV ČR): Databáze České literární osobnosti

Hana Šandová (http://puda.knihovna.policka.org/): Centrum technického vzdělávání Půda, jako třetí oddělení knihovny

Zimní semestr 2020/2021

Čeněk Pýcha (ÚSTR): Jak diskutovat v knize? Knižní projekt Dějiny v diskuzi reflektující témata z českých poválečných dějin

Jelena Braum a Robin Kopecký (PřF UK): Lidé pro vědu – Pokusní králíci

Sven Ubik (CESNET): Distanční spolupráce v živé kultuře

Nina Wančová (INDIHU): Workshop: Tvorba virtuální výstavy

MUDr. Jana Šeblová (Urgentní medicína): Jak vzniká odborný medicínský časopis

Honza Hrdlička (3dsence): Využití digitálních technologií v kultuře

Aneta Černá (Česká televize, redakce vědy): Historie v televizi

Anna Havlová (absolventka ÚISK): Reprezentace historie ve videohrách: případová studie hry “Kingdom Come: deliverance”

Tereza Simandlová (UK): Open science v prostředí akademických knihoven: nová výzva a také příležitost

Vojtěch Ripka (Ústav pro studium totalitních režimů): Jak učit dějepis moderně – projekt HistoryLab

Katka Nekolová (NK ČR): Komunitní role knihoven a společenské minority

Úvod > Pro veřejnost > Odborné fórum