Studium

Na UISK FF UK je možné studovat následující studijní programy:

Bakalářské studium: Informační studia a knihovnictví (INSK)

prezenční i kombinované studium

Navazující magisterské studium: Informace, média a knižní kultura (IMKK)

prezenční i kombinované studium, v prezenční formě samostatné i sdružené (dříve dvouobor)

Navazující magisterské studium: obor Studia nových médií (SNM)

prezenční studium, samostatné i sdružené (dříve dvouobor)

Doktorské studium: obor Informační věda

prezenční i kombinované studium

Další zdroje

Studijní oddělení FF UK
Studijní plány
Harmonogram akademického roku 2015/2016
Studijní předpisy a řády
Formuláře

Úvod > Studium