Studium

Na UISK FF UK je možné studovat následující obory:

Bakalářské studium: obor Informační studia a knihovnictví (INSK)

prezenční i kombinované studium

Navazující magisterské studium: obor Informační studia a knihovnictví (INSK)

Navazující magisterský obor se dělí na tři specializace:

  • informační – prezenční studium
  • knihovnické – prezenční i kombinované studium
  • knihovědné – prezenční studium

Navazující magisterské studium: obor Studia nových médií (SNM)

prezenční studium

Doktorské studium: obor Informační věda

prezenční i kombinované studium

Další zdroje

Studijní oddělení FF UK
Studijní plány
Harmonogram akademického roku 2015/2016
Studijní předpisy a řády
Formuláře

Úvod > Studium