Doktorandský seminář

Student je povinen se Doktorandského semináře účastnit po celou dobu studia. Doktorandský seminář je realizován jednou měsíčně a jednou ročně se doktorand účastní intenzivního jednodenního soustředění.

Doktorandský seminář slouží pro vykazování práce studentů na disertaci a pro prezentaci odborných aktivit doktorandů, zároveň zajišťuje pravidelný kontakt doktorandů vzájemně mezi sebou i s pedagogy ústavu.

Doktorandský seminář zahrnuje mj.:

  • prezentaci dosažených výsledků ve svém doktorském výzkumu; prezentace postupu práce je spojená s diskusí a připomínkami doktorandů a školitelů (zahrnuje i prezentaci výstupů disertační práce);
  • přípravu na odbornou publikační činnost;
  • kritickou reflexi a diskusi nad pracovními verzemi publikačních výstupů doktorandů;
  • nácvik prezentace pro konference a další veřejná vystoupení;
  • odbornou přípravu pro SDZK;
  • nácvik na obhajobu disertace;
  • prezentaci tezí disertační práce před jejich obhajobou
  • sdílení zkušeností doktorandů (např. ze studijních cest a konferencí, diskuze o nové literatuře apod.).

V případě výjezdu na stáž je student omluven z účasti, není však zbaven povinnosti vlastní prezentace.

Termín: po celou dobu studia

 
Semináře jsou pro studenty prezenčního studia povinné, u studentů kombinovaného studia se vyžaduje účast alespoň jednou za semestr. Každý student musí během dvou akademických roků alespoň jednou vystoupit s odbornou prezentací.

Termíny seminářů v akademickém roce 2023/2024

Doktorandské semináře se konají vždy v pondělí od 14.00 do 15.30 hod., obvykle v místnosti 502C v budově Na Příkopě 29.

Zimní semestr

23. 10. 2023

20. 11. 2023

11. 12. 2023

Letní semestr

11. 3. 2024

15. 4. 2024

13. 5. 2024

Omluvenky z doktorandského semináře

Omluvenky z doktorandského semináře je nutné vyplnit v Moodle (povinné). K omluvenkám, které zde nebudou vyplněné, není možné přihlížet.

Úvod > Pro studující > Doktorské studium > Doktorandský seminář