Doktorandský seminář

Student je povinen se Doktorandského semináře účastnit po celou dobu studia. Doktorandský seminář je realizován jednou měsíčně a jednou ročně se doktorand účastní intenzivního jednodenního soustředění.

Doktorandský seminář slouží pro vykazování práce studentů na disertaci a pro prezentaci odborných aktivit doktorandů, zároveň zajišťuje pravidelný kontakt doktorandů vzájemně mezi sebou i s pedagogy ústavu.

Doktorandský seminář zahrnuje mj.:

 • prezentaci dosažených výsledků ve svém doktorském výzkumu; prezentace postupu práce je spojená s diskusí a připomínkami doktorandů a školitelů (zahrnuje i prezentaci výstupů disertační práce);
 • přípravu na odbornou publikační činnost;
 • kritickou reflexi a diskusi nad pracovními verzemi publikačních výstupů doktorandů;
 • nácvik prezentace pro konference a další veřejná vystoupení;
 • odbornou přípravu pro SDZK;
 • nácvik na obhajobu disertace;
 • prezentaci tezí disertační práce před jejich obhajobou
 • sdílení zkušeností doktorandů (např. ze studijních cest a konferencí, diskuze o nové literatuře apod.).

V případě výjezdu na stáž je student omluven z účasti, není však zbaven povinnosti vlastní prezentace.

Termín: po celou dobu studia

 
Semináře jsou pro studenty prezenčního studia povinné, u studentů kombinovaného studia se vyžaduje účast alespoň jednou za semestr. Každý student musí během dvou akademických roků alespoň jednou vystoupit s odbornou prezentací.

Termíny seminářů v akademickém roce 2022/2023

Doktorandské semináře se konají vždy v pondělí od 14.00 do 15.30 hod., obvykle v místnosti 502C v budově Na Příkopě 29.

Zimní semestr

17. 10. 2022

14. 11. 2022

12. 12. 2022

Letní semestr

20. 3. 2023

17. 4. 2023

15. 5. 2023

Podmínky prezentace doktorandů

Na prezentaci je třeba se předem přihlásit přes odkaz v Moodle. Klíč k zápisu obdrželi všichni studenti e-mailem, případně jej poskytne doc. Jindřich Marek (jindrich.marek@ff.cuni.cz). Každá prezentace trvá cca 15 minut, poté následuje diskuse. Doktorand hovoří o jednom z těchto témat:

 • celkově o své disertační práci
 • dosažený pokrok v práci na disertaci (např. od minulého roku)
 • odborné téma, na kterém doktorand pracuje
 • zajímavost/novinka z oboru

Omluvenky z doktorandského semináře

Omluvenky z doktorandského semináře je nutné vyplnit v Moodle (povinné). K omluvenkám, které zde nebudou vyplněné, není možné přihlížet.

Úvod > Studium > Doktorské studium > Doktorandský seminář