Doktorandský seminář

Student je povinen se Doktorandského semináře účastnit po celou dobu studia. Doktorandský seminář je realizován jednou měsíčně a jednou ročně se doktorand účastní intenzivního jednodenního soustředění.

Doktorandský seminář slouží pro vykazování práce studentů na disertaci a pro prezentaci odborných aktivit doktorandů, zároveň zajišťuje pravidelný kontakt doktorandů vzájemně mezi sebou i s pedagogy ústavu.

Doktorandský seminář zahrnuje mj.:

 • prezentaci dosažených výsledků ve svém doktorském výzkumu; prezentace postupu práce je spojená s diskusí a připomínkami doktorandů a školitelů (zahrnuje i prezentaci výstupů disertační práce);
 • přípravu na odbornou publikační činnost;
 • kritickou reflexi a diskusi nad pracovními verzemi publikačních výstupů doktorandů;
 • nácvik prezentace pro konference a další veřejná vystoupení;
 • odbornou přípravu pro SDZK;
 • nácvik na obhajobu disertace;
 • prezentaci tezí disertační práce před jejich obhajobou
 • sdílení zkušeností doktorandů (např. ze studijních cest a konferencí, diskuze o nové literatuře apod.).

V případě výjezdu na stáž je student omluven z účasti, není však zbaven povinnosti vlastní prezentace.

Termín: po celou dobu studia

Doktorandské semináře se konají obvykle v pondělí od 14.00 do 15.30 hod.
Semináře jsou pro studenty prezenčního studia povinné, u studentů kombinovaného studia se vyžaduje účast alespoň jednou za semestr. Každý student musí během dvou akademických roků alespoň jednou vystoupit s odbornou prezentací.

Termíny seminářů v akademickém roce 2021/2022

 

Zimní semestr

11. 10. 2021 – 14.00–15.30

15. 11. 2021 – 14.00–15.30

13. 12. 2021 – 14.00–15.30

Letní semestr

21. 3. 2022 – 14.00–15.30

11. 4. 2022 – 14.00–15.30

16. 5. 2022 – 14.00–15.30

Podmínky prezentace doktorandů

Na prezentaci je třeba se předem přihlásit přes odkaz v Moodle. Klíč k zápisu obdrželi všichni studenti e-mailem, v případě jej poskytne Mgr. Jindřich Marek, Ph.D. (jindrich.marek@ff.cuni.cz). Každá prezentace trvá cca 15 min, poté následuje diskuse. Doktorand hovoří o jednom z těchto témat:

 • celkově o své disertační práci
 • dosažený pokrok v práci na disertaci (např. od minulého roku)
 • odborné téma, na kterém doktorand pracuje
 • zajímavost/novinka z oboru

Omluvenky z doktorandského semináře

Omluvenky z doktorandského semináře je nutné vyplnit v Moodle (povinné). K omluvenkám, které zde nebudou vyplněné, není možné přihlížet.

Úvod > Studium > Doktorské studium > Doktorandský seminář