Témata závěrečných prací

Návrhy prací každý rok aktualizujeme. Pro aktuální akademický rok 2023/24 jsou vypasaná tato témata. Někteří vyučující kromě názvu připravili i stručné anotace, které najdete spolu se seznam témat v samostatném souboru. Podrobnosti o průběhu zadání a termínech najdete v sekci Závěrečné práce.

1       PhDr. Eliška Baťová, dipl. um.

1.1        Porovnání materiálních znaků vybraných rukopisů s českými zpěvy z 2. poloviny 15. století z fondu Národní knihovny ČR [BP tematický okruh pro více zájemců].

1.2        Porovnání textových znaků vybraných rukopisů s českými zpěvy z 2. poloviny 15. století z fondu Národní knihovny ČR [BP tematický okruh pro více zájemců].

1.3         České pozdně středověké liturgické prameny v knihovních a archivních katalozích.

1.4         Funkce jazykově českých pozdně středověkých liturgických rukopisů.

2       Dr. Jan Dvořák

2.1         Analýza citační sítě časopisu mimo standardní citační databáze [BP].

3       Mgr. Lucie Fajkusová

3.1         Využití moderních technologií ve výstavách ke knižní kultuře.

3.2         Cesty knižního obchodu v 16. století

3.3         Od rukopisného písma k tištěnému.

3.4         Školní knihovny – co na to ředitelé a pedagogové?.

3.5         Školní knihovny – co na to studenti?.

4       Mgr. Adéla Jarolímková, Ph.D.

4.1         Personální informační management [rámcové téma BP/DP].

4.2         Informační chování v oblasti zdraví a nemoci [rámcové téma BP/DP].

5       Mgr. Matěj Krejčiřík

5.1         Systém správy ve vybraném/ných blockchainových databází [rámcové BP téma pro více zájemců]

5.2         Analýza způsobů měření reputace relevantních pro blockchainové databáze [rámcové DP téma pro více zájemců].

5.3         Druhá vrstva Bitcoinu – Lightning network [BP].

5.4         Analýza konsenzového mechanismu Proof of Work [DP].

5.5         Analýza konsenzového mechanismu Proof of Stake [BP].

5.6         Bitcoin [rámcové BP téma pro více zájemců].

5.7         Ethereum [rámcové BP téma pro více zájemců].

6       PhDr. Helena Lipková, Ph.D.

6.1         Digital communities [rámcové téma BP].

6.2         Digital well-being [rámcové téma BP].

6.3         Servant leadership [rámcové téma DP].

7       Doc. Jindřich Marek, Ph.D.

7.1         Knihy v prostředí pražské univerzity v 15. a 16. století [DP].

7.2         Ochrana rukopisů a inkunábulí v českých sbírkách [DP].

7.3         Tiskařská produkce z období raného novověku online: srovnávací analýza [DP].

7.4         Osobní knihovna kněze Václava Rosy († po 1560) [DP].

7.5         Předání knižní sbírky pražského arcibiskupství Národnímu muzeu v roce 1827 [DP].

8       Mgr. Pavla Martinková

8.1         Využívání nástrojů na podporu tvorby odborných textů [BP].

8.2         Využívání zdrojů při tvorbě odborných textů [BP].

8.3         Informační prostředí studenstva [BP].

8.4         Uživatelské testování webových stránek knihovny, rámcové téma [BP].

8.5         Problém konkrétní instituce řešený pomocí designového procesu, rámcové téma [BP].

9       Mgr. Čeněk Pýcha, Ph.D.

9.1         Vzdělávací programy v českých knihovnách [BP].

9.2         Digitální média v kontextu české vzdělávací politiky [BP].

9.3         Možnosti prezentace a interpretace kulturního dědictví v digitálním prostředí [BP].

9.4         Testování digitálních vzdělávacích aplikací [BP].

9.5         Vztah globální klimatické změny a digitálních technologií v současném myšlení [DP].

10          Mgr. Jakub Sedláček, Ph.D.

10.1      Budování parasociálních vztahů na YouTube [BP].

10.2      OnlyFans: pornografie, nebo symptomatická léčba epidemie samoty? [BP].

10.3      „Incelové“: subkultura nedobrovolného celibátu [BP].

10.4      Smrt celebrity a parasociální truchlení [BP].

10.5      Uživatelé seznamovacích aplikací v době pandemie [BP].

10.6      Umělá inteligence ve zpracování zvuku a produkci populární hudby [BP].

11          PhDr. Richard Šípek, Ph.D.

11.1      České čítárny novin a časopisů 1772-1798 [BP].

11.2      Johann Heinrich Hottinger jako knihovník [BP].

12          Doc. Vít Šisler, Ph.D.

12.1      Informační a komunikační technologie na Blízkém východě [DP rámcové téma pro více zájemců]

12.2      Informační etika [DP rámcové téma pro více zájemců].

12.3      Informační právo [DP rámcové téma pro více zájemců].

12.4      Kapitalismus dohledu [DP].

12.5      Nová média a behaviorální modifikace [DP].

12.6      Nová média a demokratizační procesy [DP rámcové téma pro více zájemců].

12.7      Reprezentace v počítačových hrách [DP rámcové téma pro více zájemců].

12.8      Sociální a kulturní aspekty počítačových her [DP rámcové téma pro více zájemců].

12.9      Sociální aspekty nových médií [DP rámcové téma pro více zájemců].

12.10         Teoretické aspekty herního designu [DP rámcové téma pro více zájemců].

12.11         Výukové počítačové hry a simulace [DP rámcové téma pro více zájemců].

13          Mgr. David Jiří Šlosar.

13.1      Bibliometrická analýza vybraného tématu [rámcové BP téma pro více zájemců].

13.2      Scientometrie v ČR v období 1990 až 2020 [BP].

13.3      Vliv hodnocení vědy na vědeckou produkci vybraného státu [rámcové BP téma pro více zájemců]

13.4      Vizualizace ve scientometrii [BP].

13.5      Světové rankingy akademických institucí a jejich scientometrie [BP].

13.6      Frakcionalizace ve scientometrii [DP].

13.7      Bibliometrická analýza vybraných statistických testů.

13.8      Bibliometrická analýza Benfordova zákona.

13.9      ICT nástroje využívané při tvorbě závěrečných prací při oboru INSK v ČR.

13.10         Názorové proudy expertů na Metodiku M17+.

13.11         Výpůjčky knih v kontextu statistických zákonů [rámcové téma pro více zájemců].

13.12         Vlastnosti poločasu citovanosti výstupů SSH u české vědy.

13.13         Scientometrie českého INSK.

13.14         Kategorizace závěrečných prací oboru LIS jeho studenty [rámcové téma pro dva zájemce].

14          Mgr. Martin Váňa

14.1      Obrazy dějin v počítačových hrách [BP].

14.2      Filosofické kořeny počítačových her [BP].

14.3      Gamifikace a vstupování her do veřejného prostoru [BP].

14.4      Fenomenologie počítačových her [BP].

14.5      Hra jako umělecké dílo [BP].

15          PhDr. Lenka Veselá, Ph.D.

15.1      Knihovna premonstrátského kláštera Hradiště u Olomouce jako součást švédské knižní kořisti [DP]

15.2      Libri prohibiti v knihovně kardinála Františka z Dietrichsteina (DP).

16          Doc. PhDr. Petr Voit, CSc.

16.1      Význam Pelclových „Abbildungen“ (1773 – 1782) pro českou společnost 18. a 19. století [BP]

16.2      Ilustrátor Jan Willenberg (zemř. 1613) ve službách domácí tištěné knihy [DP].

16.3      Knihopis českých a slovenských tisků ve světle archivních dokumentů [DP].

16.4      Nakladatelské vazby melantrišsko – adamovské tiskárny [DP].

16.5      Prology a epilogy jazykově českých tisků Jiřího Černého z Černého Mostu (zemř. 1606) [DP].

16.6      Reliéfní vazby lidových modlitebních knih 18. a 19. století [DP].

16.7      Vývoj tiskové antikvy v Čechách a na Moravě do Bílé hory [DP].

17          Mgr. Nina Wanča, Ph.D.

17.1      Pracovní listy v muzeích a jejích využití pro podporu zážitku návštěvníků [BP].

17.2      Udržitelnost muzeí v době klimatické krize [DP].

17.3      Význam muzejních cen na kvalitu muzeí a expozic [DP].

17.4      Audiovizuální média a jejich role v moderním výstavnictví [DP/BP].

17.5      Cizojazyčné texty v muzeích pro zahraniční návštěvníky [DP].

17.6      Upomínkové předměty v muzeu [BP].

17.7      Zvuk a hudba v muzejních expozicích [DP/BP].

17.8       Digitální hry a jejich využití v muzeích [DP]

 

Úvod > Pro studující > Závěrečné práce Bc. a Mgr. > Témata závěrečných prací