Státní doktorská zkouška

Informace z akreditačního spisu

Studium se řádně ukončuje státní doktorskou zkouškou a obhajobou disertační práce, čímž je prokazována schopnost a připravenost k samostatné činnosti v oblasti výzkumu.

Státní doktorská zkouška probíhá ústní formou před odbornou komisí. Průběh státní doktorské zkoušky má charakter vědecké rozpravy; v rozpravě jde nejen o rozhovor o samostatné studijní aktivitě doktorandů, ale o zjištění celkové orientace ve specializaci, resp. připravenost k samostatné vědecké činnosti ve vlastní specializaci, na kterou je orientováno doktorské studium každého studujícího. Zkouška se dělí na dvě části.

V první části probíhá odborná diskuse nad prostudovanou literaturou. Oborová rada oboru Informační věda pravidelně aktualizuje seznam odborné literatury pro SDZK, z něhož si student nastuduje šest předem určených cizojazyčných titulů a podle své specializace si zvolí dva další (seznam titulů se nekryje s dílčí zkouškou z Informační vědy). Další částí zkoušky je diskuse o široce pojatém odborném okruhu souvisejícím s tématem disertační práce.

Seznam literatury

Informační věda a knihovnictví

 • BAEZA-YATES, Ricardo, RIBEIRO-NETO, Berthier. Modern information retrieval: the concepts and technology behind search. 2nd ed. New York: Addison Wesley, 2011. xxx, 913 s. ISBN 978-0-321-41691-9 (brož.). 0-321-41691-0 (brož.)
 • BORGMAN, Ch. L. Scholarship in Digital Age: Information, Infrastrukture, and Internet. 1st ed. Cambridge (Mass): MIT Press, 2007. xxi, 319 s. 978-0-262-02619-2 (váz.). ISBN 0-262-02619-8 (váz.). ISBN 978-0-262-51490-3 (brož.). ISBN 0-262-51490-7 (brož.). ISBN 978-0-262-25578-3 (Online). ISBN 0-262-25578-2 (Online).
 • BREITMAN, Karin Koogan, CASANOVA, Marco Antonio, TRUSZKOWSKI, Walter. Semantic web: concepts, technologies and applications. 1st ed. London: Springer, 2007. xiv, 327 s. doi:10.1007/978-1-84628-710-7. ISBN 1-84628-581-X (váz.). ISBN 978-1-84628-581-3 (váz.). ISBN 1-84628-710-3 (Online). ISBN 978-1-84628-710-7 (Online).
 • BROWN, John Seely – DUGUID, Paul. The Social Life of Information. Boston: Harvard Business School Press, 2000. 330 s.
 • CLEVELAND, Donald. Introduction to indexing and abstracting. Englewood: Libraries Unlimited, 2001. ISBN 1-56308-641-7. Englewood: Libraries Unlimited, 2001. ISBN 1-56308-641-7.
 • CROWLEY, William A. Renewing professional librarianship: a fundamental rethinking. 1st pub. Westport: Libraries Unlimited, © 2008. ix, 173 s. Beta Phi Mu monograph series. ISBN 978-1-59158-554-1.
 • GILCHRIST, Alan. Information science in transition. London: Facet, 2009. 401 s. ISBN 978-1-85604-693-0.
 • HJORLAND, Birger. Information seeking and subject representation : An Activity-Theoretical Approach to Information Science. Greenwood Press, 1997. 213 s.
 • NEIL, Samuel D. Dilemmas in the study of information: exploring the boundaries of information science. 1st pub. New York: Greenwood Press, 1992. xv, 184 s.
 • OLSGAARD, John. Principles and Applications of Information Science. Chicago: London, 1989, 142 s.
 • ROWLEY, Jennifer E., HARTLEY, Richard J. Organizing knowledge: an introduction to managing access to information. 4th ed. Aldershot (GB): Ashgate,© 2008. 367 s. ISBN 978-0-7546-4431-6. ISBN 0-7546-4431-6.
 • RUBIN, Richard. Foundation of library and information science. 3rd ed. New York: Neal-Schuman, 2010. 471 s. ISBN 978-1-55570-690-6.
 • SVENONIUS, Elaine. The intellectual foundation of information organization. Cambridge: MIT, 2000. ISBN 0-262-19433-3.
 • WOODSWORTH, Anne (ed.). Librarianship in times of crisis. Bingley: Emerald Group, 2011. Advances in librarianship. Vol. 34. ISBN 978-1-78052-390-3.

Knižní kultura

 • BLAIR, Ann. Too Much To Know: Managing Scholarly Information Before the Modern Age. New Haven: Yale University Press, 2010. 397 s. ISBN 978-0-300-16539-5
 • BURKE, Peter. Společnost a vědění: Od Gutenberga k Diderotovi. Praha: Karolinum, 2007. 304 s. ISBN 978-80-246-1319-2
 • FINKELSTEIN, David a MCCLEERY, Alistair. An introduction to book history. Second edition. London: Routledge, Taylor & Francis Group, 2013. viii, 166 stran. ISBN 978-0-415-68805-5
 • FEBVRE, Lucien – MARTIN, Henri-Jean. The Coming of the Book: the Impact of Printing, 1450-1800. London: Verso, 2010. 378 s. ISBN 9781844676347
 • HOWSAM, Leslie. Old Books & New Histories: An Orientation to Studies in Book and Print Culture. Toronto: University of Toronto Press, 2006. 112 s. ISBN 978-0-8020-9438-4
 • CHARTIER, Roger – CAVALLO, Guglielmo (eds.). A History of Reading in the West. Amherst: University of Massachusetts Press, 2003. 478 s. ISBN 0745619363
 • CHARTIER, Roger. The Author’s Hand and the Printer’s Mind: Transformations of the Written Word in Early Modern Europe. Cambridge: Polity, 2014. 231 s. ISBN 978-0-7456-5601-4
 • JOHNSTON, Michael, ed. a VAN DUSSEN, Michael, ed. The medieval manuscript book: cultural approaches. Cambridge: Cambridge University Press, 2017. xi, 302 stran. ISBN 978-1-107-68598-7.
 • LEVY, Michelle, ed. – MOLE, Tom ed. The Broadview Reader in Book History. Peterborough: Broadview Press, 2015. ISBN 978-1-55481-088-8
 • LEVY, Michelle – MOLE, Tom. The Broadview Introduction to Book History. Peterborough: Broadview Press, 2007. 229 s. ISBN 978-1-4881-0420-6
 • MARTIN, Henri-Jean. The History and Power of Writing. Chicago: Chicago University Press, 1994.
 • MCKENZIE, D. F. Bibliography and the sociology of texts. Cambridge: Cambridge University Press, 1999.
 • MCKITTERICK, David. Print, Manuscript and the Search for Order: 1450-1830. Cambridge: Cambridge University Press, 2003. 328 s. ISBN 52182690
 • MCLUHAN, Marshall. The Gutenberg Galaxy: the Making of Typographic Man. Toronto: University of Toronto Press, 2002. 293 s. ISBN 978-0-8020-6041-9
 • ŠMEJKALOVÁ, Jiřina. Cold war books in the ‚other‘ Europe and what came after. Leiden: Brill, 2011. xii, 409 stran. ISBN 978-90-04-18745-0
 • TANSELLE, G. Thomas. Bibliographical Analysis: A Historical Introduction. Cambridge: Cambridge University Press, 2009. 167 s. ISBN 978-1-4441-7762-6
 • TOWHEED, Shafquat, ed., CRONE, Rosalind, ed. a HALSEY, Katie, ed. The history of reading: a reader. New York: Routledge, 2011. xiii, 454 s. ISBN 978-0-415-48421-3
 • VOIT, Petr. Český knihtisk mezi pozdní gotikou a renesancí I, II. Praha: KLP 2013 a Academia 2017. ISBN 978-80-8679198-2, 978-80-200-2752-8.

Nová média

 • AARSETH, ESPEN. Cybertext: perspectives on ergodic literature. Baltimore, Md.: Johns Hopkins University Press, 1997 ISBN: 9780801855795
 • BIJKER, WIEBE E., HUGHES, THOMAS P. The Social Construction of Technological Systems. New Directions in the Sociology and History of Technology. Cambridge, Massachusetts: The MIT Press, 1987. ISBN 0-262-02262-1
 • BOGOST, IAN. Persuasive Games: The Expressive Power of Videogames. Cambridge: The MIT Press, 2007 ISBN: 9780262026147
 • BOLTER, Jay David. Remediation: understanding new media. Cambridge: MIT Press, c1999, xi, 295 s. ISBN 02-625-2279-9.
 • FUCHS, CHRISTIAN. Foundations of critical media and information studies. New York: Routledge, 2011 ISBN: 9781136825316
 • HAYLES, KATHERINE, N. How We Became Posthuman. Chicago, London: The University of Chicago Press, 1999. ISBN 0-226-32146-0
 • JENKINS, HENRY. Convergence Culture: Where Old and New Media Collide. New York: New York University Press, 2006. ISBN-13: 978-0-8147-4281-5
 • JUUL, JESPER. Half-real: video games between real rules and fictional worlds. Cambridge, MA: MIT Press, 2005 ISBN: 9780262101103
 • KOWERT, RACHEL & QUANDT, THORSTEN. The Video Game Debate: Unravelling the Physical, Social, and Psychological Effects of Video Games. Routledge, 2015 ISBN: 9781138831636
 • MANOVICH, Lev. The language of new media. 1st ed. Cambridge: MIT Press, 2002, xxxix, 354 s. ISBN 02-626-3255-1.
 • MITCHELL, W. J. T. Image Science: Iconology, Visual Culture, and Media Aesthetics. Chicago: University of Chicago Press, 2018. ISBN-13: 978-0226565842
 • ŠISLER, VÍT., RADDE-ANTWEILER, KERSTIN. & ZEILER, XENIA. Methods for Studying Video Games and Religion. New York, NY: Routledge, 2018 ISBN: 9781138698710
 • VAN DER WEEL, ADRIAAN. Changing our textual minds Towards a digital order of knowledge. Manchester: Manchester University Press, 2011. ISBN 978 0 7190 8555 0
 • WARDRIP-FRUIN, NOAH, MONFORT, NICK. The New Media Reader. Cambridge, Massachusetts: The MIT Press, 2003 ISBN: 9780262232272

Studijní předpisy ke Státní závěrečné zkoušce

 • Aktuální Pravidla pro organizaci studia na FF UK účinná od 1. 10. 2022:

https://www.ff.cuni.cz/wp-content/uploads/2022/05/Pravidla_pro_organizaci_studia_FFUK_V_uplne_zneni_z_13-5-2022_ucinne_od_1_10_2022-final-web.pdf

Informace ke Státní doktorské zkoušce na webu Filozofické fakulty UK