Pro veřejnost

Studenti nepředstavují jedinou cílovou skupinu práce ÚISK, pořádáme i akce pro seniory, děti a soustavně pracujeme v rámci profesních sdružení knihovníků a informačních pracovníků.

Pravidelně pořádáme kurzy pro Univerzity třetího věku Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze

Pro děti připravují studenti ÚISK pořady pro Dětskou univerzitu FF UK Hledá se Sofie

V rámci celoživotního vzdělávání knihovníků působíme v Sekci vzdělávání Svazu knihovníků a informačních pracovníků.

Úvod > Pro veřejnost