Závěrečné práce Bc. a Mgr.

Aktuální témata pro závěrečné práce, zejména pro bakalářky.

Závěrečnou bakalářskou nebo diplomovou práci je možné si na našem ústavu zadat k jednomu ze 3 termínů.

✅ lednový termín – deadline pro finální podobu návrhu je 31. 1. 2024 ve 20:00 hod.

✅ květnový termín – deadline pro finální podobu návrhu je 15. 5. 2024 ve 20:00 hod.

✅ zářijový termín – deadline pro finální podobu návrhu je 15. 9. 2024 ve 20:00 hod.

K obhajobě závěrečné práce je možné jít 6 měsíců od jejího zadání. Je obvyklé, že studující bakalářského programu si zadávají práci v letním semestru ve 2. ročníku. Nejdéle do konce 5. semestru. Studující navazujícího magisterského programu si zadávají diplomku na konci prvního roku, tedy do konce 2. semestru.

Zadání závěrečné práce

Zadání bakalářské práce

  1. Studující v bakalářském programu si musí vybrat některé ze zveřejněných témat [BP].
  2. Domluvit se přímo s vedoucí(m) práce na podrobnostech realizace tématu.
  3. Zpracovat návrh v odpovídající podobě vzorového formuláře.
  4. Zaslat e-mailem finální návrh v DOC/DOCX koordinátorce závěrečných prací a zároveň v kopii i vedoucí(mu) práce nejpozději do stanoveného deadlinu (viz výše).

Zadání diplomové práce

  1. Studující v navazujícím magisterském programu si mohou vybrat některé ze zveřejněných témat [DP], nebo mohou přijít s vlastním návrhem tématu. S vlastním tématem musí souhlasít vedoucí práce.
  2. Domluvit se přímo s vedoucí(m) práce na podrobnostech realizace tématu.
  3. Zpracovat návrh v odpovídající podobě vzorového formuláře.
  4. Zaslat e-mailem finální návrh v DOC/DOCX koordinátorce závěrečných prací a zároveň v kopii i vedoucí(mu) práce nejpozději do stanoveného deadlinu (viz zvýrazněné pole výše).
  5. Schválení zadání: Zadání diplomových prací budou po po termínu v řádu 14 dní posouzena expertní skupinou pro závěrečné práce. (A) Pokud bude návrh vyhovující, koordinátorka jej rovnou zpracuje a přiřadí vás jako řešitele. (B) Pokud k němu bude mít jen drobné komentáře a doporučení k úpravě, vyzve koordinátorka studující(ho) obratem k dopracování návrhu. (C) Pokud k němu bude mít zásadní připomínky nebo jej případně zcela zamítne, koordinátorka o tom studující(ho) informuje a doporučí mu další vhodný postup.

Pro zadání práce můžeta využít pracovní listy (zadani-pracovni-listy) dr. Wančové, které vám pomohou s brainstormingem. Obsahují úkoly a cvičení, jejichž cílem je pomoci vám s nalezením toho nejvhodnějšího přístupu a pomohou vám téma dobře zacílit.

Aktuální témata

Každý rok aktualizujeme návrhy témat pro závěrečné práce. S vymýšlením tématu diplomových prací vám mohou pomoci profily vyučujících, kde jsou napsaná výzkumná témata, kterými se zabýváme.

Bc. Klára Foglarová (klara.foglarova@ff.cuni.cz)
t: (+420) 221 619 906, místnost č. 505a, 5. patro

Termíny odevzdání závěrečných prací

Gratulujeme k dopsání závěrečné práce! V akademickém roce 2022/2023 můžete odevzdat práci v těchto 3 termínech:

❗️ 17. 12. 2023 – diplomové a bakalářské práce

❗️ 12. 5. 2024 – diplomové a bakalářské práce

❗️ 28. 7. 2024 – diplomové práce a bakalářské práce

Vedení fakulty rozhodlo, že se práce odevzdávají již jen elektronicky a ne vytištěné. Prosíme vás, abyste k obhajobě přinesli vytištěnou práci (stačí v kroužkové vazbě) a předložili ji komisi k nahlédnutí. Budou si ji moci projít i ti členové komise, kteří ji nečetli. Děkujeme.

Před ukončením studia je třeba provést kontrolu studijních povinností v SISu. Kontrola má vždy svůj termín, je to vždy přibližně 10 dní po termínu podání přihlášky ke Státní závěrečné práci. Nesplnění studijních povinností do termínu není důvodem k omluvení ze státní zkoušky. V takovém případě je termín započítán jako neúspěšný.

Podrobnosti o závěrečných pracích

Nepřehlédněte odkazy na důležité informace a podrobnosti:

Úvod > Pro studující > Závěrečné práce Bc. a Mgr.