Závěrečné práce Bc. a Mgr.

K obhajobě závěrečné práce je možné přistoupit 6 měsíců od jejiho zadání, je obvyklé, že studující bakalářského programu si zadávají do konce 5. semestru, studující navazujícího magisterského programu do konce 2. semestru.

Závěrečnou bakalářskou nebo diplomovou práci je možné si na našem ústavu zadat k jednomu ze tří termínů.

✅ lednový termín – deadline pro finální podobu návrhu je 13. 1. 2023 ve 20:00 hod.

✅ květnový termín – deadline pro finální podobu návrhu je 12. 5. 2023 ve 20:00 hod.

✅ zářijový termín – deadline pro finální podobu návrhu je 15. 9. 2023 ve 20:00 hod.

Zadání téma bakalářské práce

  1. Studující v bakalářském programu si musí vybrat některé ze zveřejněných témat [BP].
  2. Domluvit se přímo s vedoucí(m) práce na podrobnostech realizace tématu.
  3. Zpracovat návrh v odpovídající podobě vzorového formuláře.
  4. Zaslat e-mailem finální návrh v DOC/DOCX koordinátorce závěrečných prací a zároveň v kopii i vedoucí(mu) práce nejpozději do stanoveného deadlinu (viz zvýrazněné pole výše).

Zadání téma diplomové práce

  1. Studující v navazujícím magisterském programu si mohou vybrat některé ze zveřejněných témat [DP], nebo mohou přijít s vlastním návrhem tématu; podmínkou je v takovém případě plná podpora oslovené(ho) vedoucí(ho) práce.
  2. Domluvit se přímo s vedoucí(m) práce na podrobnostech realizace tématu.
  3. Zpracovat návrh v odpovídající podobě vzorového formuláře.
  4. Zaslat e-mailem finální návrh v DOC/DOCX koordinátorce závěrečných prací a zároveň v kopii i vedoucí(mu) práce nejpozději do stanoveného deadlinu (viz zvýrazněné pole výše).

Návrhy vlastních témat diplomových prací, které budou včas předloženy koordinátorce, posoudí v horizontu cca 14 dní expertní skupina ústavu pro závěrečné práce. (A) Pokud návrh vyhodnotí jako vyhovující, koordinátorka jej rovnou zpracuje a přiřadí studující(ho) jako řešitele. (B) Pokud k němu bude mít jen drobné komentáře a doporučení k úpravě, vyzve koordinátorka studující(ho) obratem k dopracování návrhu. (C) Pokud k němu bude mít zásadní připomínky nebo jej případně zcela zamítne, koordinátorka o tom studující(ho) informuje a doporučí mu další vhodný postup.

Dostupná témata prací naleznete pod tímto odkazem zde.

Termíny odevzdávání závěrečných prací v akademickém roce 2022/2023

Nesplnění studijních povinností do termínu kontroly jejich splnění (cca 10 dní po termínu přihlášky) není důvodem k omluvení ze státní zkoušky. V takovém případě je termín započítán jako neúspěšný.

❗️ 15. 12. 2022 – diplomové a bakalářské práce

❗️ 15. 5. 2023 – diplomové a bakalářské práce

❗️ 31. 7. 2023 – diplomové práce a bakalářské práce

Pro Státní závěrečné zkoušky byla z rozhodnutí vedení fakulty odvolána povinnost odevzdávat tištěné verze závěrečných prací. Prosíme však studenty, aby k obhajobám přinesli vytištěnou práci (stačí v kroužkové vazbě) a předložili ji komisi k nahlédnutí.

Nepřehlédněte odkazy na důležité informace

Prostudujte si samostatně zveřejněné informace ke zpracování a obhajobě závěrečné práce.

Týka-li se vás tato nepříjemná situace, projděte si návod, jak změnit téma či vedoucí(ho) práce.

Zveřejněná témata bakalářských a diplomových prací jsou představena na samostatné stránce.

Koordinátorka závěrečných prací ÚISK

Klára Foglarová
e: klara.foglarova@ff.cuni.cz
t: (+420) 221 619 904
místnost č. 505a, 5. patro

Úvod > Studium > Závěrečné práce Bc. a Mgr.