• Pokyny k odevzdání disertační práce najdete na stránkách FF UK: Studium > Doktorské studium > Průběh studia > Disertační práce
  • Pokyny k formální úpravě disertační práce najdete na stránkách FF UK: Studium > Doktorské studium > Průběh studia > Disertační práce > Pokyny