• Pokyny k odevzdání a formálně podobě disertační práce najdete na stránkách FF UK: Studium > Doktorské studium > Průběh studia > Disertační práce