Ukončení studia

1. Splnění studijních povinností

Na konci studia vás čeká kontrola studijních povinností v SISu, ke kterému je třeba mít dost kreditů a splněné všechny povinné předměty, určitý počet kreditů v povinně-volitelných předmětech. Váš aktuální studijní plán si vygenerujte na webu Filozofické fakulty.

2. Napsání a obhájení závěrečné práce

Ifnormace o závěrečných prací najdete v sekci Závěrečné práce.
1. Ústní zkouška – sloužení dle konkrétního studijního plánu – určující je zahájení roku studia

3. Ústní zkouška – státnice

Bakalářské studium

Platí pro studenty, kteří nastoupili do studia v akademickém roce 2020/21 a později: Seznam otázek (2020)

Platí pro studenty, kteří nastoupili do studia v akademickém roce 2014/2015 a později: Seznam otázek (2014)

Magisterské studium

Obor Informace, média a knižní kultura

Platí pro studenty, kteří nastoupili do studia v akademickém roce 2019/2020 a později: Seznam otázek IMMK (2019)

Platí pro studenty oboru INSK, kteří nastoupili do studia v akademickém roce 2010/2011 a později:

a) Okruhy informační zaměření

b) Okruhy knihovnické zaměření

c) Okruhy knihovědné zaměření

Studia nových médií

Informace o závěrečné ústní zkoušce a ukončení studia.

Promoce

Slavnostním završením studia, ať již bakalářského, magisterského nebo doktorského je promoce. Tento tradiční univerzitní rituál se odehrává buď v Karolinu nebo v Malostranské besedě na Malé straně v budově MF UK.

Úvod > Pro studující > Ukončení studia