Praxe

Praxe-instituce-seznam-05-2022Praxe je příležitostí ověřit si nabité teoretické znalosti, získat cenné kontakty do budoucna a načerpat inspiraci pro další studium. Praxe a konkrétní projekty nejen dobře vypadají v CV, ale pomohou vám zjistit, kde se vidíte v budoucnu a co od práce chcete. ÚISK spolupracuje s řadou zajímavých institucí.

Předměty

Praxe dělíme na povinné a volitelné. Standardní je praxe na 15 dní. Dále je možné vybrat si praxi dlouhodobou, specializovanou na knihovní procesy a stáž v zahraničí. V komunikaci s garantku vždy uvádějte, o kterou praxi se jedná!!

 • AIS100129 Praxe (Bc povinná, nová akreditace)
 • AIS10142 Praxe (Bc povinná, stará akreditace)
 • AIS500105 Praxe (Mgr. povinná)
 • ANM50521 Praxe (1. SNM)
 • ANM50577 Praxe II (2. SNM)
 • AISP53007 Praxe II (VS, praxe navíc pro Mgr. studenty, 2 varianty: „klasická“ praxe a praxe zaměřená na knihovní procesy)
 • AISV5918 Praxe a stáž (VS, praxe navíc pro Bc. studenty)
 • AISV5954 Dlouhodobá stáž
 • AISV5919 Zahraniční praxe a stáž (VS)

Rozdíly v jednotlivých praxích jsou uvedeny v SISu. Najděte si předmět podle příslušného kódu.

Obecné náležitosti praxe a užitečné informace

 • Trvání minimálně 15 pracovních dnů (8 hodin/pracovní den) u povinné praxe
 • Praxi lze plnit během celého akad. roku (tedy do konce září). Záleží zcela na dohodě s konkrétní institucí a vašich časových možnostech
 • Praxi lze plnit 15 dnů vkuse nebo po částech
 • Praxi můžete plnit jak na pracovišti, tak z domova či kombinací
 • Můžete si ji najít sami nebo vám ji pomůžeme najít my. Inspiraci najdete v průběžně doplňovaném seznamu: Praxe-instituce-seznam-05-2022
 • Inspiraci hledejte i v místnosti #praxe na Matrixu (Openchat)
 • Pro praxi se hodí řada institucí – knihovny, informační instituce, školy, mediální či výzkumné firmy, neziskové organizace, státní i soukromá média, digitální agentury
 • Pracovní náplň musí být oborově spjata se studiem na ÚISK
 • Shrnutí nabitých dovedností ve standardizovaném formuláři: formular-student
 • Potvrzení praxe mentorem na standardizovaném formuláři: formular-mentor a v případě potřeby je k dispozici formulář pro mentora v angličtině: formular-mentor-ENG
 • Pracujete-li, zvažte uznání zaměstnání jako praxi (1x za studium u Bc. studentů, kteří pokračuji na nMgr., 1x na SNM)
 • Pro studentky a studenty Studií nových médií je povinné absolvovat 2 praxe (viz konkrétní studijní plán). První a druhá praxe se má od sebe lišit (např. jiný typ instituce, odlišná náplň práce a je třeba to vysvětlit při domlouvání praxe). V případě, že máte ve studijním plánu pouze 1 praxi, nemůže Vám být zaměstnání uznáno.
 • Při praxi uzavíráte dohodu o praxi mezi studentem a institucí.

Další informace najdete v úvodní prezentaci: Praxe-uvodni-prezentace

Ideální postup

Jak postupovat při organizaci praxí (schéma)

 1. Zapište si praxi v SISu
 2. Najděte si instituci (inspirace v seznamu: Praxe-instituce-seznam-05-2022) a v případě, že instituce není v seznamu, konzultujte praxi s koordinátorkou ve veřejné místnosti #praxe na Matrixu (Openchat)
 3. Po schválení začněte komunikovat s institucí o náplni praxe (připravte se, že budete pravděpodobně posílat CV a motivační dopis) a uzavřete smlouvu.
 4. Absolvujte praxi, buďte otevření a nebojte se ptát a zkoušet nové věci.
 5. Po absolvování praxe shrňte nabité dovednost ve standardizovaném formuláři a předejte koordinátorce podepsaný scan v pdf: formular-student
 6. Požádejte mentora či mentorku o potvrzení praxe na standardizovaném formuláři: formular-mentor. Mentor či mentorka zasílá potvrzené a nascanované přímo koordinátorcei praxí (nina.wancova@ff.cuni.cz).

Schválení praxe, konzultace o náplni, smlouva

Konzultujte na Matrixu v místnosti #praxe. Pomůžete tím i ostatním.

 1. O kterou praxi se jedná?
 2. Co budete dělat a co se chcete naučit? V případě SNM v několika větách stručně vysvětlete v čem se liší od 1. praxe. To vám pomůže ujasnit si, co od praxe očekáváte a zkušenosti lépe vytěžíte.
 3. Kdy budete praxi vykonávat (alespoň rámcový termín praxe)?
 4. Kontakt na mentora
 5. Vyžádejte si smlouvu o koordinátorky
 6. Po uzavření smlouvy mezi Vámi a institucí pošlete scan podepsané smlouvy pro evidenci koordinátorce praxí e-mailem

Výběr instituce

Snažíme se studenty v plnění praxe podpořit, zároveň však není v našich organizačních možnostech, abychom praxi kompletně zajišťovali. Studenti mají k dispozici seznam institucí (Praxe-instituce-seznam-05-2022), s kterými spolupracujeme. V případě knihoven máme s několika institucemi dokonce uzavřenou smlouvu o dlouhodobé spolupráci (viz seznam), kdy se neuzavírá smlouva, ale jen se podepisuje rozhodnutí o přidělení studenta na praxi. Varianty splnění odborné praxe tedy jsou:

A) V instituci, s kterou má ÚISK uzavřenou smlouvu o dlouhodobé spolupráci (knihovny)

B) Instituci si vyberete ze seznamu a uzavřete jednorázovou smlouvu o praxi

C) Navrhnete instituci dle vašeho výběru a uzavřete jednorázovou smlouvu o praxi (nutná konzultace s koordinátorkou)

D) Požádáte koordinátorku praxí o uznání stávajícího zaměstnání jako praxi. Každá žádost bude individuálně posouzena. Pracovní poměr je možné uznat pouze jednou za Bc. i nMgr studium, v případě SNM 1 ze dvou povinných praxí, přičemž druhá se musí lišit. Při konzultaci odpovězte na následující otázky:

 1. Kde pracujete
 2. Co tam děláte (stručně)
 3. Zda teď studujete nMgr. nebo Bc a pokud nMgr, jak jste řešil/a praxi v bakaláři.

Po praxi – získání zápočtu

Finální dokumenty a smlouvy vždy posílejte e-mailem!! Koordinátorka: nina.wancova@ff.cuni.cz

Poznámka: Hodnocení studenta ani mentora neovlivní udělení zápočtu. Slouží jen pro interní potřeby organizace praxí a optimalizaci studia. Jediným případem neudělení zápočtu je neabsolvování praxe.

 1. Absolvování praxe na vybraném pracovišti v rozsahu min. 15 pracovních dní
 2. Zhodnoťte praxi ve formuláři: formular-student
 3. Potvrzení praxe mentorem: formular-mentor Mentor zašle elektronicky v .pdf přímo koordinátorce praxe. Pro anglicky mluvící mentory je dostupný formulář v anglickém jazyce: formular-mentor-ENG

FAQ (Časté dotazy)

Co se stane, když nestihnu splnit praxi v semestru, kdy jí mám zapsanou?

Nic. Uvědomuji si, že plnění praxe je organizačně náročné. Praxi můžete plnit během celého akademického roku a po skutečném splnění praxe Vám jednoduše v systému udělím zápočet.

Musím žádat o znovuzapsanání předmětu, když nestihnu praxi v aktuálním akademickém roce splnit?

Nemusíte. Po skutečném splnění praxe vám jednoduše v systému udělím zápočet a to i zpětně. Jen je třeba myslet na to, aby vám vyšly kredity pro postup do dalšího ročníku, proto si dělejte rezervu, protože stát se může cokoli.

Uznáte mi zaměstnání jako praxi?

Je to možné. Každá žádost je posuzována individuálně a zaměstnání lze uznat jen jednou za Bc. i nMgr. studium. V nMgr. studiu vždy uvádějte, jak jste řešili praxi v Bc. studiu. U studentů a studentek Studia nových médií lze uznat praxi jen 1 ze dvou povinných. I tak vždy doporučuji zapsat si praxi jako VS a vyzkoušet si něco nového.

Pokud si zapíši dlouhodobou stáž, splním si tím i povinnou?

Ano. Získáte tedy kredity za oba předměty.

Sdílejte spolu informace a tipy. Zkuste vyřešit problém sami, nejprve si přečtete pokyny a až poté kontaktujte koordinátorku. Zkuste eliminovat e-mailovou komunikaci a osvojte si řešení problémů na komunikační platformě Matrix. Pro usnadnění řešení prosím při komunikaci vždy uvádějte, o jakou praxi se jedná, kdy máte nastoupit a na čem jsme se dohodli naposledy.

Úvod > Studium > Praxe