Praxe

Praxe je příležitostí ověřit si nabyté teoretické znalosti, získat cenné kontakty do budoucna a načerpat inspiraci pro další studium. Praxe a konkrétní projekty nejen dobře vypadají v CV, ale pomohou vám zjistit, kde se vidíte v budoucnu a co od práce chcete. ÚISK spolupracuje s řadou zajímavých institucí.

Úřední den pro praxi je pondělí

Praxi pro knihovníky řeší: Mgr. Pavlína Kolínová (pavlina.kolinova@ff.cuni.cz)

Praxi pro SNM řeší: Mgr. Nina Wanča, Ph.D. (nina.wanca@ff.cuni.cz)

Předměty

Praxe dělíme na povinné a volitelné. Standardní je praxe na 15 dní. Dále je možné vybrat si praxi dlouhodobou, specializovanou na knihovní procesy a stáž v zahraničí. V komunikaci s garantkou vždy uvádějte, o kterou praxi se jedná!!

A) Povinné praxe

 • AIS100129 Praxe (Bc povinná, nová akreditace)
 • AIS10142 Praxe (Bc povinná, stará akreditace)
 • AIS500105 Praxe (Mgr. povinná)
 • ANM50521 Praxe (1. SNM)
 • ANM50577 Praxe II (2. SNM)

B) Praxe nepovinné / navíc

 • AISV5918 Praxe a stáž (VS, praxe navíc pro ty, kteří mají splněnou povinnou praxi)
 • AISV5954 Dlouhodobá stáž
 • AISV5919 Zahraniční praxe a stáž (VS)

Rozdíly v jednotlivých praxích jsou uvedeny v SISu. Najděte si předmět podle příslušného kódu.

Obecné náležitosti praxe

 • Trvání minimálně 15 pracovních dnů (8 hodin/pracovní den) u povinné praxe
 • Praxi lze plnit během celého akad. roku (tedy do konce září). Záleží zcela na dohodě s konkrétní institucí a vašich časových možnostech
 • Praxi lze plnit 15 dnů vkuse nebo po částech
 • Praxi můžete plnit jak na pracovišti, tak z domova či kombinací, jde o to, jak se domluvíte s mentorem/mentorkou
 • Pracujete-li, zvažte uznání zaměstnání jako praxi (1x za studium u Bc. studentů, kteří pokračuji na nMgr., 1x na SNM)
 • vždy v komunikaci uvádějte, o jakou praxi se jedná a pište v e-mailové větvi nebo soukromými zprávami na Matrixu, ať se udrží kontinuita
 • Pro studentky a studenty Studií nových médií je povinné absolvovat 2 praxe (viz konkrétní studijní plán). První a druhá praxe se má od sebe lišit (např. jiný typ instituce, odlišná náplň práce a je třeba to vysvětlit při domlouvání praxe). V případě, že máte ve studijním plánu pouze 1 praxi, nemůže Vám být zaměstnání uznáno.
 • Při praxi uzavíráte dohodu o praxi mezi studentem a institucí.
 • Další informace najdete v úvodní prezentaci: Praxe-uvodni-setkani

Kam na praxi?

 • Můžete si ji najít sami nebo vám ji pomůžeme najít my
 • Inspiraci najdete v průběžně doplňovaném seznamu: Praxe-instituce-seznam-04-2024
 • Vždy kontaktujte garantku praxí a seznamte ji se svým výběrem
 • Inspiraci hledejte i v místnosti #praxe na Matrixu (Openchat)
 • Pro praxi se hodí řada institucí – knihovny, informační instituce, školy, mediální či výzkumné firmy, neziskové organizace, státní i soukromá média, digitální agentury
 • Pracovní náplň musí být oborově spjata se studiem na ÚISK

Po praxi

Hodnocení studenta ani mentora neovlivní udělení zápočtu. Slouží jen pro interní potřeby organizace praxí a optimalizaci studia. Jediným případem neudělení zápočtu je neabsolvování praxe.

Knihovnické praxe (INSK, IMMK)

Pavlína Kolínová (pavlina.kolinova@ff.cuni.cz)

Praxe Studia nových médií (SNM)

Nina Wanča (nina.wanca@ff.cuni.cz)

Formulář pro studenty/ky: formular-student-INSK-IMMK

Formulář pro mentora/ku: formular-mentor-INSK-IMMK

Formulář pro mentora/ku v angličtině: formular-mentor-ENG-INSK-IMMK

Formulář pro studenty/ky: formular-student-ka-SNM

Formulář pro mentora/ku: formular-mentor-ka-SNM

Formulář pro mentora/ku v angličtině: formular-mentor-ka-ENG-SNM

Ideální postup

Nejprve si vybrte instituci, ze seznamu nebo samostatně, připravte smlouvu a po praxi vy a mentor či mentorka vyplňte hodnotící formulář.

 1. Zapište si praxi v SISu
 2. Najděte si instituci (inspirace v seznamu: Praxe-instituce-seznam-04-2024) a v případě, že instituce není v seznamu, konzultujte praxi s koordinátorkou ve veřejné místnosti #praxe na Matrixu (Openchat)
 3. Po schválení začněte komunikovat s institucí o náplni praxe (připravte se, že budete pravděpodobně posílat CV a motivační dopis) a uzavřete smlouvu.
 4. Smlouvu si vyžádejte u garantky praxí.
 5. Absolvujte praxi, buďte otevření a nebojte se ptát a zkoušet nové věci.
 6. Po absolvování praxe shrňte nabyté dovednost ve standardizovaném formuláři a předejte koordinátorce podepsaný scan v pdf
 7. Požádejte mentora či mentorku o potvrzení praxe na standardizovaném formuláři, který zašle koordinátorce

Schválení praxe, konzultace o náplni, smlouva

Konzultujte na Matrixu v místnosti #praxe. Pomůžete tím i ostatním.

 1. O kterou praxi se jedná?
 2. Co budete dělat a co se chcete naučit? V případě SNM v několika větách stručně vysvětlete v čem se liší od 1. praxe. To vám pomůže ujasnit si, co od praxe očekáváte a zkušenosti lépe vytěžíte.
 3. Kdy budete praxi vykonávat (alespoň rámcový termín praxe)?
 4. Kontakt na mentora
 5. Vyžádejte si smlouvu o koordinátorky
 6. Po uzavření smlouvy mezi Vámi a institucí pošlete scan podepsané smlouvy pro evidenci koordinátorce praxí e-mailem

Výběr instituce

Snažíme se studenty v plnění praxe podpořit, zároveň však není v našich organizačních možnostech, abychom praxi kompletně zajišťovali. Studenti mají k dispozici seznam institucí , s kterými spolupracujeme. V případě knihoven máme s několika institucemi dokonce uzavřenou smlouvu o dlouhodobé spolupráci (v seznamu viz Instituce s rámcovou smlouvou), kdy se neuzavírá smlouva, ale jen se podepisuje rozhodnutí o přidělení studenta na praxi. Varianty splnění odborné praxe tedy jsou:

A) V instituci, s kterou má ÚISK uzavřenou smlouvu o dlouhodobé spolupráci (knihovny)

B) Instituci si vyberete ze seznamu a uzavřete jednorázovou smlouvu o praxi

C) Navrhnete instituci dle vašeho výběru a uzavřete jednorázovou smlouvu o praxi (nutná konzultace s koordinátorkou)

D) Požádáte koordinátorku praxí o uznání stávajícího zaměstnání jako praxi. Každá žádost bude individuálně posouzena. Pracovní poměr je možné uznat pouze jednou za Bc. i nMgr studium, v případě SNM 1 ze dvou povinných praxí, přičemž druhá se musí lišit. Při konzultaci odpovězte na následující otázky:

 1. Kde pracujete
 2. Co tam děláte (stručně)
 3. Zda teď studujete nMgr. nebo Bc a pokud nMgr, jak jste řešil/a praxi v bakaláři.

FAQ (Časté dotazy)

Co se stane, když nestihnu splnit praxi v semestru, kdy jí mám zapsanou?
Nic. Uvědomuji si, že plnění praxe je organizačně náročné. Praxi můžete plnit během celého akademického roku a po skutečném splnění praxe Vám jednoduše v systému udělím zápočet.
Mám chodit na setkání, když nevím, zda praxi zvládnu v daném akademickém roce splnit?
Určitě! Úvodní setkání je užitečné proto, že si uděláte představu, jak jsou praxe organizovány a jaké jsou možnosti jejího plnění. I kdybyste si praxi zapsali a nesplnili ji, nic se neděje, splníte ji v jiném semestru (viz následující otázka).
Musím žádat o znovuzapsanání předmětu, když nestihnu praxi v aktuálním akademickém roce splnit?
Nemusíte, vycházíme vám vstříc, abychom snížili byrokratickou zátěž. Po skutečném splnění praxe vám jednoduše v systému udělím zápočet a to i zpětně. Jen je třeba myslet na to, aby vám vyšly kredity pro postup do dalšího ročníku, proto si dělejte rezervu, protože stát se může cokoli.
Uznáte mi zaměstnání jako praxi?
Je to možné. Každá žádost je posuzována individuálně a zaměstnání lze uznat jen jednou za Bc. i nMgr. studium. V nMgr. studiu vždy uvádějte, jak jste řešili praxi v Bc. studiu. U studentů a studentek Studia nových médií lze uznat praxi jen 1 ze dvou povinných. I tak vždy doporučuji zapsat si praxi jako VS a vyzkoušet si něco nového.
Pokud si zapíši dlouhodobou stáž, splním si tím i povinnou?
Ano. Získáte tedy kredity za oba předměty.
Jak je to s pojištěním během praxe?
V případě studenta přichází v úvahu dvě typy pojištění 1) škod na majetku, životě či zdraví, které se stane studentovi a 2) škod na majetku, životě či zdraví, kterou způsobí student (odpovědnost studenta). Pokud hovoříme o bodě 1), pokud se student vysílá na praxi k jiné právnické nebo fyzické osobě, za škodu jemu způsobenou odpovídá tato právnická či fyzická osoba (§391 Zákoníku práce), tedy instituce, kde jste na praxi. K bodu 2) škola má uzavřenou pojistnou smlouvu: „Škola prohlašuje, že má uzavřeno smluvní pojištění odpovědnosti za škody způsobené studenty během výkonu odborné praxe. Pojistná částka pro toto pojištění činí v rámci paušální pojistné částky 500 000 Kč na jednoho pojištěného, max. 10 000 000 Kč na všechny pojistné události v rámci jednoho pojistného období. Škola je zavázána na vyžádání prokázat rozsah pojištění.“