Praxe

Odborná praxe je pro studenty bakalářského studia povinná. V navazujícím magisterském studiu mají studenti možnost absolvovat praxi jako výběrový seminář AISV5918 Praxe a stáž nebo jako výběrový seminář AISV5919 Zahraniční praxe a stáž.

Informace na těchto stránkách platí pouze po studenty bakalářského a navazujícího magisterského oboru Informační studia a knihovnictví (INSK), nikoliv pro studenty oboru Studia nových médií (SNM).

Kritéria odborné praxe (povinné, volitelné, domácí i zahraniční)

 • trvání minimálně 15 pracovních dnů (8hodinová pracovní doba)
 • pracovní náplň je oborově spjata se studiem na UISK

Varianty splnění odborné praxe

1. Výběr ze seznamu spolupracujících institucí

ÚISK dlouhodobě spolupracuje s mnoha zajímavými institucemi v oboru. Každý rok si studenti v období dubna až května mohou vybrat některou z těchto institucí a v ní, po domluvení všech potřebných detailů a podepsání smlouvy, absolvovat odbornou praxi. Studenti praxi obvykle vykonávají 2.-4. zářijový týden, ale je samozřejmě možné domluvit jiný termín (např. zkouškové období, letní prázdniny a pod.)

2. Individuální dohoda s vybranou institucí

Pokud má student zájem absolvovat odbornou praxi v instituci, která na seznamu uvedena není, nebývá to většinou problém. Je důležité předem se v dané instituci informovat, zda praktikanty přijímají. Pokud ano, je potřeba kontaktovat garanta odborných praxí PhDr. Hanu Landovou, Ph.D. (hana.landova@ff.cuni.cz) a konzultovat výběr instituce. Pak již vše probíhá standardně – je domluven termín praxe, dohodnuty detaily pracovní náplně a podepsána smlouva.

3. Uznání stávajícího zaměstnání v oboru jakožto odborné praxe

Jelikož studenti ÚISK již často během studia začínají pracovat v oboru, snaží se jim vedení ústavu vyjít vstříc tím, že toto zaměstnání může být uznáno jako odborná praxe. Toto platí pro všechny typy praxí. Každá žádost je individuálně posouzena. Prosím, konzultujte včas PhDr. Hanu Landovou, Ph.D. (hana.landova@ff.cuni.cz).

Postup pro získání zápočtu za odbornou praxi

Student

 • absolvuje praxi na vybraném pracovišti (před nástupem nutné konzultovat s garantem předmětu) v rozsahu 15 dní
 • připraví zprávu, která obsahuje jméno instituce, jméno ředitele/vedoucího, délku praxe (ve dnech, resp. měsících pokud jde o dlouhodobé zaměstnání) a název pracovní pozice
 • na jednu stranu A4 popíše náplň práce, přínos pro osobní rozvoj v oboru, pokud je možné tak i návaznost praxe na předměty vyučované na ÚISK (např. znalosti ze kterého předmětu jste při praxi využili nejvíce)
 • nechá zprávu opatřit podpisem nadřízeného a razítkem instituce
 • zprávu doručí osobně nebo elektronicky PhDr. Haně Landové, Ph.D. (hana.landova@ff.cuni.cz, místnost č. 2008)
 • na listopadovém setkání krátce prezentuje své zkušenosti z praxe

Postup pro získání zápočtu za výběrový seminář

Student

 • absolvuje praxi na vybraném pracovišti (před nástupem nutné konzultovat s garantem předmětu) v rozsahu 15 dní
 • zpracuje seminární práci v rozsahu 5-7 normostran, kterou odešle PhDr. Haně Landové, Ph.D. na adresu hana.landova@ff.cuni.cz.

Struktura a obsah seminární práce

Student si vybere jeden z procesů, které na pracovišti probíhají (např. akvizice, správa EIZ, vybrané služby a pod.), a na nichž měl možnost se v rámci praxe podílet a zaměří se na následující body:

 1. popis stávajícího stavu vybraného procesu na daném pracovišti;
 2. návrh možnosti dalšího rozvoje daného procesu: dosavadní slabá místa a rezervy, požadavky ze strany uživatelů i knihovníků a pod.;
 3. příklady dobré praxe v jiných institucích či odborné literatuře, ze kterých je možné vycházet při rozvoji popisované agendy.

Student připojí odkazy a seznam použité literatury dle vybraného citačního stylu. Vítány jsou fotografie a další grafické materiály. Vyhodnocení práce trvá přibližně 10 pracovních dnů.

Úvod > Studium > Praxe