Čeněk Pýcha

Mgr. et Mgr. Čeněk Pýcha, Ph.D.

Konzultační hodiny
  • čtvrtek 14:10 - 15:50
Adresa

Ústav informačních studií a knihovnictví
Na Příkopě 29
Místnost č. NP505b

Vystudoval jsem historii a studia nových médií na FF UK. V doktorském studiu na Ústavu českých dějin FF UK jsem se věnoval paměťovým studiím, jedním z mých badatelských zájmů je otázka, do jaké míry digitální média ovlivňují naše vnímání minulosti. 

Kombinace zájmu o interpretaci minulosti a novomediální prostředí do velké míry určuje můj dosavadní profesní život. Působím zároveň v Ústavu pro studium totalitních režimů, kde se zabývám didaktikou dějepisu, byl jsem součástí vývoje mnoha vzdělávacích pomůcek a digitálních aplikací. Tyto zkušenosti si rád doplňuji o teoretická východiska vývoje vzdělávacích aplikací, k čemuž v některých svých předmětech zvu i studenty. Další můj zájem určuje teorie médií, především ve vztahu k současným společenským výzvám. 

Publikace

    Odrážky:

Rozvrh

Vyučované předměty

Závěrečné práce

 

 

Úvod > O ústavu > Vyučující > Čeněk Pýcha