Helena Lipková

PhDr. Helena Lipková, Ph.D.

Funkce
  • zástupkyně ředitele (zástupce vedoucího) - Ústav informačních studií a knihovnictví
  • Studentské mobility (Agenda) - Ústav informačních studií a knihovnictví
  • Zaměstnanecké mobility (Agenda) - Ústav informačních studií a knihovnictví
  • Inventarizace (Agenda) - Ústav informačních studií a knihovnictví
Adresa

Ústav informačních studií a knihovnictví
Na Příkopě 29
Místnost č. NP505c

Dr. Helena Lipková Po ukončení studia Ústavu informačních studií a knihovnictví jsem působila jsem jako vedoucí projektů systémové integrace v komerční sféře. Po návratu do akademického prostředí se proto zaměřuji na předměty týkající se řízení změny a projektového managementu, a to jak v tradiční waterfallové, tak agilní podobě. Součástí mé specializace je i oblast uživatelského testování. Mojí hlavní výzkumnou doménou je oblast informačního chování, a to zejména se zaměřením na téma důvěryhodnosti informací a proces jejich percepce na straně koncového příjemce v digitálním prostředí. V poslední době se zajímám zejména o specifické dopady těchto jevů v oblasti spirituality a náboženství. Na ústavu působím i jako koordinátor pro program Erasmus+ a další mezinárodní vzdělávací i výzkumné programy.

Rozvrh

Publikace

    Odrážky:
Úvod > O ústavu > Vyučující > Helena Lipková