Jakub Sedláček

Mgr. Jakub Sedláček, Ph.D.

Adresa

Ústav informačních studií a knihovnictví
Na Příkopě 29
Místnost č. NP505b

Jsem doktor sociologie, magistr nových médií a bakalář translatologie. Zabývám se big social data, digitální stopou, influencery, celebritami a poslední roky zdaleka nejvíce času trávím s generativní umělou inteligencí (včetně velkých jazykových modelů) a tím, jak mění kreativní profese a celý svět. Na datech ze sociálních sítí zkoumám například společenské role celebrity, kterým jsem, stejně jako AI v kreativním procesu, na SNM zasvětil i samostatný výběrový seminář. Kromě současného působení na FF jsem vyučoval také na CIEE a FSV UK (Digital Sociology, Moderní metody v analýze dat). Mimo akademii jsem natáčel videoklipy, dělal video a motion grafiku v reklamní agentuře a jako tvůrce hudby se přes 15 let podílím na současné české popmusic.

Rozvrh

Publikace

    Odrážky:

 

 

 

Úvod > O ústavu > Vyučující > Jakub Sedláček