Nina Wanča

Mgr. Nina Wanča, Ph.D.

Address

Institute of Information Studies and Librarianship
Místnost č. NP505b

Nina Wanča is an assistant professor at the Faculty of Arts, where she teaches in several study programmes (New Media Studies, Information Science and Librarianship, Museum Studies). Her research focuses on the use of new media and technologies in memory institutions, especially in museums and exhibitions, in the context of designing for visitors and their needs. She also profits from her interdisciplinary background in journalism and audiovisual media in specific museum projects (currently the Birthhouse of Vítězslav Hálek, in the past, for example, the Fráni Šrámek Museum or the Hrdlička Museum of Man).

Her research focuses not only on how visitors perceive exhibitions and technology, but also on how museum employs approach them. In the INDIHU project, she was part of the team which is being developed original successful software for creating virtual exhibitions. She also scientifically analyzed the created virtual exhibitions. She is currently working on the use of games in museums as part of education, the quality of museum texts and visitor photography.

Among the most significant projects she lately has worked on is the collaboration on new interactive exhibitions at the National Memory Institute with non-profit organization Post Bellum. She has also created virtual exhibitions, such as the Action K exhibition on the brutal attacks taken against the Church in the 1950s, and an international project on the fate of confiscated books during the Second World War.

Schedule

Publications

 • Šeblová J., Matějek J., Černý D., Dvořáková V., Krohe P., Malý L., Mathauser R., Pekara J., Peřan D., Šeblová D., Uhlíř M., Wančová N., Závadová I.: Etika urgentní medicíny z pohledu každodenní praxe. Praha, Grada Publishing, 2023. 215 s. • p. ISBN 978-80-271-3007-8.
 • Fuchsová A., Wančová N.: Virtuální výstavy i studentské praxe. Čtenář : měsíčník pro knihovny, 2023, č. • no. 75, s. • p. 266-268. ISSN 0011-2321.
 • Wanča N., Fournial M.: Úvodní panely k výstavám: Kvantitativní analýza textů a návštěvnická percepce. Muzeum, 2023, č. • no. 61, s. • p. 3-14. ISSN 1803-0386.
 • Wančová N.: Média, etika, utrpení a zdraví. In Šeblová J.: Etika urgentní medicíny: z pohledu každodenní praxe. Praha, Grada Publishing, a.s., 2023, s. • p. 119-126. ISBN 978-80-271-3007-8.
 • Wančová N.: Discover stories from the 20th century: interactive and multimedia exhibition evaluation. Museologica Brunensia, 2023, č. • no. 12, s. • p. 16-30. ISSN 1805-4722.
 • Wančová N.: Digitální muzea aneb muzea beze zdí. In Radim H.: Digitální obrat v českých humanitních a sociálních vědách. Praha, Nakladatelství Karolinum, 2022, s. • p. 343-365. ISBN 978-80-246-5193-4.
 • Wančová N.: Virtuální výstavy: Postoje a názory online návštěvníků z řad vysokoškolských studentů. Museologica Brunensia [online], 2021, č. • no. 2021, s. • p. 27-43. ISSN 2464-5362.
 • Wančová N.: Předmět Informační a knihovnické služby na ÚISK jako platforma pro spolupráci. Ikaros [online], 2021, č. • no. 25. ISSN 1212-5075.
 • Wančová N., Nedavaška J., Nečadová K.: Analýza vytvořených výstav v českém open source nástroji INDIHU Exhibition. Informace (Knihovna Akademie věd ČR. On-line), 2021, č. • no. 2021. ISSN 1805-2800.
 • Wančová N.: Nástroj INDIHU Exhibition má za sebou 10 měsíců ostrého provozu. Čtenář : měsíčník pro knihovny, 2021, č. • no. 73, s. • p. 83-85. ISSN 0011-2321.
 • Wančová N.: Jak na virtuální výstavy. Věstník Asociace muzeí a galerií České republiky, 2020, č. • no. 2020, s. • p. 28-29. ISSN 1213-2152.
 • Wančová N.: Česká muzea, nová média a technologie v expozicích: Longitudinální studie mezi lety 2015-2020. Muzeum, 2020, č. • no. 58, s. • p. 3-21. ISSN 1803-0386.
 • Wančová N.: Když se potkají klášterní knihovny a nová média: Případová studie vzniku virtuální výstavy. JOINME [online], 2020, č. • no. 2020. ISSN 2570-8066.
 • Wančová N.: How Mondern and Innovative Are Czech Museums?: Results Of Quantitative Research. In Information and technology transforming lives:: connection, interaction, innovation. Osijek, Croatia, BOBCATSSS 2019, 2019, s. • p. 301-312. ISBN 978-953-314-121-3.
 • Wančová N.: Exponáty v teple obývacího pokoje: Software pro tvorbu virtuálních výstav. Knihovna Plus, 2018, č. • no. 2018. ISSN 1801-5948.
 • Wančová N.: Využívání nových médií, technologií a moderních prezentačních postupů v českých muzeích. Muzeum, 2018, č. • no. 56, s. • p. 24-36. ISSN 1803-0386.
 • Lešková D., Němcová A., Seyčková N., Slussareff M.: Využití sociálních sítí v kulturních institucích: Případová studie online komunikace Muzea Karla Zemana. Muzeum, 2015, č. • no. 53, s. • p. 54-58. ISSN 1803-0386.
 • Seyčková N.: Muzejní komunikace online: Projekt webových stránek Hrdličkova muzea člověka PřF UK. Muzeum, 2014, č. • no. 52, s. • p. 11-20. ISSN 1803-0386.
 • Seyčková N.: Muzeum jako "třetí prostor". Výstavní projekt v Muzeu Fráni Šrámka v Sobotce. Muzeum, 2013, č. • no. 51, s. • p. 30-40. ISSN 1803-0386.
Úvod > About > Staff > Nina Wanča