Vyjíždějící studenti – Erasmus – instrukce

Vážené studentky, vážení studenti,

posílám slíbené instrukce k Vašemu výjezdu. Prosím, přečtěte si je důkladně a uschovejte si je i na později. Není bohužel možné každému zvlášť posléze odpovídat na to, co bylo komunikováno na setkáních a je k dispozici na webu. Téměř vše, co potřebujete vědět, najdete i na webových stránkách https://www.ff.cuni.cz/studium/studium-v-zahranici/zahranicni-vymenne-programy/llp-era smus/studijni-pobyty-erasmus/.

 1. V současné chvíli na straně našeho zahraničního oddělení (dále jen ZO FF UK) probíhají Vaše nominace pro studium přímo do systémů zahraničních univerzit, nejprve pro ZS a poté i pro LS, takže neztrácejte nervy.
 2. Po těchto nominacích si budete muset zpracovat tzv. Learning Agreement.
  Dejte si prosím obzvlášť pozor:

  • abyste splnili požadovaný počet kreditů – viz odkaz výše
  • pokud nemáte ještě závěrečnou kvalifikační práci (bakalářku, diplomku) ZADANOU V SISu, týká se Vás vyšší stanovená míra kreditů
  • počty kreditů v první a druhé tabulce formuláře musí odpovídat poměru 1:1.
  • Do druhé tabulky (Table B) napište do sloupečku Component title at CU: „Volitelný předmět“ a do tohoto řádku vyplňte rovnou celkový počet kreditů z první tabulky.
  • vyplněný LA mi stačí poslat naskenovaný mailem, já Vám ho potvrdím a pošlu i koordinátorům na ZO FF UK
  • pokud byste chtěli uznat některý předmět absolvovaný v zahraničí jako náhradu za náš stávající, musíte si předem vyžádat písemné svolení vyučujícího ÚISK/SNM.
  • volba předmětů na zahraniční univerzitě je z naší strany téměř bez omezení chceme, abyste studovali nové věci a vytvářeli si tak svoji vlastní profesní profilaci. Dejte si pozor na pravidla univerzity, kam přijíždíte – nejsou jednotná. Obvykle musíte větší část kreditů splnit na té fakultě, se kterou máme jako ÚISK smlouvu.
 3. praktické záležitosti týkající se pobytu (cesta, bankovní účet, pojištění apod.) řešíte výhradně s koordinátory na ZO FF UK, já mám na starosti pouze studijní část
 4. po příjezdu na zahraniční univerzitu zjistíte, že některé předměty, které jste si chtěli zapsat, nebyly otevřeny, ale objevíte zase jiné. Do 14 dnů od příjezdu v takové situaci musíte vyplnit tzv. Change request, kde potřebné předměty vymažete a nové doplníte. Opět mi pošlete sken do mailu – proces je stejný jako u LA.
  Pokud se v mezičase změnil stav Vašich BP/DP a už jsou zadány v SISu, můžete si i počet kreditů adekvátně snížit – viz odkaz výše.
 5. DŮRAZNĚ VÁS UPOZORŇUJI, ŽE JE POTŘEBA ZAPSANÉ PŘEDMĚTY SLOŽIT, ABYSTE NAPLNILI PODMÍNKY VÝJEZDU. JINAK VÁM HROZÍ NUTNOST VRÁCENÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ.
 6. Při odjezdu ze zahraniční univerzity, příp. krátce po příjezdu domů obdržíte z partnerské instituce tzv. Transcript of records, na kterém vidím, jestli jste skutečně splnili všechny předměty, příp. s jakým výsledkem. Sken tohoto transkriptu mi opět pošlete mailem, a to rovnou se jménem Vaší studijní referentky. Bude-li vše v pořádku, obratem zajistím uznání kreditů v SISu.

Věřím, že tyto informací přispějí k tomu, abyste věděli, co se od Vás bude očekávat a spolupráce nám tak poběží hladce. Pokud se dostanete do nějaké situace, ve které si nebudete vědět rady, obracejte se opět se studijními dotazy na mne, s praktickými na ZO FF UK – email ErasmusOUT@ff.cuni.cz.

Moc Vám všem za sebe i celý tým vyučujících přeji inspirativní pobyty u našich zahraničních partnerů!

S pozdravem,
Helena Lipková

Úvod > Nástěnka > Vyjíždějící studenti – Erasmus – instrukce