Vyhlášení výběrového řízení na výjezdy v rámci programu Erasmus+

Vážené studentky, vážení studenti,

ráda bych Vás po roce opět pozvala na konkurz k výjezdům v rámci programu Erasmus+ v akademickém roce 2023/2024 (letní i zimní semestr). Konkurz se letos uskuteční v úterý 2​8.2.2023 od 10:00  na Teamsech * (pozvánka je přiložena níže). ÚISK patří na FF UK mezi ústavy s nejširší nabídkou destinací!

Erasmus studijní pobyty jsou určeny pro všechny studenty prezenčního i kombinovaného studia – bakalářského, magisterského i doktorského, kteří nepřekročili standardní dobu studia. Více informací k programu Erasmus naleznete na stránkách FFUK: http://www.ff.cuni.cz/studium/studium-v-zahranici/zahranicni-vymenne-programy/llp-erasmus/.

Prostudujte si důkladně všechny nabízené destinace ve webové aplikaci UK! Pokud si nejste jisti, jak s výběrem destinace postupovat, příp. jak celý proces výjezdu vypadá, organizuji pro případné zájemce online informační schůzku, která se uskuteční v úterý 14.2.2023 od 10:00. Odkaz do Teamsů naleznete níže.

Ke konkurzu, mi prosím, pošlete životopis a motivační dopis (oboje na max. 1 str. A4) v jazyce studia na zahraniční univerzitě na moji adresu: helena.lipkova@ff.cuni.cz, a to nejpozději do pátku 24.2.2023 do 10:00 am. Později zaslané přihlášky nebude možné z organizačních důvodů do konkurzu zařadit.  Vaše pořadí ke konkurzu s přesným časovým slotem Vám pošlu v průběhu téhož dne (pátek 24.2.).

V přihlašovacím mailu, který mi budete posílat, prosím uveďte:

  • do předmětu: Výběrové řízení Erasmus+

dále pak:

  • jméno a příjmení,
  • ročník studia,
  • jméno univerzity, o kterou máte zájem (můžete uvést až 3, prosím o určení priorit, přičemž bude 1.-  nejžádanější), semestr, ve kterém byste chtěli vyjet (letní/zimní)
  • zda se jedná o Váš první či druhý (příp. třetí) výjezd v rámci Erasmus programu

Každý student může během studia vyjet na Erasmus pobyt vícekrát za studium, omezení je stanoveno celkovou délkou všech výjezdů v rámci jednoho studijního cyklu. Více informací včetně dalších novinek najdete na webu FF UK.

U konkurzu je nutné prokázat motivaci pro studium na dané univerzitě a také znalost jazyka, ve kterém bude výuka probíhat. Prosím, prostudujte si požadavky dané univerzity, zda vyžaduje jazykové zkoušky. Může to tak být a i to může být limitující pro Vaše přijetí na zahraniční univerzitu, bez ohledu na výsledky konkurzu na ÚISK!!!  Hlediska hodnocení kandidátů na výjezd jsou uvedena zde (https://www.ff.cuni.cz/studium/studium-v-zahranici/zahranicni-vymenne-programy/llp-erasmus/studijni-pobyty-erasmus/).

Pro upřesnění dodávám, že výjezdy nejsou nárokové.

Pokud byste měli jakékoli dotazy, prosím, kontaktujte mne prosím co nejdříve. Těšíme se na Vaše přihlášky a na rozhovory s Vámi,
za tým ÚISK
Helena Lipková

 

Odkaz na informační schůzku pro zájemce o výjezd: úterý 14. února 2023 v 10:00
Topic: Informační schůzka pro zájemce o výjezdy v rámci programu Erasmus+ v ak. roce 2023/24
Time: Feb 14, 2023 10:00 AM

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjhlMTFkMmEtYTkwYi00Nzc4LTg2YjgtYzkxNGExNjZhOWUz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e09276da-f934-4086-bf08-8816a20414a2%22%2c%22Oid%22%3a%22dbc651b9-4515-49f5-b3a1-397a28b3e9b6%22%7d

Odkaz na Výběrové řízení: úterý 28. února 2023 od 10:00
Topic: Výběrové řízení Erasmus+ v ak. roce 2023/24 – ÚISK
Time: Feb 28, 2023 10:00 AM (přesný časový rozpis jednotlivých pohovorů dostanete

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZWU5ODA2NmUtNDMwNC00YjJkLTkwMzItZTVmZGM3NWE2OTNh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e09276da-f934-4086-bf08-8816a20414a2%22%2c%22Oid%22%3a%22dbc651b9-4515-49f5-b3a1-397a28b3e9b6%22%7d

Úvod > Nástěnka > Vyhlášení výběrového řízení na výjezdy v rámci programu Erasmus+