1. Informační věda

BAKER, David a Wendy EVANS, ed. Innovation in libraries and information services. Emerald, 2017. ISBN 9781785607318. Dostupné také z: https://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=shib&custid=s1240919&direct=true&db=cat04374a&AN=kup.002267144&site=eds-live&scope=site&lang=cs
(Lze vyhledat na: http://ukaz.cuni.cz/.)

BALL, Rafael. Bibliometrie: Einfach – verständlich – nachvollziehbar. Berlin: De Gruyter Saur, 2013. ISBN 9783110293685. Dostupné také z: https://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=shib&custid=s1240919&direct=true&db=nlebk&AN=674379&site=eds-live&scope=site&lang=cs
(Lze vyhledat na: http://ukaz.cuni.cz/.)

BURGHARDT, Manuel, Christian WOLFF a Christa WOMSER-HACKER. Informationswissenschaft und Digital Humanities. Information – Wissenschaft & Praxis [online]. 2015, 66(5-6) [cit. 2019-10-25]. DOI: 10.1515/iwp-2015-0053. ISSN 1619-4292. Dostupné z: http://www.degruyter.com/view/j/iwp.2015.66.issue-5-6/iwp-2015-0053/iwp-2015-0053.xml

CONNAWAY, Lynn Silipigni a Marie L. RADFORD. Research methods in library and information science. Sixth edition. Santa Barbara, California: Libraries Unlimited, [2017]. ISBN 9781440834783.

FRANSSEN, Thomas a Paul WOUTERS. Science and its significant other: Representing the humanities in bibliometric scholarship. Journal of the Association for Information Science and Technology [online]. 2019, 70(10), 1124-1137 [cit. 2019-10-25]. DOI: 10.1002/asi.24206. ISSN 2330-1635. Dostupné z: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/asi.24206

HARPER, Richard, ed. Trust, computing, and society. New York, NY: Cambridge University Press, 2014. ISBN 978-1-107-03847-9.

HESSE, Wolfgang. Die Glaubwürdigkeit der Wikipedia. Information – Wissenschaft & Praxis [online]. 2018, 69(4), 171-181 [cit. 2019-10-25]. DOI: 10.1515/iwp-2018-0015. ISSN 1619-4292. Dostupné z: http://www.degruyter.com/view/j/iwp.2018.69.issue-4/iwp-2018-0015/iwp-2018-0015.xml

HIRSCH, Sandra. Information Services Today: An Introduction. Second ed. Lanham: Rowman & Littlefield Publishers, 2018. ISBN 9781538102992. Dostupné také z: https://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=shib&custid=s1240919&direct=true&db=cat04374a&AN=kup.002267100&site=eds-live&scope=site&lang=cs
(Lze vyhledat na: http://ukaz.cuni.cz/.)

JIA, Yanli a Ivy L.B. LIU. Do consumers always follow “useful” reviews? The interaction effect of review valence and review usefulness on consumers‘ purchase decisions. Journal of the Association for Information Science and Technology [online]. 2018, 69(11), 1304-1317 [cit. 2019-10-25]. DOI: 10.1002/asi.24050. ISSN 23301635. Dostupné z: http://doi.wiley.com/10.1002/asi.24050

MACLENNAN, Alan. Information Governance and Assurance: Reducing risk, promoting policy. London: Facet, 2014. ISBN 9781856049405.

RUBIN, Richard. Foundations of Library and Information Science. Fourth ed. Chicago: ALA Neal-Schuman, 2016. ISBN 9780838913703. Dostupné také z: https://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=shib&custid=s1240919&direct=true&db=cat04374a&AN=kup.002177595&site=eds-live&scope=site&lang=cs
(Lze vyhledat na: http://ukaz.cuni.cz/.)

SEADLE, Michael S., Petra HAUKE, Konrad UMLAUF a Simone FÜHLES-UBACH. Handbuch Methoden der Bibliotheks- und Informationswissenschaft: Bibliotheks-, Benutzerforschung, Informationsanalyse. Berlin: De Gruyter Saur, 2013. ISBN 9783110255539. Dostupné také z: https://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=shib&custid=s1240919&direct=true&db=cat06216a&AN=pqe.EBC912969&site=eds-live&scope=site&lang=cs
(Lze vyhledat na: http://ukaz.cuni.cz/.)

SUN, Lia H. a Pnina FICHMAN. The Collective Trolling Lifecycle. Journal of the Association for Information Science and Technology [online]. 2019 [cit. 2019-10-25]. DOI: 10.1002/asi.24296. ISSN 2330-1635. Dostupné z: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/asi.24296

TÜÜR-FRÖHLICH, Terje. Open Citations – Die Transparenzforderungen der San Francisco Declaration on Research Assessment (DORA). Information – Wissenschaft & Praxis [online]. 2018, 69(4), 183-189 [cit. 2019-10-25]. DOI: 10.1515/iwp-2018-0032. ISSN 1619-4292. Dostupné z: http://www.degruyter.com/view/j/iwp.2018.69.issue-4/iwp-2018-0032/iwp-2018-0032.xml

VUONG, Tung, Miamaria SAASTAMOINEN, Giulio JACUCCI a Tuukka RUOTSALO. Understanding user behavior in naturalistic information search tasks. Journal of the Association for Information Science and Technology [online]. 2019, 70(11), 1248-1261 [cit. 2019-10-25]. DOI: 10.1002/asi.24201. ISSN 2330-1635. Dostupné z: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/asi.24201

WOODSWORTH, Anne a W. David PENNIMAN. Current Issues in Libraries, Information Science and Related Fields. Bingley: Emerald, 2015, 00039. ISBN 9781784416386. Dostupné také z: https://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=shib&custid=s1240919&direct=true&db=nlebk&AN=1013769&site=eds-live&scope=site&lang=cs
(Lze vyhledat na: http://ukaz.cuni.cz/.)

ZHITOMIRSKY-GEFFET, Maayan, Judit BAR-ILAN a Mark LEVENE. Categorical relevance judgment. Journal of the Association for Information Science and Technology [online]. 2018, 69(9), 1084-1094 [cit. 2019-10-25]. DOI: 10.1002/asi.24035. ISSN 23301635. Dostupné z: http://doi.wiley.com/10.1002/asi.24035

2. Moderní technologie, informační zdroje a služby

ADLEROVÁ, Iva;. Informační a publikační gramotnost mladých vědců – začínajícich autorů. ITlib [online]. 2016, 2016(4) [cit. 2018-06-14]. Dostupné z: http://itlib.cvtisr.sk/archiv/2016/4/informacni-a-publikacni-gramotnost-mladych-vedcu-zacinajicich-autoru-information-and-publication-literacy-of-early-career-researchers.html?page_id=3260

DORNER, Daniel G., G.E. GORMAN a Philip J. CALVERT. Information Needs Analysis: Principles and practice in information organizations. London: Facet, 2014.

DROBÍKOVÁ, Barbora, Radka ŘÍMANOVÁ, Jiří SOUČEK a Martin SOUČEK. Teoretická východiska informační vědy: využití konceptuálního modelování v informační vědě. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2018. ISBN 978-80-246-3716-7.

DUFKA, Jiří, Eva CHODĚJOVSKÁ, Miloš PACEK a Petr ŽABIČKA. Nové nástroje pro katalogizaci mapových fondů a sbírek. ProInflow [online]. 2019, 11(1) [cit. 2019-10-16]. DOI: 10.5817/ProIn2019-1-3. ISSN 1804-2406. Dostupné z: http://www.phil.muni.cz/journals/index.php/proinflow/article/view/2019-1-3

ERFANI, Seyedezahra Shadi a Babak ABEDIN. Impacts of the use of social network sites on users‘ psychological well-being: A systematic review. Journal of the Association for Information Science and Technology [online]. 2018, 69(7), 900-912 [cit. 2019-10-25]. DOI: 10.1002/asi.24015. ISSN 23301635. Dostupné z: http://doi.wiley.com/10.1002/asi.24015

HAZDRA, Adam. Skvělé služby: jak dělat služby, které vaše zákazníky nadchnou. 1. vyd. Praha: Grada, 2013, 160 s. ISBN 978-80-247-4711-8.

GOYAL, Nitesh, Marc BRON, Mounia LALMAS, Andrew HAINES a Henriette CRAMER. Designing for mobile experience beyond the native ad click: Exploring landing page presentation style and media usage. Journal of the Association for Information Science and Technology [online]. 2018, 69(7), 913-923 [cit. 2019-10-25]. DOI: 10.1002/asi.24016. ISSN 23301635. Dostupné z: http://doi.wiley.com/10.1002/asi.24016

KUČEROVÁ, Helena. Organizace znalostí: klíčová témata. Praha: Karolinum, 2017. ISBN 978-80-246-3587-3.

KONEČNÝ, Michal. Návrh kompetečního modelu a kurikula digitálního kurátorství [online]. Brno, 2016 [cit. 2016-01-27]. Dostupné z: http://is.muni.cz/th/426710/ff_m/. Diplomová práce. Masarykova univerzita. Vedoucí práce Miroslav Bartošek.

KOVÁŘOVÁ, Pavla. Trendy v informačním vzdělávání. Zlín: VeRBuM, 2012. ISBN 978-80-87500-18-7. Dostupné také z: https://web2.mlp.cz/koweb/00/04/23/36/86/trendy-v-informacnim-vzdelavani.pdf

KVASNICA, Jaroslav, Andrea PROKOPOVÁ, Zdenko VOZÁR a Zuzana KVAŠOVÁ. Analýza českého webového archivu: Provenience, autenticita a technické parametry. ProInflow [online]. 2019, 11(1) [cit. 2019-10-16]. DOI: 10.5817/ProIn2019-1-2. ISSN 1804-2406. Dostupné z: http://www.phil.muni.cz/journals/index.php/proinflow/article/view/2019-1-2

MACEVICIUTE, Elena, T.D. WILSON, Arunas GUDINAVIČIUS a Andrius ŠUMINAS, 2017. E-books in academic libraries: results of a survey carried out in Sweden and Lithuania. Information Research [online]. 22(3) [cit. 2018-10-09]. Dostupné z: http://www.informationr.net/ir/22-3/paper762.html

MINAŘÍKOVÁ, Pavla, Ladislava ZBIEJCZUK SUCHÁ, Alma Leora CULÉN, Jan DELONG, Andrea Alessandro GASPARINI a Roman NOVOTNÝ. Librarians as designers: case studies on the improvement of library services. Brno: Masarykova univerzita, 2016. ISBN 978-80-210-8360-8.

MORAVEC, Václav. Média v tekutých časech: konvergence audiovizuálních médií v ČR. Praha: Academia, 2016. Společnost. ISBN 978-80-200-2572-2.

MOTHE, Josiane a Gilles SAHUT, 2018. How trust in Wikipedia evolves: a survey of students aged 11 to 25. Information Research [online]. 23(1) [cit. 2018-10-09]. Dostupné z: http://www.informationr.net/ir/23-1/paper783.html

PAPÍK, Richard. Strategie vyhledávání informací a elektronické informační zdroje. Praha : Velryba, 2011. ISBN 978-80-85860-22-1

POKORNÝ, Lukáš. Jak čeští samovydavatelé publikují a šíří své elektronické knihy: Výsledky kvalitativního šetření. ProInflow [online]. 2018, 10(2) [cit. 2019-10-16]. DOI: 10.5817/ProIn2018-2-4. ISSN 1804-2406. Dostupné z: http://www.phil.muni.cz/journals/index.php/proinflow/article/view/2018-2-4

SCHLEBBE, Kirsten, 2018. Selecting digital children’s books: an interview study. Information Research [online]. 23(2) [cit. 2018-10-09]. Dostupné z: http://www.informationr.net/ir/23-2/paper794.html

SONG, Lianlian, Geoffrey TSO a Yelin FU. Click behavior and link prioritization: Multiple demand theory application for web improvement. Journal of the Association for Information Science and Technology [online]. 2019, 70(8), 805-816 [cit. 2019-10-25]. DOI: 10.1002/asi.24166. ISSN 2330-1635. Dostupné z: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/asi.24166

TRTÍKOVÁ, Ilona. Nástroje a služby podporující vědeckou práci. ITlib [online]. 2017, 2017(2) [cit. 2018-06-14]. Dostupné z: http://itlib.cvtisr.sk/archiv/2017/2/nastroje-a-sluzby-podporujici-vedeckou-praci-tools-and-services-supporting-current-scientific-work.html?page_id=3331

3. Knižní kultura

BOHATCOVÁ, Mirjam et al. Česká kniha v proměnách staletí. 1. vyd. Praha: Panorama, 1990. 622 s. ISBN 80-7038-131-0.

BOLDAN, Kamil. Počátek českého knihtisku. Vydání první. Praha: Scriptorium, 2018. 317 stran. ISBN 978-80-88013-69-3.

CAVALLO, Guglielmo, ed. a CHARTIER, Roger, ed. A history of reading in the West. 1st pub. Cambridge: Polity Press, 1999. viii, 478 s. ISBN 0-7456-1936-3.

DARNTON, Robert. Censors at work: how states shaped literature. New York: Norton, 2015. ISBN 978-0-393-24229-4.

DARNTON, Robert. 1982. What is the history of books? Daedalus 111(3): 65-83.

DRAGOUN, Michal, ed., DOLEŽALOVÁ, Lucie, ed. a EBERSONOVÁ, Adéla, ed. Ubi est finis huius libri deus scit: Středověká knihovna augustiniánských kanovníků v Roudnici nad Labem. Vydání první. Praha: Scriptorium, 2015. 675 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh. ISBN 978-80-88013-09-9.

Encyklopedie knihy v českém středověku a raném novověku. Dostupné z:  http://www.encyklopedieknihy.cz

FISCHER, Steven R. A history of reading. London: Reaktion Books, 2004. Globalities. ISBN 1-86189-209-8.

GITELMAN, Lisa. Paper knowledge: toward a media history of documents. Durham: Duke University Press, 2014. Sign, storage, transmission. ISBN 978-0-8223-5645-5.

HUNT, Lynn, Margaret C. JACOB a W. W. MIJNHARDT. The book that changed Europe: Picart and Bernard’s Religious ceremonies of the world. Cambridge: Belknap Press of Harvard University Press, 2010. ISBN 978-0-674-04928-4.

JOHNSTON, Michael, ed. a VAN DUSSEN, Michael, ed. The medieval manuscript book: cultural approaches. First paperback edition. Cambridge: Cambridge University Press, 2017. xi, 302 stran. Cambridge studies in medieval literature; 94. ISBN 978-1-107-68598-7.

KAFKA, Ben. The demon of writing: powers and failures of paperwork [online]. New York: Zone Books, 2012 [cit. 2019-10-25]. ISBN 978-1-935408-26-0.

MARTIN, Henri-Jean. The history and power of writing. Chicago: University of Chicago Press, 1994. xv, 591 stran. ISBN 0-226-50835-8.

MCKENZIE, D. F. Bibliography and the sociology of texts. 1st pub. Cambridge: Cambridge University Press, 1999. 130 s. ISBN 0-521-64258-2.

MCKITTERICK, David. Print, manuscript, and the search for order, 1450-1830. Cambridge: Cambridge University Press, 2003. xv, 311 s. ISBN 0-521-82690-X.

PAVLÍČEK, Tomáš, Petr PÍŠA a Michael WÖGERBAUER. Nebezpečná literatura?: antologie z myšlení o literární cenzuře. Praha: Host, 2012. Teoretická knihovna. ISBN 978-80-7294-859-8.

PETTEGREE, Andrew. The book in the Renaissance. New Haven: Yale University Press, ©2010. xvi, 421 s. ISBN 978-0-300-11009-8.

ONG, Walter J. Technologizace slova: mluvená a psaná řeč. Vyd. české 1. Praha: Karolinum, 2006. 236 s. Limes. ISBN 80-246-1124-4.

ROBERTS, Jane a Pamela ROBINSON. The history of the book in the West. Aldershot: Ashgate, 2010. The History of the Book in the West. A Library of Critical Essays. ISBN 978-0-7546-2773-9.

SUAREZ, Michael F., ed. a WOUDHUYSEN, H. R., ed. The book: a global history. 1st pub. Oxford: Oxford University Press, 2013. xx, 748 s. ISBN 978-0-19-967941-6.

VESELÁ, Lenka. Šlechtická knihovna jako intelektuální zrcadlo?: K reflexi dobové mentality na příkladu knižní sbírky Hieronyma Becka z Leopoldsdorfu (1525-1596). Český časopis historický. Roč. 113, č. 4 (2015), s. 941-964.

VOIT, Petr. Český knihtisk mezi pozdní gotikou a renesancí. I, Severinsko-kosořská dynastie 1488-1557. Vyd. 1. Praha: KLP, 2013. 463 s. ISBN 978-80-86791-98-2.

VOIT, Petr. Český knihtisk mezi pozdní gotikou a renesancí. II, Tiskaři pro víru i tiskaři pro obrození národa 1498-1547. Vydání první. Praha: Academia, 2017. 933 stran. ISBN 978-80-200-2752-8.

VOIT, Petr. Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století: papír, písmo a písmolijectví, knihtisk a jiné grafické techniky, tiskaři, nakladatelé, knihkupci, ilustrátoři a kartografové, literární typologie, textové a výtvarné prvky knihy, knižní vazba, knižní obchod. 2. vyd. Praha: Libri ve spolupráci s Královskou kanonií premonstrátů na Strahově, 2008. 2 sv. (655 s., [96] s. obr. příl., s. 656-1350, [64] s. obr. příl.). Bibliotheca Strahoviensis. Series monographica; 2. ISBN 978-80-7277-390-9.