1. Informační věda

BAKER, David a Wendy EVANS, ed. Innovation in libraries and information services. Emerald, 2017. ISBN 9781785607318.

BALL, Rafael. Bibliometrie: Einfach – verständlich – nachvollziehbar. Berlin: De Gruyter Saur, 2013. ISBN 9783110293685.

BURGHARDT, Manuel, Christian WOLFF a Christa WOMSER-HACKER. Informationswissenschaft und Digital Humanities. Information – Wissenschaft & Praxis [online]. 2015, 66(5-6) [cit. 2019-10-25]. DOI: 10.1515/iwp-2015-0053. ISSN 1619-4292. Dostupné z: http://www.degruyter.com/view/j/iwp.2015.66.issue-5-6/iwp-2015-0053/iwp-2015-0053.xml

CONNAWAY, Lynn Silipigni a Marie L. RADFORD. Research methods in library and information science. Sixth edition. Santa Barbara, California: Libraries Unlimited, [2017]. ISBN 9781440834783.

FRANSSEN, Thomas a Paul WOUTERS. Science and its significant other: Representing the humanities in bibliometric scholarship. Journal of the Association for Information Science and Technology [online]. 2019, 70(10), 1124-1137 [cit. 2019-10-25]. DOI: 10.1002/asi.24206. ISSN 2330-1635. Dostupné z: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/asi.24206

HARPER, Richard, ed. Trust, computing, and society. New York, NY: Cambridge University Press, 2014. ISBN 978-1-107-03847-9.

HESSE, Wolfgang. Die Glaubwürdigkeit der Wikipedia. Information – Wissenschaft & Praxis [online]. 2018, 69(4), 171-181 [cit. 2019-10-25]. DOI: 10.1515/iwp-2018-0015. ISSN 1619-4292. Dostupné z: http://www.degruyter.com/view/j/iwp.2018.69.issue-4/iwp-2018-0015/iwp-2018-0015.xml

HIRSCH, Sandra. Information Services Today: An Introduction. Second ed. Lanham: Rowman & Littlefield Publishers, 2018. ISBN 9781538102992.

JIA, Yanli a Ivy L.B. LIU. Do consumers always follow “useful” reviews? The interaction effect of review valence and review usefulness on consumers‘ purchase decisions. Journal of the Association for Information Science and Technology [online]. 2018, 69(11), 1304-1317 [cit. 2019-10-25]. DOI: 10.1002/asi.24050. ISSN 23301635. Dostupné z: http://doi.wiley.com/10.1002/asi.24050

MACLENNAN, Alan. Information Governance and Assurance: Reducing risk, promoting policy. London: Facet, 2014. ISBN 9781856049405.

PASTIEROVÁ, Mirka a Jela STEINEROVÁ, ed. Knižničná a informačná veda: zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského = Library and information science. XXIX. V Bratislave: Univerzita Komenského, 2021. 232 stran. ISBN 978-80-223-5064-8.

RUBIN, Richard. Foundations of Library and Information Science. Fourth ed. Chicago: ALA Neal-Schuman, 2016. ISBN 9780838913703.

RUBIN, Richard a Rachel G. RUBIN. Foundations of library and information science. Fifth edition. London: Facet Publishing., 2020. xiv, 627 stran. ISBN 978-1-78330-477-6.

SEADLE, Michael S., Petra HAUKE, Konrad UMLAUF a Simone FÜHLES-UBACH. Handbuch Methoden der Bibliotheks- und Informationswissenschaft: Bibliotheks-, Benutzerforschung, Informationsanalyse. Berlin: De Gruyter Saur, 2013. ISBN 9783110255539.

STEINEROVÁ, Jela. Etika digitálnych informácií vo svetle sociálnych hodnôt informácií. IT lib, 2020, 24(2), s. 6-21. ISSN 1335-793X. Dostupné také z: https://itlib.cvtisr.sk/clanky/clanek3753/.

STODOLA, Jiří. Information: studies in information science and ethics with regard to users with visual impairment. First edition. Brno: Masaryk University Press, 2019. 122 stran. ISBN 978-80-210-9210-5.

SUN, Lia H. a Pnina FICHMAN. The Collective Trolling Lifecycle. Journal of the Association for Information Science and Technology [online]. 2019 [cit. 2019-10-25]. DOI: 10.1002/asi.24296. ISSN 2330-1635. Dostupné z: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/asi.24296

TÜÜR-FRÖHLICH, Terje. Open Citations – Die Transparenzforderungen der San Francisco Declaration on Research Assessment (DORA). Information – Wissenschaft & Praxis [online]. 2018, 69(4), 183-189 [cit. 2019-10-25]. DOI: 10.1515/iwp-2018-0032. ISSN 1619-4292. Dostupné z: http://www.degruyter.com/view/j/iwp.2018.69.issue-4/iwp-2018-0032/iwp-2018-0032.xml

VUONG, Tung, Miamaria SAASTAMOINEN, Giulio JACUCCI a Tuukka RUOTSALO. Understanding user behavior in naturalistic information search tasks. Journal of the Association for Information Science and Technology [online]. 2019, 70(11), 1248-1261 [cit. 2019-10-25]. DOI: 10.1002/asi.24201. ISSN 2330-1635. Dostupné z: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/asi.24201

WOODSWORTH, Anne a W. David PENNIMAN. Current Issues in Libraries, Information Science and Related Fields. Bingley: Emerald, 2015, 00039. ISBN 9781784416386.

ZHITOMIRSKY-GEFFET, Maayan, Judit BAR-ILAN a Mark LEVENE. Categorical relevance judgment. Journal of the Association for Information Science and Technology [online]. 2018, 69(9), 1084-1094 [cit. 2019-10-25]. DOI: 10.1002/asi.24035. ISSN 23301635. Dostupné z: http://doi.wiley.com/10.1002/asi.24035

2. Moderní technologie, informační zdroje a služby

ADLEROVÁ, Iva;. Informační a publikační gramotnost mladých vědců – začínajícich autorů. ITlib [online]. 2016, 2016(4) [cit. 2018-06-14]. Dostupné z: http://itlib.cvtisr.sk/archiv/2016/4/informacni-a-publikacni-gramotnost-mladych-vedcu-zacinajicich-autoru-information-and-publication-literacy-of-early-career-researchers.html?page_id=3260

DORNER, Daniel G., G.E. GORMAN a Philip J. CALVERT. Information Needs Analysis: Principles and practice in information organizations. London: Facet, 2014.

DROBÍKOVÁ, Barbora, Radka ŘÍMANOVÁ, Jiří SOUČEK a Martin SOUČEK. Teoretická východiska informační vědy: využití konceptuálního modelování v informační vědě. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2018. ISBN 978-80-246-3716-7.

DUFKA, Jiří, Eva CHODĚJOVSKÁ, Miloš PACEK a Petr ŽABIČKA. Nové nástroje pro katalogizaci mapových fondů a sbírek. ProInflow [online]. 2019, 11(1) [cit. 2019-10-16]. DOI: 10.5817/ProIn2019-1-3. ISSN 1804-2406. Dostupné z: http://www.phil.muni.cz/journals/index.php/proinflow/article/view/2019-1-3

ERFANI, Seyedezahra Shadi a Babak ABEDIN. Impacts of the use of social network sites on users‘ psychological well-being: A systematic review. Journal of the Association for Information Science and Technology [online]. 2018, 69(7), 900-912 [cit. 2019-10-25]. DOI: 10.1002/asi.24015. ISSN 23301635. Dostupné z: http://doi.wiley.com/10.1002/asi.24015

HAZDRA, Adam. Skvělé služby: jak dělat služby, které vaše zákazníky nadchnou. 1. vyd. Praha: Grada, 2013, 160 s. ISBN 978-80-247-4711-8.

GOYAL, Nitesh, Marc BRON, Mounia LALMAS, Andrew HAINES a Henriette CRAMER. Designing for mobile experience beyond the native ad click: Exploring landing page presentation style and media usage. Journal of the Association for Information Science and Technology [online]. 2018, 69(7), 913-923 [cit. 2019-10-25]. DOI: 10.1002/asi.24016. ISSN 23301635. Dostupné z: http://doi.wiley.com/10.1002/asi.24016

KALMÁROVÁ, Kristýna et al. Možnosti využití digitalizovaného kulturního dědictví ve vzdělávání. ProInflow: časopis pro informační vědy, 2021, 13(1) [cit. 2021-11-04]. ISSN 1804-2406. Dostupné z: https://doi.org/10.5817/ProIn2021-1-3.

KUČEROVÁ, Helena. Organizace znalostí: klíčová témata. Praha: Karolinum, 2017. ISBN 978-80-246-3587-3.

KONEČNÝ, Michal. Návrh kompetečního modelu a kurikula digitálního kurátorství [online]. Brno, 2016 [cit. 2016-01-27]. Dostupné z: http://is.muni.cz/th/426710/ff_m/. Diplomová práce. Masarykova univerzita. Vedoucí práce Miroslav Bartošek.

KOVÁŘOVÁ, Pavla. Trendy v informačním vzdělávání. Zlín: VeRBuM, 2012. ISBN 978-80-87500-18-7. Dostupné také z: https://web2.mlp.cz/koweb/00/04/23/36/86/trendy-v-informacnim-vzdelavani.pdf

KVASNICA, Jaroslav, Andrea PROKOPOVÁ, Zdenko VOZÁR a Zuzana KVAŠOVÁ. Analýza českého webového archivu: Provenience, autenticita a technické parametry. ProInflow [online]. 2019, 11(1) [cit. 2019-10-16]. DOI: 10.5817/ProIn2019-1-2. ISSN 1804-2406. Dostupné z: http://www.phil.muni.cz/journals/index.php/proinflow/article/view/2019-1-2

LAAKSO, Mikael, Lisa MATTHIAS a Najko JAHN. Open is not forever: A study of vanished open access journals. Journal of the Association for Information Science and Technology [online]. 2021, 72(9), 1099-1112 [cit. 2021-10-27]. ISSN 2330-1635. Dostupné z: https://asistdl.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/asi.24460

LORENZ, Michal. Anotační praktiky vědců: analýza kognitivní práce. ProInflow: časopis pro informační vědy [online], 2021, 13(1) [cit. 2021-11-04]. ISSN 1804-2406. Dostupné z: https://doi.org/10.5817/ProIn2021-1-2.

MACEVICIUTE, Elena, T.D. WILSON, Arunas GUDINAVIČIUS a Andrius ŠUMINAS, 2017. E-books in academic libraries: results of a survey carried out in Sweden and Lithuania. Information Research [online]. 22(3) [cit. 2018-10-09]. Dostupné z: http://www.informationr.net/ir/22-3/paper762.html

MCDOWELL, Kate. Storytelling wisdom: Story, information, and DIKW. Journal of the Association for Information Science and Technology [online]. 2021, 72(10), 1223-1233 [cit. 2021-10-27]. ISSN 2330-1635. Dostupné z: https://asistdl.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/asi.24466

MEI, Xiang Ying, Endre AAS a Ove EIDE. Applying the servicescape model to understand student experiences of a Norwegian academic library. Library & Information Science Research [online]. 2020, 42(4) [cit. 2021-10-27]. ISSN 07408188. Dostupné z: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0740818820303492

MINAŘÍKOVÁ, Pavla, Ladislava ZBIEJCZUK SUCHÁ, Alma Leora CULÉN, Jan DELONG, Andrea Alessandro GASPARINI a Roman NOVOTNÝ. Librarians as designers: case studies on the improvement of library services. Brno: Masarykova univerzita, 2016. ISBN 978-80-210-8360-8.

MORAVEC, Václav. Média v tekutých časech: konvergence audiovizuálních médií v ČR. Praha: Academia, 2016. Společnost. ISBN 978-80-200-2572-2.

MOTHE, Josiane a Gilles SAHUT, 2018. How trust in Wikipedia evolves: a survey of students aged 11 to 25. Information Research [online]. 23(1) [cit. 2018-10-09]. Dostupné z: http://www.informationr.net/ir/23-1/paper783.html

PAPÍK, Richard. Strategie vyhledávání informací a elektronické informační zdroje. Praha : Velryba, 2011. ISBN 978-80-85860-22-1

POKORNÝ, Lukáš. Jak čeští samovydavatelé publikují a šíří své elektronické knihy: Výsledky kvalitativního šetření. ProInflow [online]. 2018, 10(2) [cit. 2019-10-16]. DOI: 10.5817/ProIn2018-2-4. ISSN 1804-2406. Dostupné z: http://www.phil.muni.cz/journals/index.php/proinflow/article/view/2018-2-4

SCHLEBBE, Kirsten, 2018. Selecting digital children’s books: an interview study. Information Research [online]. 23(2) [cit. 2018-10-09]. Dostupné z: http://www.informationr.net/ir/23-2/paper794.html

SONG, Lianlian, Geoffrey TSO a Yelin FU. Click behavior and link prioritization: Multiple demand theory application for web improvement. Journal of the Association for Information Science and Technology [online]. 2019, 70(8), 805-816 [cit. 2019-10-25]. DOI: 10.1002/asi.24166. ISSN 2330-1635. Dostupné z: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/asi.24166

STARK, Rachel Keiko, Eugenia OPUDA, Jenessa MCELFRESH a Kelli KAUFFROATH. Scavenging for evidence: A systematic review of scavenger hunts in academic libraries. The Journal of Academic Librarianship [online]. 2021, 47(3) [cit. 2021-10-27]. ISSN 00991333. Dostupné z: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0099133321000367

TRTÍKOVÁ, Ilona. Nástroje a služby podporující vědeckou práci. ITlib [online]. 2017, 2017(2) [cit. 2018-06-14]. Dostupné z: http://itlib.cvtisr.sk/archiv/2017/2/nastroje-a-sluzby-podporujici-vedeckou-praci-tools-and-services-supporting-current-scientific-work.html?page_id=3331

ZADRAŽILOVÁ, Iva a Jana KURFÜRSTOVÁ. Využívání portálu Knihovny.cz v knihovnách ČR. ProInflow: časopis pro informační vědy, 2020, 12(2) [cit. 2021-11-04]. ISSN 1804-2406. Dostupné z: https://doi.org/10.5817/ProIn2020-2-2.

ZRNEC, Aljaž, Marko POŽENEL a Dejan LAVBIČ. Users’ ability to perceive misinformation: An information quality assessment approach. Information Processing & Management [online]. 2022, 59(1) [cit. 2021-10-27]. ISSN 03064573. Dostupné z: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0306457321002211

3. Knižní kultura

BOLDAN, Kamil. Počátek českého knihtisku. Vydání první. Praha: Scriptorium, 2018. 317 stran. ISBN 978-80-88013-69-3.

CAVALLO, Guglielmo, ed. a CHARTIER, Roger, ed. A history of reading in the West. 1st pub. Cambridge: Polity Press, 1999. viii, 478 s. ISBN 0-7456-1936-3.

DARNTON, Robert. Censors at work: how states shaped literature. New York: Norton, 2015. ISBN 978-0-393-24229-4.

DARNTON, Robert. 1982. What is the history of books? Daedalus 111(3): 65-83.

DRAGOUN, Michal, ed., DOLEŽALOVÁ, Lucie, ed. a EBERSONOVÁ, Adéla, ed. Ubi est finis huius libri deus scit: Středověká knihovna augustiniánských kanovníků v Roudnici nad Labem. Vydání první. Praha: Scriptorium, 2015. 675 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh. ISBN 978-80-88013-09-9.

DRAGOUN, Michal, MAREK, Jindřich, BOLDAN, Kamil a STUDNIČKOVÁ, Milada. Knižní kultura českého středověku. Vydání první. Dolní Břežany: Scriptorium, 2020. 399 stran. ISBN 978-80-7649-012-3.

Encyklopedie knihy v českém středověku a raném novověku. Dostupné z:  http://www.encyklopedieknihy.cz

FISCHER, Steven R. A history of reading. London: Reaktion Books, 2004. Globalities. ISBN 1-86189-209-8.

GITELMAN, Lisa. Paper knowledge: toward a media history of documents. Durham: Duke University Press, 2014. Sign, storage, transmission. ISBN 978-0-8223-5645-5.

HUNT, Lynn, Margaret C. JACOB a W. W. MIJNHARDT. The book that changed Europe: Picart and Bernard’s Religious ceremonies of the world. Cambridge: Belknap Press of Harvard University Press, 2010. ISBN 978-0-674-04928-4.

JOHNSTON, Michael, ed. a VAN DUSSEN, Michael, ed. The medieval manuscript book: cultural approaches. First paperback edition. Cambridge: Cambridge University Press, 2017. xi, 302 stran. Cambridge studies in medieval literature; 94. ISBN 978-1-107-68598-7.

KAFKA, Ben. The demon of writing: powers and failures of paperwork [online]. New York: Zone Books, 2012 [cit. 2019-10-25]. ISBN 978-1-935408-26-0.

MARTIN, Henri-Jean. The history and power of writing. Chicago: University of Chicago Press, 1994. xv, 591 stran. ISBN 0-226-50835-8.

MCKENZIE, D. F. Bibliography and the sociology of texts. 1st pub. Cambridge: Cambridge University Press, 1999. 130 s. ISBN 0-521-64258-2.

MCKITTERICK, David. Print, manuscript, and the search for order, 1450-1830. Cambridge: Cambridge University Press, 2003. xv, 311 s. ISBN 0-521-82690-X.

PAVLÍČEK, Tomáš, Petr PÍŠA a Michael WÖGERBAUER. Nebezpečná literatura?: antologie z myšlení o literární cenzuře. Praha: Host, 2012. Teoretická knihovna. ISBN 978-80-7294-859-8.

PETTEGREE, Andrew. The book in the Renaissance. New Haven: Yale University Press, ©2010. xvi, 421 s. ISBN 978-0-300-11009-8.

ONG, Walter J. Technologizace slova: mluvená a psaná řeč. Vyd. české 1. Praha: Karolinum, 2006. 236 s. Limes. ISBN 80-246-1124-4.

ROBERTS, Jane a Pamela ROBINSON. The history of the book in the West. Aldershot: Ashgate, 2010. The History of the Book in the West. A Library of Critical Essays. ISBN 978-0-7546-2773-9.

SUAREZ, Michael F., ed. a WOUDHUYSEN, H. R., ed. The book: a global history. 1st pub. Oxford: Oxford University Press, 2013. xx, 748 s. ISBN 978-0-19-967941-6.

VESELÁ, Lenka. Šlechtická knihovna jako intelektuální zrcadlo?: K reflexi dobové mentality na příkladu knižní sbírky Hieronyma Becka z Leopoldsdorfu (1525-1596). Český časopis historický. Roč. 113, č. 4 (2015), s. 941-964.

VOIT, Petr. Český knihtisk mezi pozdní gotikou a renesancí. I, Severinsko-kosořská dynastie 1488-1557. Vyd. 1. Praha: KLP, 2013. 463 s. ISBN 978-80-86791-98-2.

VOIT, Petr. Český knihtisk mezi pozdní gotikou a renesancí. II, Tiskaři pro víru i tiskaři pro obrození národa 1498-1547. Vydání první. Praha: Academia, 2017. 933 stran. ISBN 978-80-200-2752-8.

VOIT, Petr: Confessionality and mentality between the end of the 15th and the second half of the 16th century from the perspective of Czech Book Culture. Knihy a dějiny, 2020, č.27, s.8-84. ISSN 1210-8510.