Jinonické informační pondělky

Cyklus přednášek Jinonické informační pondělky se věnuje aktuálním otázkám a tématům z oblasti informační vědy a nových médií. Je určen nejenom studentům (bakalářského i navazujícího magisterského studia) coby výběrový seminář, ale také všem zájemcům z řad odborné veřejnosti, knihovníkům a informačním pracovníkům.

Spolupořadatelem je Česká informační společnost, z.s.

Přednášky probíhají vždy v pondělí od 14:10 do 15:40 v areálu UK Jinonice, 1. patro, budova B, učebna č. 2015.

Program přednášek v zimním semestru 2017/2018

9. října
Přednášející: Jiří Nechvátal
Název přednášky: Projekt Obálky knih

16. října
exkurze 1
Místo exkurze: Nostická a Strahovská knihovna

23. října
Přednášející: Mgr. Jiří Maha, Mgr. Čeněk Pýcha
Název přednášky: Dějepis v 21. století – HISTORYLAB

30. října
Přednášející: Mgr. Jan Brejcha
Název přednášky: Zpráva z Hacker’s Congressu 2017

6. listopadu
Přednášející: Mgr. Tomáš Klimek
Název přednášky: Manuscriptorium (Digitalizace historických fondů Národní knihovny)

13. listopadu
Přednáška se nekoná

20. listopadu
exkurze 2
Místo exkurze: Nostická a Strahovská knihovna (sraz v 15:00 v areálu Strahovského kláštera)

27. listopadu
Přednášející: Klára Andresová
Název přednášky: Šíření myšlenek raně novověké revoluce ve vojenství do střední Evropy: význam vojenských příruček Johanna Jacobiho von Wallhausena (cca 1580-1627) a nejstarší vojenské akademie světa (1617-1623)

4. prosince
Přednášející: Bc. Jonáš Svatoš
Název přednášky: Digitalizace v Národním filmovém archivu

11. prosince
Přednášející: Mgr. Stefan Segi, Ph.D.
Název přednášky: Česká literárněvědná bibliografie v praxi

18. prosince
Přednášející: studentské prezentace

Archiv prezentací z předmětu Jinonické informační pondělky na SlideShare.

Informace pro studenty výběrového semináře

Podmínky udělení zápočtu

  • Účast alespoň na 7 z 10 plánovaných přednášek v semestru,
  • účast na závěrečných studentských prezentacích,
  • vypracování publikovatelné zápočtové práce – článku nebo prezentace vybrané přednášky.

Zápočtové práce se odesílají Mgr. Ditě Malečkové (ditamorg@gmail.com) do předem stanoveného data (bude upřesněno).

Studentské prezentace vybraných přednášek proběhnou na konci semestru (viz program přednášek) v obvyklém čase semináře.

Zadání zápočtové práce

Studující si vyberou z přednesených přednášek jednu, ze které vytvoří článek (report), tj. popis toho, co na vybrané přednášce zaznělo, s krátkým vlastním zhodnocením na konci textu.

Požadovaný rozsah článku jsou minimálně 3 normostrany (tj. 5 400 znaků včetně mezer), maximálně 10 normostran (tj. 18 000 znaků včetně mezer) bez seznamu literatury. Článek může být doplněn o další související informace převzaté z informačních zdrojů – v takovém případě je nutné dodržet řádnou citační etiku, tj. v souladu s platnými citačními normami (ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2) uvést, odkud byly tyto informace čerpány.

Zdařilé články budou publikovány v elektronickém časopise Ikaros s uvedením autora/autorky.

Další formální náležitosti zápočtových prací

  • Název článku,
  • jméno a příjmení autora/autorky článku (vč. případného dosaženého akademického titulu),
  • e-mail autora/autorky článku,
  • počet znaků včetně mezer,
  • název přednášky,
  • jméno a příjmení přednášejícího/přednášející (vč. případného dosaženého akademického titulu),
  • datum uskutečnění přednášky.

Zápočtové práce zasílejte v některém z běžných editovatelných formátů, např. DOC, DOCX, RTF či ODT (doporučujeme využít šablony pro některý z formátů).

Zadání závěrečné prezentace

Studující si vyberou z přednesených přednášek jednu, ze které vytvoří za využití prezentačního softwaru dle své volby (PowerPoint, Keynote, Prezi apod.) prezentaci v časovém rozsahu maximálně 5 minut. Prezentace by měla představit vlastní zpracování či pojetí tématu, nikoli pouhé zopakování bodů prezentace přednášejícího.

Prezentaci je možné a vhodné vytvořit ve dvojici.

Úvod > Pro veřejnost > Jinonické informační pondělky