Platforma pro dialog

V předmětu Odborné fórum se každý týden potkáváme s odborníky a expertkami z praxe a rozvíjíme dialog mezi teorií a praxí. Učíme se psát akademické texty a odborně diskutovat. Více se dozvíte v záložce Pro veřejnost.

Více informací

Studium na nejprestižnější české univerzitě

Studuj u nás knihovnictví, informační vědu, média a knižní kulturu nebo nová média. Nabízíme bakalářský program, dva magisterské obory i doktorské studium. Jsme obor s více než 70letou tradicí. Více informací v záložce Pro uchazače.

Více informací

Povinná praxe zlepšuje uplatnění po studiu

Praxe tě lépe připraví na budoucí zaměstnání a poskytne cenné kontakty. Více o tom, jak probíhají praxe najdete v záložce Studium.

Více informací

Přihlašte se ke studiu do 28. 2. 2023

Propojujeme svět humanitních věd s technologiemi. Připravujeme na budoucnost. Ve výuce se potkáš s předními odborníky a odbornicemi z České republiky. Kombinujeme různé výukové metody včetně týmové práce.

Více informací

O Ústavu informačních studií a knihovnictví

Nabízíme moderní studium spojující informace, knihovny a technologie. Žijeme v období, kdy efektivní práce s informacemi, schopnost kriticky s nimi pracovat, je dovednost pro 21. století. Díky studiu u nás získáte široké možnosti uplatnění v praxi nebo takové dovednosti a komplexní znalosti, které vám poskytnou oporu v dalším studiu jiných oborů. Vyučující, kteří u nás učí, mají zkušenosti z řady institucí a díky tomu vždy věnují pozornost využitelnosti dovedností v praxi a ve skutečném životě.

 

Jsme součástí Filozofické fakulty, jedné z původních fakult. Sídlíme v centru Prahy v ulici Na Příkopě. Náš tým se skládá z řady důležitých osobností knihovnictví, informačních studií a nových médií.

dr. Adéla Jarolímková, ředitelka

Pedagogové a naše vědecká činnost

Jsme pestrý tým, ve kterém najdete vyučující všech věkových kategorií a nejrůznějších profesních zájmů. Naše vědecké zaměření se týká těchto oblastí:

  • knihovnictví (výzkum informační chování, informační potřeby, mediální gramotnost)
  • informační věda (aplikovaná scientometrie, )
  • digital humanities (data minig, datová analýza, digitalizace v knihovnách)
  • nová média (vliv technologií na děti, využívání nových médií v muzeích)
  • knižní kultura (provenienční výzkum, novověká knižní kultura)

Důležitou součástí naší práce je komě výuky také vědecká činnost. Přispíváme vědeckému poznání, protože píšeme odborné články nebo odborné monografie. Mnoho odborných článků je součástí grantových projektů, do kterých jsme zapojeni a kde se potkáváme s jinými odborníky v rámci interdisciplinárního výzkumu.

Věnujeme se také popularizaci vědy široké veřejnosti. To znamená, že vystupujeme v odborných debatách v televizi i rozhlase, spolupracujeme s novináři na přípravě článků a jiných mediálních výstupů. Řada z nás zároveň pracuje v dalších institucích nebo knihovnách, čímž stále máme kontakt s praxí a aktuálními trendy. Mezi jeden z nejvýznamnějších popularizačních počinů poslední doby patří knihy dr. Michaely Slussareff o technologiích a dětech, která vědecko-populární naučnou knihou využitelnou zejména pro rodiče a pedagogy.

 

Uplatnění po studiu

Naši absolventi  absolventky nemají problém najít si práci. Část našich absolventů a absolventek míří do knihoven. Knihovny patří mezi veřejné instituce, které nejen půjčují knihy, ale jsou součástí veřejného prostoru, a nabízejí řadu velmi významných služeb, které podporují demokratickou společnost. Tyto instituce jsou také skvělým místem pro realizaci, protože práce v nich je velmi pestrá. někteří absolventi a absolventky pak skončí v komerčních firmách např. na pozicích datových analytiků. Někteří naleznou uplatnění v neziskové sféře, kde se podílejí na rozvoji mediální či informační gramotnosti. Na ÚISKu nabízíme bakalářský program a pokračovat můžete ve dvou magisterských oborech. Jeden je zaměřen na informace, média a knižní kulturu, druhý naopak na nová média.

Studentský spolek

Studenti různých ročníků a studijních programů, kteří mají zájem o rozvoj ústavu, jsou sdruženi ve Spolku studentů Librain. Mezi cíle spolku, který byl založen v roce 2014, patří vzájemná diskuse mezi studenty a pedagogy, intenzivnější zapojení studentů do činnosti ústavu a zejména udržování kontaktů mezi studenty. Studentský spolek pořádá nejrůznější kulturní i sportovní akce a v současné době by potřeboval trochu oživit. Pravidelně se koná setkání studentů Dýchánek, kombinovaní studenti mají Sedánek, fotbal se chodí hrát na Čutandu a na horolezecké stěně Librain leze.

Chcete vědět více o aktivitách spolku? Sledujte Librain na Facebooku.

Máte nápad, chcete se zeptat nebo se k nám připojit? Pište na librain@ff.cuni.cz.