Jazyková zkouška

Možnosti přípravy na jazykové zkoušky:

 • v kurzech Jazykového centra (forma prezenční, blended learning, online)
  • základní kurzy dle úrovní (A1-B2)
  • kurzy Příprava na zkoušku B2, Akademické čtení
  • specializované kurzy
   • zaměřené na jednotlivé dovednosti (čtení, psaní, prezentace), popř. gramatiku, slovní zásobu
   • rozvíjející akademický a odborný jazyk
   • oborově zaměřené kurzy (Historická němčina, Ruština pro historiky, Latina pro historiky umění)
  • individuální příprava (kurzy nejsou povinné, pouze zkoušky)
  • kurzy CŽV (blokové) – intenzivní příprava na celou zkoušku, posílení některých dovedností (Psaní eseje)
  • placené kurzy, za které ovšem studenti nemohou získat kredity

Zkouška B2 (5 kreditů)

 • zahrnuje všechny základní dovednosti
 • struktura zkoušky:
  • písemná část (poslech, čtení, psaní a gramaticko-lexikální test)
  • ústní část (odborný text – specifické zaměření na obory FF, zvyšuje úroveň na B2+)
 • zkoušku B2 z angličtiny lze plnit mezinárodním certifikátem UNIcert II
 • možnost uznání certifikátů nebo zkoušek z jiných VŠ

Zkouška Akademické čtení (3 kredity)

 • prověřuje schopnost porozumět cizojazyčnému odbornému textu
 • struktura zkoušky
  • příprava písemných podkladů (shrnutí, klíčová slova)
  • ústní zkouška vedená v českém jazyce
   • neznámý text – globální porozumění
   • odborný text na základě vlastního výběru – detailní porozumění
  • nově lze povinnost zkoušky Akademické čtení splnit absolvováním kurzu Akademické čtení

Kurz Akademické čtení

 • cíl kurzu:
  • prohloubení dovednosti čtení s porozuměním a seznámení s technikami čtení (orientační, selektivní a detailní)
  • pochopení smyslu textu jako celku, porozumění struktuře, zachycení detailů, práce s textem (shrnutí, klíčová slova)
  • rozšíření odborné slovní zásoby a pochopení složitějších gramatických struktur
  • efektivní práce s oborovými texty (vyhledávání, kritické zhodnocení)
  • smysluplné využívání online nástrojů a práce se slovníky
 • výhody:
  • odborné vedení vyučujících, interdisciplinární přesah
  • intenzivní práce s texty a získání praktických dovedností pro četbu odborné literatury (nejen v daném jazyce)
  • odpadá stres spojený s jednorázovou zkouškou
 • průběžná práce, zlepšování čtecích kompetencí, nácvik a praxe (kurz) vs. jednorázové zhodnocení aktuálních znalostí (zkouška)

Doporučení:

 • komunikujte s vyučujícími
 • nebojte se zkoušky a nechte si poradit s přípravou
 • absolvujte přípravné kurzy (i když bývají zpočátku obsazené, obvykle se všichni vážní zájemci do kurzů dostanou)
 • racionálně si vybírejte kurzy podle vlastní úrovně jazyka, dovedností, které je třeba zlepšit, a časových možností
 • neodkládejte jazykové zkoušky na samý konec studia

Užitečné odkazy:

Úvod > Nástěnka > Jazyková zkouška