Jinonické informační pondělky

Cyklus přednášek Jinonické informační pondělky se věnuje aktuálním otázkám a tématům z oblasti informační vědy a nových médií. Je určen nejenom studentům (bakalářského i navazujícího magisterského studia) coby výběrový seminář, ale také všem zájemcům z řad odborné veřejnosti, knihovníkům a informačním pracovníkům.

Spolupořadatelem je Česká informační společnost, z.s.

Přednášky probíhají vždy v pondělí od 14:00 do 15:30 v areálu UK Jinonice, 1. patro, budova B, učebna č. 2015.

Program přednášek v letním semestru 2016/2017

27. února
Přednášející: Klára Rösslerová
Název přednášky: Proměny bibliografických formátů výměnných dat v čase

6. března
Přednášející: Vít Richter
Název přednášky: Koncepce rozvoje knihoven ČR 2017-2020

13. března
Přednášející: bude upřesněno
Název přednášky:

20. března
Přednášející: Vojtěch Soudný
Název přednášky: Český rozhlas a nová média

27. března
Přednášející: Martin Lhoták
Název přednášky: bude upřesněno

3. dubna
Přednášející: Nina Seyčková
Název přednášky: Knihy znovu nalezené

10. dubna
Přednášející: Martin Bartoš
Název přednášky: V kontaktu se Střediskem vědeckých informací FF UK

17. dubna
Velikonoční pondělí – přednáška se nekoná

24. dubna
Přednášející: bude upřesněno
Název přednášky:

15. května
Přednášející: studentské prezentace

Archiv prezentací z předmětu Jinonické informační pondělky na SlideShare.

Informace pro studenty výběrového semináře

Podmínky udělení zápočtu

  • Účast alespoň na 7 z 10 plánovaných přednášek v semestru,
  • účast na závěrečných studentských prezentacích a prezentace vybrané přednášky (datum bude upřesněno),
  • vypracování publikovatelné zápočtové práce – článku.

Zápočtové práce se odesílají Mgr. Ditě Malečkové (ditamorg@gmail.com) do předem stanoveného data (bude upřesněno).

Studentské prezentace vybraných přednášek proběhnou na konci semestru (datum bude upřesněno) v obvyklém čase semináře.

Zadání zápočtové práce

Studující si vyberou z přednesených přednášek jednu, ze které vytvoří článek (report), tj. popis toho, co na vybrané přednášce zaznělo, s krátkým vlastním zhodnocením na konci textu.

Požadovaný rozsah článku jsou minimálně 3 normostrany (tj. 5 400 znaků včetně mezer), maximálně 10 normostran (tj. 18 000 znaků včetně mezer) bez seznamu literatury. Článek může být doplněn o další související informace převzaté z informačních zdrojů – v takovém případě je nutné dodržet řádnou citační etiku, tj. v souladu s platnými citačními normami (ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2) uvést, odkud byly tyto informace čerpány.

Zdařilé články budou publikovány v elektronickém časopise Ikaros s uvedením autora/autorky.

Další formální náležitosti zápočtových prací

  • Název článku,
  • jméno a příjmení autora/autorky článku (vč. případného dosaženého akademického titulu),
  • e-mail autora/autorky článku,
  • počet znaků včetně mezer,
  • název přednášky,
  • jméno a příjmení přednášejícího/přednášející (vč. případného dosaženého akademického titulu),
  • datum uskutečnění přednášky.

Zápočtové práce zasílejte v některém z běžných editovatelných formátů, např. DOC, DOCX, RTF či ODT (doporučujeme využít šablony pro některý z formátů).

Zadání závěrečné prezentace

Studující si vyberou z přednesených přednášek jednu (nemusí, avšak může se jednat o tutéž přednášku, kterou si zvolí pro závěrečnou zápočtovou práci), ze které vytvoří za využití prezentačního softwaru dle své volby (PowerPoint, Keynote, Prezi apod.) prezentaci v časovém rozsahu maximálně 5 minut. Prezentace by měla představit vlastní zpracování či pojetí tématu, nikoli pouhé zopakování bodů prezentace přednášejícího.

Prezentaci je možné a vhodné vytvořit ve dvojici.

Úvod > Pro veřejnost > Jinonické informační pondělky