Hlavní výstup projektu je přístupný na adrese: http://pspev.cvut.cz.

Poskytovatel dotace: Projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem České republiky a rozpočtem hl. m. Prahy.

Projektové konsorcium:

  • Institut mikroelektronických aplikací s.r.o. (IMA) (příjemce dotace)

•·          Česká vědeckotechnická společnost pro informatizaci a informační technologie (ČVTS IIT)

•·          Katedra telekomunikační techniky Fakulty elektrotechnické ČVUT (KTT FEL ČVUT)

•·          Hospodářská komora hlavního města Prahy (HKP)

•·          Ústav informačních studií a knihovnictví

Řešitelé za ÚISK: Doc. Richard Papík, Ph.D.; Mgr. Blanka Vorlíčková

Doba realizace projektu: 2006 – 2008