Řešitelka: Mgr. Petra Jedličková

Doba trvání: 2005/02 – 2005/7

Poskytovatel: International Visegrad Fund (financuje ze 48 %)

Projekt realizuje časopis Ikaros spolu s partnery z Polska, Maďarska a Slovenska. Cílem projektu je podpořit komunikaci a výměnu zkušeností mezi odborníky ze zemí V4, zviditelnit obor Informační studia a knihovnictví ve společnosti a podpořit rozvoj oboru a výuky.

Konkrétní kroky projektu:

  • příprava nových článků pokrývajících nová nebo chybějící témata a podpora publikační  a přednáškové činnosti
  • příprava pilotního vzorku 20 biografií (pět z každé země) vybraných osobností oboru

Podrobnější informace a odkazy na výstupy z projektu jsou na adrese: http://www.ikaros.cz/projekt_ivf