Ústav informačních studií a knihovnictví

Ústav informačních
studií a knihovnictví

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
U Kříže 8, Praha 5, 158 00
Tel.: +420 251 080 205
Stipendium na podporu ubytování
Vážení studenti, již nyní můžete žádat o tzv. ubytovací stipendium na následující akademický rok (říjen 2014 - září 2015), žádosti je možné podávat elektronicky do 21....
Účast UISK na Open Square (1. den otevřených dveří)
  18.10. 2014 na hlavní budově FF UK, Palachovo náměstí  1, Praha 1,  v rámci tzv. Open Square proběhne i prezentace pedagogů a studentů ÚISK FF UK Prezentace ÚISK...
Říjnový Jarmark v Karolinu
V úterý 14. října 2014 se uskuteční každoroční jarmark studentských spolků, tentokrát od 15:00 do 21:00 hod. v prominentní lokaci dvorů v Karolinu. Na místě budou k...
Stáž v knihovně Evropského univerzitního institutu ve Florencii
Vedení ÚISK vypisuje výběrové řízení na obsazení místa stážisty v knihovně Evropského univerzitního institutu (EUI) ve Florencii v akademickém roce 2015/2016 pro své...
Závěry ze setkání s pedagogy UISK
Těsně před začátkem zimního semestru, dne 30. 9. 2014, proběhlo informační setkání studentů s pedagogy UISK. Děkujeme všem, kteří přišli a pobavili se s námi o založení...