Přípravný kurz

Srdečně zveme všechny zájemce o studium oboru Informační studia knihovnictví na přípravný kurz k přijímacím zkouškám, který se zaměří na námi vyučované obory Informační studia a knihovnictví (Bc. a Mgr.) a Studia nových médií (Mgr.). Kurz je určen pro uchazeče o prezenční i kombinované (dálkové) studium. Přípravný kurz pořádáme formou neformálního semináře, na kterém se dozvíte bližší informace o průběhu přijímacích zkoušek, doporučené literatuře ke studiu nebo uplatnění našich absolventů na trhu práce. Setkáte se s vyučujícími a studenty ústavu, budete mít možnost zeptat se na vše, co vás ohledně studia zajímá.

Termín a místo konání

Jednodenní neformální seminář se bude konat v sobotu 27. ledna 2018 od 9:00 do 16:00 v areálu Univerzity Karlovy v Praze (U Kříže 8, Praha 5 – Jinonice, místnost č. 1036).

Jak se přihlásit

Na přípravný kurz se přihlašujte elektronicky na adrese http://bit.ly/smeruisk2018.

Cena kurzu činí 400 Kč. Poplatek za přípravný kurz uhraďte na bankovní účet č: 85631011/0100, variabilní symbol 960127, do zprávy pro příjemce napište své jméno a příjmení. Poplatek uhraďte nejpozději do pátku 18. ledna 2018. V případě nahlášené neúčasti na kurzu vracíme kurzovné až po jeho konání!

Program přípravného kurzu

BLOK 1
9:00 – 12:15 

9:00  9:15 Zahájení, představení ÚISK, organizace studia Dr. B. Drobíková
9:15  9:45 Uplatnění absolventů Dr. B. Drobíková
9:45  10:15 Studuj INSK, buď IN Studenti 3. ročníku INSK bc.

Přestávka
10:15 – 10:30 

10:30 – 11:15 Informační a knihovnické služby, organizace informací Dr. R. Římanová
11:15 – 12:00 Projektový management a podnikové informační systémy Dr. H. Lipková
12:00 – 12:15 Studia nových médií Dr. D. Malečková
12:15 – 12:30 Diskuse

Oběd
12:30 – 13:15 

BLOK 2
13:15 – 14:45

13:00 – 13:45 Knihověda, aneb, Jak studovat stará média Dr. J. Marek
13:45 – 14:30 Informační věda Dr. M. Souček

Přestávka
14:45 – 15:00 

BLOK 3
15:00 – 16:00

15:00 – 15:45 Informace k přijímacímu řízení na ÚISK , informační zdroje Dr. A. Jarolímková

Dotazy, diskuse, ukončení
15:45 – 16:00