Přípravný kurz

Srdečně zveme všechny zájemce o studium na Ústavu informačních studií a knihovnictví na přípravný kurz k přijímacím zkouškám, který se zaměří na námi vyučované programy Informační studia a knihovnictví (bakalářské studium) a Informace, média a knižní kultura (navazující magisterské studium). Kurz je určen pro uchazeče o prezenční i kombinované (dálkové) studium. Přípravný kurz pořádáme formou neformálního semináře, na kterém se dozvíte bližší informace o průběhu přijímacích zkoušek, doporučené literatuře ke studiu nebo uplatnění našich absolventů na trhu práce. Setkáte se s vyučujícími a studenty ústavu, budete mít možnost zeptat se na vše, co vás ohledně studia zajímá.

Termín a místo konání

Jednodenní neformální seminář se bude konat v sobotu 23.  února 2019 od 9:00 do 16:00 v areálu Univerzity Karlovy v Praze (U Kříže 8, Praha 5 – Jinonice, místnost 1037).

Jak se přihlásit

Přihlásit se můžete prostřednictvím tohoto formuláře.

Poplatek za přípravný kurz ve výši 400 Kč (vč. DPH) uhraďte na bankovní účet č: 85631011/0100, variabilní symbol 960152, do zprávy pro příjemce napište své jméno a příjmení. Poplatek uhraďte nejpozději do čtvrtka 7. 2. 2019. V případě nahlášené neúčasti na kurzu vracíme kurzovné až po jeho konání! Zároveň se omlouváme, ale z technických důvodů bohužel nejsme schopni průběžně potvrzovat zaslané platby.