Přípravný kurz

Srdečně zveme všechny zájemce o studium na Ústavu informačních studií a knihovnictví na přípravný kurz k přijímacím zkouškám, který se zaměří na námi vyučované programy Informační studia a knihovnictví (bakalářské studium) a Informace, média a knižní kultura (navazující magisterské studium). Kurz je určen pro uchazeče o prezenční i kombinované (dálkové) studium. Přípravný kurz pořádáme formou neformálního semináře, na kterém se dozvíte bližší informace o průběhu přijímacích zkoušek, doporučené literatuře ke studiu nebo uplatnění našich absolventů na trhu práce. Setkáte se s vyučujícími a studenty ústavu, budete mít možnost zeptat se na vše, co vás ohledně studia zajímá.

Termín a místo konání

Jednodenní neformální seminář se bude konat v sobotu 23.  února 2019 od 9:00 do 16:00 v areálu Univerzity Karlovy v Praze (U Kříže 8, Praha 5 – Jinonice, místnost 1037).

Jak se přihlásit

Přihlašování na kurz prostřednictvím formuláře bylo ukončeno. Pokud jste se nestihli přihlásit, ale chtěli byste se přesto účastnit, obraťte se e-mailem na adela.jarolimkova@ff.cuni.cz nebo klara.foglarova@ff.cuni.cz.

Poplatek za přípravný kurz ve výši 400 Kč (vč. DPH) uhraďte na bankovní účet č: 85631011/0100, variabilní symbol 960152, do zprávy pro příjemce napište své jméno a příjmení. Poplatek uhraďte nejpozději do středy 13. 2. 2019. V případě nahlášené neúčasti na kurzu vracíme kurzovné až po jeho konání! Zároveň se omlouváme, ale z technických důvodů bohužel nejsme schopni průběžně potvrzovat zaslané platby.

Předběžný program

9:00 – 9:15 Zahájení, představení ÚISK, organizace studia Dr. H. Lipková
9:15 – 9:45 Informační a knihovnické služby, organizace informací Dr. H. Landová
9:45 – 10:15 Informační věda Dr. M. Souček
10:15 – 10:30 Přestávka
10:30 – 11:00 Projektový management a podnikové informační systémy Dr. H. Lipková
11:00 – 11:30 Studia nových médií Mgr. J. Fiala
11:30 – 12:00 Knižní kultura aneb Jak studovat stará média Dr. J. Marek
12:00 – 12:15 Diskuse k dopolednímu bloku
12:15 – 13:00 Oběd
13:00 – 13:15 ÚISK očima studentů
13:15 – 13:45 Informace k přijímacímu řízení, informační zdroje Dr. B. Drobíková
13:45 – 15:30

Workshop – jak pracovat s odborným textem

(rozdělení účastníků podle typu studia, nácvik přípravy na přijímací zkoušky)

+ přestávka

Dr. B. Drobíková

Doc. J. Šmejkalová

Dr. J. Marek

15:30 – 16:00 Dotazy, diskuse