Pavlína Kolínová

Mgr. Pavlína Kolínová

Address

Institute of Information Studies and Librarianship
Místnost č. NP505b

 

Publications

  • Kolínová P.: Oblasti kvality knihovních služeb a nástroje pro jejich hodnocení : přehled literatury. ProInflow, 2023, č. • no. 15, s. • p. 68-107. ISSN 1804-2406.
  • Kolínová P.: Průzkumy spokojenosti uživatelů v českých knihovnách. In Horejšová M.: Knihovny současnosti 2018: sborník z 26. ročníku konference, konané 11.-13. září 2018 na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Praha, Sdružení knihoven ČR, 2018, s. • p. 386-394. ISBN 978-80-86249-86-5.
  • Římanová R., Lonská P.: Další krok v modernizaci výuky na ÚISK FF UK. Ikaros: elektronický časopis o informační společnosti, 2015, č. • no. 19. ISSN 1212-5075.
  • Lonská P.: Mladí dospělí v českých knihovnách: výsledky pilotáže výzkumu. In Stasselová S.: INFOS 2015: zborník príspevkov 38. medzinárodného informatického sympózia o nových výzvach 21. storočia pre pamëťové inštitúcie. Bratislava, Spolok slovenských knihovníkov a knižníc, 2015, s. • p. 240-251. ISBN 978-80-89586-08-0.
  • Lonská P.: Knihovnické a informační služby ve veřejných knihovnách : služby pro střední generaci čtenářů. ITlib. Informačné technológie a knižnice, 2014, č. • no. 18, s. • p. 28-35. ISSN 1335-793X.
  • Lonská P.: Mladí dospělí - nová cílová skupina? In Juračková L.: Knihovny současnosti 2014. Ostrava, Sdružení knihoven ČR, 2014, s. • p. 129-136. ISBN 978-80-86249-71-1.
  • Lonská P.: Dánský modelový program pro veřejné knihovny. Ikaros [online], 2014, č. • no. 18. ISSN 1212-5075.
  • Lonská P.: Na cestě po Nizozemsku: co mi otevřelo oči. In Juračková L.: Knihovny současnosti 2013. Ostrava, Sdružení knihoven ČR, 2013, s. • p. 51-57. ISBN 978-80-86249-68-1.
  • Lonská P.: Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK modernizuje bakalářský program. Ikaros [online], 2013, č. • no. 17. ISSN 1212-5075.
Úvod > About > Staff > Pavlína Kolínová