Čeněk Pýcha

Mgr. et Mgr. Čeněk Pýcha, Ph.D.

Address

Institute of Information Studies and Librarianship
Místnost č. NP505b

 

Schedule

Publications

 • Pýcha Č.: Making Sense of Socialism through Heritage Preservation. Stories from Northwest Bohemia. In Gantner E., Geering C., Vickers P.: Heritage under socialism, Preservation in Eastern and Central Europe, 1945–1991. New York, Berghahn Books, 2022, s. • p. 169-194. ISBN 978-1-80073-227-8.
 • Kurz M., Pýcha Č.: České hrady a zámky: možnosti interpretace fenoménu. Dějiny - teorie - kritika (History-Theory-Criticism.), 2022, č. • no. 2022, s. • p. 221-250. ISSN 1214-7249.
 • Činátl K., Pýcha Č.: The Visuality of the Holocaust in the Digital Environment: Examining the Case of Pinterest. In Artwińska A., Tippner A.: The Afterlife of the Shoah in Central and Eastern European Cultures: Concepts, Problems, and the Aesthetics of Postcatastrophic Narration. New York, Routledge, 2021, s. • p. 296-312. ISBN 978-0-367-50620-9.
 • Pýcha Č.: Místa paměti v digitálním prostředí. Historie - Otázky - Problémy, 2018, č. • no. 2018, s. • p. 32-45. ISSN 1804-1132.
 • Pýcha Č.: Orte des Klassenkampfs in der Tschechoslowakei als Erinnerungsorte: Die Arbeiterbewegung in Nordböhmen. Prague Papers on the History of International Relations, 2018, č. • no. 2018, s. • p. 106-115. ISSN 1803-7356.
 • Pýcha Č.: Sune Bechmann Pedersen, Reel Socialism. Making sense of history in Czech and German cinema since 1989. Dějiny - teorie - kritika (History-Theory-Criticism.), 2018, č. • no. 2017, s. • p. 408-412. ISSN 1214-7249.
 • Činátl K., Pýcha Č.: Nová vizualita druhé světové války. In Bílek P., Šebek J.: Česká populární kultura. Transfery, transponování a další tranzitní procesy. Praha, Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017, s. • p. 279-296. ISBN 978-80-7308-725-8.
 • Bílek P., Zbytovský Š., Sládek P., Janeček P., Hrdlička J., Svatoňová K., Machek J., Jirsa T., Demeter P., Dlask J., Činátl K., Pýcha Č., Soukupová K., Daniel O.: Česká populární kultura: Transfery, transponování a další tranzitní procesy. Praha, Univerzita KArlova, Filozofická fakulta, 2017. 432 s. • p. ISBN 978-80-7308-725-8.
 • Pýcha Č.: Digitální paměť: úložiště vzpomínek pamětníků. In Dvořák T.: Temporalita (nových) médií. Praha, Nakladatelství Akademie múzických umění, 2016, s. • p. 171-202. ISBN 978-80-7331-425-5.
 • Pýcha Č.: Komenský ve stroji paměti. Filosofický časopis, 2015, č. • no. 63, s. • p. 773-776. ISSN 0015-1831.
 • Pýcha Č.: Kniha k prohlížení a procházení. Vizuální reprezentace prostoru severních Čech. Dějiny - teorie - kritika (History-Theory-Criticism.), 2015, č. • no. 2015, s. • p. 61-87. ISSN 1214-7249.
 • Pýcha Č.: Miroslav Michela, László Vórós (edd.). Rozpad Uhorska a Trianonská mierová zmluva. K politikám pamäti na Slovensku a Maďarsku. Dějiny - teorie - kritika (History-Theory-Criticism.), 2014, č. • no. 2014, s. • p. 329-332. ISSN 1214-7249.
 • Pýcha Č.: Duchcovský viadukt: Socialistická politika paměti na regionální úrovni. In Šustrová R., Hédlová L.: Česká paměť: Národ, dějiny a místa paměti. Praha, Academia - Památník Lidice, 2014, s. • p. 255-278. ISBN 978-80-200-2411-4.

 

Úvod > About > Staff > Čeněk Pýcha