Richard Šípek

PhDr. Richard Šípek, Ph.D.

Consulting hours
  • Čtvrtek 11:40 - 13:10
Address

Institute of Information Studies and Librarianship
Místnost č. NP504

Publications

  • Šípek R.: Encovanská zámecká knihovna Osvalda (1524-1589) a Rudolfa (1565-1602) Schönfeldů ze Schönfeldu. Acta Musei Nationalis Pragae. Historia litterarum, 2019, č. • no. 64, s. • p. 5-21. ISSN 2570-6861.
  • Šípek R.: Cesty knih vratislavských duchovních v raném novověku. In Radimská J.: Knihy v proměnách času. K výzkumu zámeckých, měšťanských a církevních knihoven. České Budějovice, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2015, s. • p. 176-192. ISBN 978-80-7394-542-8.
  • Voit P., Večeřová P., Petruželková A., Šípek R., Hutař J.: Knihovědné zaměření na Ústavu informačních studií a knihovnictví FF UK. Knihovna - knihovnická revue, 2012, č. • no. 23, s. • p. 5-13. ISSN 1801-3252.
  • Šípek R.: Wege der Bucherwerbung in der Barockzeit: Die Jauerer Schlossbibliothek Otto des Jüngeren von Nostitz (1608-1665). In Practicing new editions: transformation and transfer of the early modern book, 1450-1800. Nordhausen, Verlag Traugott Bautz, 2011, s. • p. 119-142. ISBN 978-3-88309-306-2.
  • Šípek R.: Rekatholisierung und Lesernotizen in den Büchern von Otto d. J. von Nostitz (1608-1665). In Bepler J., Meise H.: Sammeln, Lesen, Übersetzen als höfische Praxis der Frühen Neuzeit: Die böhmische Bibliothek der Fürsten Eggenberg im Kontext der Fürsten- und Fürstinnenbibliotheken der Zeit. Wiesbaden, Harrassowitz Verlag (in Kommission), 2010, s. • p. 167-182. ISBN 978-3-447-06399-9.

Schedule

Courses

Úvod > About > Staff > Richard Šípek