Richard Šípek

PhDr. Richard Šípek, Ph.D.

Address

Institute of Information Studies and Librarianship
Místnost č. NP504

 

Schedule

Publications

 • Šípek R., Mašek P., Kašparová J., Měřička M.: Fragmenty českých knižních sbírek v evropských knihovnách: Žitava, Drážďany, Vratislav, Vídeň, Řezno, Paříž. Praha, Národní muzeum, 2022. 77 s. • p. ISBN 978-80-7036-739-1.
 • Mašek P., Šípek R.: V nejhlubší úctě. Katalog výstavy. České Budějovice, Národní památkový ústav, 2021. 61 s. • p. ISBN 978-80-85033-96-0.
 • Šípek R.: Diary notes of Matthias Stoius in "Almanach Novum" (1552-1562). Roczniki Biblioteczne, 2021, č. • no. 65, s. • p. 29-47. ISSN 0080-3626.
 • Šípek R., Mašek P., Klacek M., Mužík Z., Vlachová J., Veverková M.: "Vzdělaný čtenář" : Katalog výstavy. České Budějovice, Národní památkový ústav, 2020. 79 s. • p. ISBN 978-80-85033-93-9.
 • Šípek R.: Die Bücher von Ladislaus Seydlitz von Schönfeld in der Bibliothek der Raudnitzer Kapuziner. In Seidler A., Monok I.: Reformation und Bücher: Zentren der Ideen - Zentren der Buchproduktion. Wiesbaden, Harrassowitz Verlag, 2020, s. • p. 195-207. ISBN 978-3-447-11271-0.
 • Šípek R.: Encovanská zámecká knihovna Osvalda (1524-1589) a Rudolfa (1565-1602) Schönfeldů ze Schönfeldu. Acta Musei Nationalis Pragae. Historia litterarum, 2019, č. • no. 64, s. • p. 5-21. ISSN 2570-6861.
 • Šípek R.: Fragments of the 16th and 17th-century libraries in the Prague Nostitz Library and Wrocław University Library. In Sidorowicz-Mulak D., Franczyk-Cegła A.: Książka dawna i jej właściciele (Early Printed Books and Their Owners): zbiór studiów pod redakcją Doroty Sidorowicz-Mulak i Agnieszki Franczyk-Cegły. Tom drugi. Wrocław, Wydavnictwo Ossolineum, 2017, s. • p. 35-52. ISBN 978-83-65588-54-8.
 • Šípek R.: Cesty knih vratislavských duchovních v raném novověku. In Radimská J.: Knihy v proměnách času. K výzkumu zámeckých, měšťanských a církevních knihoven. České Budějovice, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2015, s. • p. 176-192. ISBN 978-80-7394-542-8.
 • Voit P., Večeřová P., Petruželková A., Šípek R., Hutař J.: Knihovědné zaměření na Ústavu informačních studií a knihovnictví FF UK. Knihovna - knihovnická revue, 2012, č. • no. 23, s. • p. 5-13. ISSN 1801-3252.
 • Šípek R.: Wege der Bucherwerbung in der Barockzeit: Die Jauerer Schlossbibliothek Otto des Jüngeren von Nostitz (1608-1665). In Practicing new editions: transformation and transfer of the early modern book, 1450-1800. Nordhausen, Verlag Traugott Bautz, 2011, s. • p. 119-142. ISBN 978-3-88309-306-2.
 • Šípek R.: Rekatholisierung und Lesernotizen in den Büchern von Otto d. J. von Nostitz (1608-1665). In Bepler J., Meise H.: Sammeln, Lesen, Übersetzen als höfische Praxis der Frühen Neuzeit: Die böhmische Bibliothek der Fürsten Eggenberg im Kontext der Fürsten- und Fürstinnenbibliotheken der Zeit. Wiesbaden, Harrassowitz Verlag (in Kommission), 2010, s. • p. 167-182. ISBN 978-3-447-06399-9.
Úvod > About > Staff > Richard Šípek