Jan Dvořák

Jan Dvořák, Dr.

Consulting hours
 • Po 9:30 - 11:00 ČVUT, Jugoslávských partyzánů 3, Praha 6 (menza 2. patro)
Address

Institute of Information Studies and Librarianship
Místnost č. NP503

Dr. Jan Dvořák Vystudoval jsem matematické a počítačové modelování ve vědě a technice na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy. 

Zabývám se vědeckou komunikací a informacemi o výzkumu. Jsem členem řídícího výboru mezinárodního neziskového sdružení euroCRIS a vedu jeho Pracovní skupinu pro výměnný formát CERIF. S kolegy ze tří dalších zemí udržuji standard OpenAIRE Guidelines for CRIS Managers, který podporuje činnost mezinárodní e-infrastruktury OpenAIRE. Dříve jsem vedl tým, který vytvořil a provozoval celostátní Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (2004–2016). Učím úvod do bibliometrie a praktické předměty kolem zpracování dat, bibliometrií se zabývám též prakticky. Zkoumám perzistentní identifikátory publikací, vědců, organizací a vědeckých projektů a také se pohybuji v oblasti správy výzkumných dat. 

Publications

 • Chudlarský T., Dvořák J.: Can Crossref Citations Replace Web of Science for Research Evaluation? The Share of Open Citations. Journal of Data and Information Science, 2020, č. • no. 5, s. • p. 35-42. ISSN 2096-157X.
 • Dvořák J., Chudlarský T., Špaček J.: Practical CRIS Interoperability. In 14th International Conference on Current Research Information Systems: FAIRness of Research Information. Amsterdam, Nizozemsko, Elsevier BV, 2019, s. • p. 256-264. ISBN 0-000-00000-0.
 • de Castro P., Schirrwagen J., Karaiskos D., Dvořák J., Bollini A., Bonis V., Gasparis N., Tsoukala V., Manghi P., Príncipe P.: Progress in the Implementation of the OpenAIRE Guidelines for CRIS Managers. In Sicilia M., Clements A., de Castro P., Simons E.: Communicating and Measuring Research Responsibly: Profiling, Metrics, Impact,Interoperability. Neuveden, Elsevier, 2017, s. • p. 104-111. ISBN 0-000-00000-0.
 • Demeranville T., Brown J., Dvořák J., Karaiskos D.: Towards a CERIF-Orcid API Adaptor: A Progress Report. In Sicilia M., Clements A., de Castro P., Simons E.: Communicating and Measuring Research Responsibly: Profiling, Metrics, Impact,Interoperability. Neuveden, Elsevier, 2017, s. • p. 95-99. ISBN 0-000-00000-0.
 • Chudlarský T., Dvořák J., Souček M.: A Comparison of Research Output Counting Methods Using a National CRIS - Effects at the Institutional Level. In Keith J., Clements A., de Castro P., Luzi D.: Managing data intensive science – The role of Research Information Systems in realising the digital agenda. Holandsko, Elsevier, 2014, s. • p. 147-152. ISBN 0-000-00000-0.
 • Dvořák J., Drobíková B., Bollini A.: Publication metadata in CERIF: Inspiration by FRBR. In Managing data intensive science – The role of Research Information Systems in realising the digital agenda. Neuveden, Elsevier BV, 2014, s. • p. 47-54. ISBN 0-000-00000-0.
 • Houssos N., Jörg B., Dvořák J., Príncipe P., Rodrigues E., Manghi P., Elbæk M.: OpenAIRE Guidelines for CRIS Managers: Supporting Interoperability of Open Research Information through Established Standards. In Managing data intensive science – The role of Research Information Systems in realising the digital agenda. Neuveden, Elsevier BV, 2014, s. • p. 33-38. ISBN 0-000-00000-0.
 • Chudlarský T., Dvořák J.: CEP – méně známý sourozenec RIV. ProInflow, 2013, č. • no. 5. ISSN 1804-2406.
 • Chudlarský T., Dvořák J.: A National CRIS Infrastructure as the Cornerstone of Transparency in the Research Domain. In Jeffery K., Dvořák J.: E-Infrastructures for Research and Innovation: Linking Information Systems to Improve Scientific Knowledge Production. Prague, Czech Republic, Agentura Action M, 2012, s. • p. 9-17. ISBN 978-80-86742-33-5.
 • Joerg B., Ruiz-Rube I., Sicilia M., Dvořák J., Jeffery K., Hoellrigl T., Rasmussen H., Engfer A., Vestdam T., Garcia Barriocanal E.: Connecting Closed World Research Information Systems Through the Linked Open Data Web. International Journal of Software Engineering and Knowledge Engineering, 2012, č. • no. 22, s. • p. 345-364. ISSN 0218-1940.
 • Jörg B., Dvořák J., Vestdam T.: Streamlining the CERIF XML Data Exchange Format Towards CERIF 2.0. In Jeffery K., Dvořák J.: E-Infrastructures for Research and Innovation: Linking Information Systems to Improve Scientific Knowledge Production. Prague, Czech Republic, Agentura Action M, 2012, s. • p. 221-230. ISBN 978-80-86742-33-5.

Schedule

Úvod > About > Staff > Jan Dvořák