Josef Šlerka

Mgr. Josef Šlerka, Ph.D.

Consulting hours
  • Pouze po předchozí domluvě e-mailem.
Address

Institute of Information Studies and Librarianship
Místnost č. NP505b

Publications

  • Merunková L., Šlerka J.: Goffman's theory as a framework for analysis of self presentation on online social networks. Masaryk University Journal of Law and Technology, 2019, č. • no. 13, s. • p. 243-276. ISSN 1802-5943.
  • Šlerka J., Šisler V.: Who is Shaping Your Agenda? Social Network Analysis of Anti-Islam and Anti-immigration Movement Audiences on Czech Facebook. In Steiner K., Önnerfors A.: Expressions of Radicalization: Global Politics, Processes and Practices. Cham, Palgrave Macmillan, 2018, s. • p. 61-85. ISBN 978-3-319-65565-9.
  • Šlerka J., Šisler V.: Normalized Social Distance: Quantitative Analysis of Religion-Centered Gaming Pages on Social Networks. In Šisler V., Radde-Antweiler K., Zeiler X.: Methods for Studying Video Games and Religion. New York, Routledge, 2018, s. • p. 171-187. ISBN 978-1-138-69871-0.
  • Šlerka J., Fiala J.: O sebeprezentaci stránky Islám v ČR nechceme na českém Facebooku. In Ostřanský B.: Islamofobie po česku. Praha, Vyšehrad, 2017, s. • p. 235-248. ISBN 978-80-7429-903-2.
  • Šisler V., Švelch J., Šlerka J.: Video Games and the Asymmetry of Global Cultural Flows: The Game Industry and Game Culture in Iran and the Czech Republic. International Journal of Communication, 2017, č. • no. 11, s. • p. 3857-3879. ISSN 1932-8036.
  • Šlerka J.: Patos distance jako cíl rétorické strategie. In Puc J., Fridmanová M.: Filosofie lidského, příliš lidského. Červený Kostelec, Pavel Mervart, 2011, s. • p. 147-158. ISBN 978-80-87378-86-1.
  • Šlerka J.: Karel Čapek and semiotics. In Doubravová J., Schuster R.: Cultures as Sign Systems and Processes : transdisciplinary Czech-Austrian symposium in Linz in the focus "inter.kultur" and the series "Open Borders". Plzeň, University of West Bohemia, 2011, s. • p. 37-53. ISBN 978-80-7043-924-1.
  • Puc J., Roreitner R., Rabas M., Javorská A., Miškovský M., Fridmanová M., Martínková I., Šlerka J., Chavalka J., Sepp H., Lomozová P.: Filosofie lidského, příliš lidského. Červený Kostelec, Pavel Mervart, 2011. 233 s. • p. ISBN 978-80-87378-86-1.
  • Šlerka J., Smolík F.: Automatická měřítka čitelnosti pro česky psané texty. Studie z aplikované lingvistiky / Studies in Applied Linguistics, 2010, č. • no. 1, s. • p. 33-44. ISSN 1804-3240.

Schedule

Courses

Úvod > About > Staff > Josef Šlerka