Radka Římanová

PhDr. Radka Římanová, Ph.D.

Consulting hours
 • Po předchozí domluvě e-mailem nebo na tel. 773 773 131
Address

Institute of Information Studies and Librarianship
Místnost č. NP505b

Publications

 • Černikovský P., Foltýnek T., Fontana J., Gojná Z., Henek Dlabolová D., Holeček T., Hradecký J., Kozmanová I., Mach J., Prusek O., Římanová R., Tesaříková K., Vorel F., Vorlová H.: Jak předcházet plagiátorství ve studentských pracích: příručka pro akademiky. Praha, Karolinum, 2021. 30 s. • p. ISBN 978-80-246-4786-9.
 • Černikovský P., Foltýnek T., Fontana J., Gojná Z., Henek Dlabolová D., Holeček T., Hradecký J., Kozmanová I., Mach J., Prusek O., Římanová R., Tesaříková K., Vorel F., Vorlová H.: How to Prevent Plagiarism in Student Work: A Handbook for Academic Staf. Praha, Karolinum, 2021. 35 s. • p. ISBN 978-80-246-4817-0.
 • Kozmanová I., Černikovský P., Foltýnek T., Fontana J., Gojná Z., Henek Dlabolová D., Holeček T., Hradecký J., Mach J., Římanová R., Tesaříková Čermáková K., Válová A., Vorel F., Vorlová H.: How to Avoid Plagiarism: Student Handbook. Praha, Karolinum, 2020. 44 s. • p. ISBN 978-80-246-4816-3.
 • Drobíková B., Římanová R., Souček J., Souček M.: Teoretická východiska informační vědy: Využití konceptuálního modelování v informační vědě. Praha, Karolinum, 2018. 136 s. • p. ISBN 978-80-246-3716-7.
 • Lipková H., Římanová R., Jarolímková A., Zadražilová I.: Information Behavior of Elderly Citizens in Search for Information on Current Events. ProInflow, 2017, č. • no. 2017/9, s. • p. 1-22. ISSN 1804-2406.
 • Římanová R., Melichar M.: Are There Any Digital Curators in Czech Libraries? Grey Journal [online], 2017, č. • no. 13, s. • p. 46-50. ISSN 1574-180X.
 • Římanová R., Melichar M.: Pracují v českých knihovnách digitální kurátoři? In Konference o šedé literatuře a repozitářích 2016, Praha (CZ), 2016-10-19. Praha, Národní technická knihovna, 2016 ISBN 0-000-00000-0.
 • Římanová R.: Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2016. Ikaros [online], 2016, č. • no. 20. ISSN 1212-5075.
 • Římanová R.: Dokumentové služby knihoven aneb Digitální kurátoři versus knihovníci. In Kniha ve 21. století : redefinování role knihoven v 21. století : mezinárodní setkání odborníků, které uspořádal Ústav bohemistiky a knihovnictví Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě 16.-18. února 2016. Brno, Moravská zemská knihovna v Brně, 2016, s. • p. 53-60. ISBN 978-80-7051-220-3.
 • Římanová R.: Potřebujeme specializované knihovny? In 16. konference Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2015. Praha, Svaz knihovníků a informačních pracovníků, 2015 ISBN 0-000-00000-0.
 • Římanová R.: Institutional Repository - a new way for the services of special libraries. In Informačné interakcie 2015/ information interaction 2015. Bratislava, Univerzita Komenského v Bratislave, 2015, s. • p. 7-7. ISBN 0-000-00000-0.
 • Římanová R.: Výstupy z workshopů - Jak vybrat nejlepšího knihovníka. In Knihovny současnosti 2015. Praha, Městská knihovna Praha, 2015, s. • p. 98-100. ISBN 0-000-00000-0.
 • Římanová R., Lonská P.: Další krok v modernizaci výuky na ÚISK FF UK. Ikaros: elektronický časopis o informační společnosti, 2015, č. • no. 19. ISSN 1212-5075.
 • Římanová R.: Práce při studiu, studium při práci. Příspěvek k diskusi o průniku praxe a teorie. In Knihovny současnosti 2015. Praha, Městská knihovna Praha, 2015, s. • p. 59-67. ISBN 0-000-00000-0.
 • Římanová R.: Sledování publikačních trendů témat při dlouhodobých analýzách vývoje tématu. In NFORUM 2014. Praha, Albertina icome, 2014 ISBN 0-000-00000-0.
 • Římanová R.: Elektronická stopa čtenáře v knihovnickém systému, aneb, Co ví ALEPH NTK i bez ankety. In Knihovny současnosti 2011. Ostrava, Sdružení knihoven ČR, 2011, s. • p. 101-109. ISBN 978-80-86249-62-9.

Courses

Úvod > About > Staff > Radka Římanová