Martin Souček

Ing. Martin Souček, Ph.D.

Consulting hours
  • Pouze po předchozí domluvě e-mailem.
Address

Institute of Information Studies and Librarianship
Jinonice, building B
Místnost č. 2006

Publications

  • Jarolímková A., Drobíková B., Souček M.: Attitudes of Charles University academic staff to data sharing. Grey Journal [online], 2018, č. • no. 14, s. • p. 37-43. ISSN 1574-180X.
  • Drobíková B., Jarolímková A., Souček M.: Data Literacy Among Charles University PhD Students: Are They Prepared for Their Research Careers? In Kurbanoğlu S., Boustany J., Špiranec S., Grassian E., et al.: ECIL 2017: Information literacy in the workplace. Cham, Springer, 2018, s. • p. 169-177. ISBN 978-3-319-74334-9.
  • Drobíková B., Římanová R., Souček J., Souček M.: Teoretická východiska informační vědy: Využití konceptuálního modelování v informační vědě. Praha, Karolinum, 2018. 136 s. • p. ISBN 978-80-246-3716-7.
  • Jarolímková A., Drobíková B., Souček M.: Výzkumná data na Univerzitě Karlově. In Inforum 2017: 23. ročník konference o profesionálních informačních zdrojích. Praha, Albertina icome Praha, 2017 ISBN 0-000-00000-0.
  • Jarolímková A., Drobíková B., Souček M.: Attitudes of Charles University academic staff to data sharing. In Vyčítalová H.: Conference on grey literature and repositories: proceedings. Praha, National Library of Technology, 2017, s. • p. 57-66. ISBN 0-000-00000-0.
  • Papík R., Souček M.: Informační zdroje nemedicínského původu relevantní pro řešení medicínských informačních potřeb. In MEDSOFT 2015, sborník příspěvků. Praha, Creative Connections, 2015, s. • p. 170-174. ISBN 978-80-906004-2-3.
  • Chudlarský T., Dvořák J., Souček M.: A Comparison of Research Output Counting Methods Using a National CRIS - Effects at the Institutional Level. In Keith J., Clements A., de Castro P., Luzi D.: Managing data intensive science – The role of Research Information Systems in realising the digital agenda. Holandsko, Elsevier, 2014, s. • p. 147-152. ISBN 0-000-00000-0.
  • Souček J., Souček M., Drobíková B.: Konceptuální model informace a FRBR. ProInflow, 2013, č. • no. 2013. ISSN 1804-2406.
  • Souček M.: Analýza vědy a výzkumu na základě dat z databáze RIV. Ikaros, 2012, č. • no. 16. ISSN 1212-5075.
Úvod > About > Staff > Martin Souček